Alla cancerformer C00-96,D32-33,D42-43,D45-47,D76 45 51 57 61 68 70 76 75 86 79 80
Mun och svalg C00-14 1 0 1 0 1 1 1 1 1 - -
  Läpp C00 0 - - - - - - - - - -
  Tunga C02 0 - - - - 0 - 0 0 - -
  Annan muncancer C03-06 0 - - 0 - 0 0 0 0 - -
  Spottkörtel C07-08 - - 0 - - 0 - - - - -
  Svalg C01,C09-14 0 0 0 0 1 0 0 1 0 - -
Matsmältningsorgan C15-26 17 20 28 26 28 24 26 25 28 24 31
  Matstrupe C15 0 1 1 1 1 1 2 2 1 2 -
  Magsäck C16 7 9 8 6 9 5 6 3 5 4 2
  Tunntarm C17 - - - 0 0 - 0 1 1 - -
  Tjocktarm C18 2 3 5 6 5 5 5 6 7 6 10
  Ändtarm C19-20 2 2 2 3 2 2 2 3 2 2 1
  Anus C21 - - - - - 0 - - - - -
  Lever C22 0 2 2 1 3 1 2 1 3 - 3
  Gallblåsa, gallvägar C23-24 1 1 5 4 2 2 1 3 3 3 6
  Bukspottkörtel C25 3 3 5 4 6 7 6 6 6 5 8
  Andra matsmältningsorgan C26 1 1 1 1 0 0 1 1 1 2 1
Andningsorgan C30-39 1 3 3 4 4 5 6 9 8 9 11
  Näsa, bihåla C30-31 - - - 0 0 - - 0 0 - 1
  Struphuvud C32 0 - - - - - - 0 0 - -
  Lunga, luftstrupe C33-34 1 3 3 3 4 5 6 8 8 9 9
  Mediastinum C38 - - - - 0 - - 1 0 - 1
Ben C40-41 - - 0 - 0 0 0 - - - -
Hudmelanom C43 - - 0 1 1 1 0 0 1 - 1
Hud, ej-melanom C44 0 - 0 - - 0 1 0 0 - -
Mesoteliom C45 0 - - - - - 0 - 0 - -
Autonoma nervsystemet C47 0 - - - - - - 0 - - -
Bindvävnad C48-49 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 -
Bröst C50 7 10 7 9 8 10 12 12 15 14 14
Kvinnliga könsorgan C51-58 7 7 6 6 9 9 12 7 10 12 8
  Livmoderhals C53 3 1 1 2 1 1 2 2 1 - -
  Livmoderkropp C54 1 1 1 1 2 3 4 1 4 3 2
  Annan cancer i livmodern C55,C58 1 1 0 - 0 0 - 0 - - -
  Äggstock C56 2 4 4 3 6 5 5 3 4 8 3
  Andra kvinnliga könsorgan C51-52,C57 0 - 0 - 0 1 1 1 1 1 3
Urinorgan C64-68 2 2 2 3 4 4 5 4 3 6 6
  Njure C64 2 1 1 2 3 2 2 3 2 5 5
  Urinblåsa och urinvägar1 C65-68 0 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1
Öga C69 0 0 - - - 0 0 - 0 - -
Hjärna, centrala nervsystemet C70-72,D32-33,D42-43 1 1 3 3 2 2 2 3 4 1 1
Sköldkörtel C73 0 0 1 1 1 1 - - 1 - -
Andra endokrina körtlar C74-75 - - 0 0 - - - - - - -
Annan eller ospecifierad C76,C80 3 2 1 2 3 4 4 4 4 4 2
Lymfatisk, blodbildande och besläktad vävnad C81-96,D45-47,D76 5 4 5 7 8 8 7 8 10 8 6
  Hodgkin lymfom C81 1 1 0 1 1 - - 0 - - -
  Non-Hodgkin lymfom C82-86,C96,D76 1 1 1 1 3 5 2 3 3 3 2
  Maligna immunoproliferativa sjukdomar C88 - - - - - 0 - - 0 - -
  Myelom och andra plasmacellstumörer C90 0 0 1 1 1 1 1 2 4 2 2
  Leukemi C91-95 2 2 2 3 3 2 4 2 3 1 1
  Myelodysplastiska syndrom D46 - - - - - - - - 1 1 1
  Myeloproliferativa neoplasier D45,D47 - 0 0 0 0 1 - - - 1 -
Ingår inte i ovanstående
  Ca in situ i bröst D05 - - - - - - - 0 - - -
  Förstadier till cancer i livmoderhals - - - - - - - - - - -
  Borderlinetumör i äggstock D39 - - - - - 0 - - - - 1
  Basaliom i hud - - - 0 - - - - - - 1
1 PUNLMP och ca in situ i urotel ingår.