Alla cancerformer C00-96,D32-33,D42-43,D45-47,D76 287.5 238.7 275.3 262.2 248.0 298.8 267.5 281.5 276.8 299.7 313.4
Mun och svalg C00-14 11.1 4.1 9.3 6.3 9.5 8.6 5.2 6.7 6.2 9.3 7.0
  Läpp C00 6.4 1.9 6.4 3.6 6.2 3.8 1.9 1.7 0.8 1.8 2.6
  Tunga C02 1.8 - - 1.0 0.6 1.1 0.7 1.2 1.4 2.7 -
  Annan muncancer C03-06 0.6 0.6 1.1 0.9 0.4 1.3 0.4 0.7 1.0 2.0 3.3
  Spottkörtel C07-08 1.7 0.5 - 0.3 1.6 0.4 0.3 1.3 0.6 2.7 -
  Svalg C01,C09-14 0.6 1.1 1.8 0.5 0.7 2.0 1.9 1.8 2.4 - 1.2
Matsmältningsorgan C15-26 93.0 62.8 69.5 72.8 58.2 55.5 56.5 55.1 51.9 57.7 64.0
  Matstrupe C15 1.2 3.6 2.2 2.1 3.9 2.8 3.5 3.3 4.8 - 0.8
  Magsäck C16 51.4 26.8 29.6 27.5 18.2 13.1 10.9 7.3 7.8 10.1 13.0
  Tunntarm C17 - - 3.1 0.5 1.8 1.3 0.7 0.6 1.6 2.4 4.5
  Tjocktarm C18 8.7 8.7 7.2 13.7 8.5 13.4 14.4 12.9 12.7 16.8 13.1
  Ändtarm C19-20 4.9 9.1 6.6 9.2 7.7 9.6 11.9 10.8 9.7 12.1 8.8
  Anus C21 - - - 0.8 0.5 - 0.5 0.6 - 1.2 1.2
  Lever C22 2.5 3.2 2.8 5.1 2.3 4.1 4.8 6.6 3.3 5.4 2.6
  Gallblåsa, gallvägar C23-24 3.8 1.2 1.9 2.0 2.6 1.1 2.7 1.9 0.7 1.7 5.0
  Bukspottkörtel C25 16.1 8.2 14.1 10.2 11.0 9.4 7.1 10.7 10.2 6.1 14.0
  Andra matsmältningsorgan C26 4.4 2.0 2.0 1.7 1.7 0.7 - 0.5 1.1 1.9 0.8
Andningsorgan C30-39 91.9 77.5 72.4 67.0 49.2 57.1 35.7 32.4 35.0 33.3 31.2
  Näsa, bihåla C30-31 1.8 - - 0.5 1.5 0.5 0.4 - 1.3 - 1.5
  Struphuvud C32 10.0 2.1 2.8 3.2 3.8 1.9 2.7 1.9 1.5 - 5.1
  Lunga, luftstrupe C33-34 78.9 74.4 69.1 62.7 43.6 54.5 32.6 30.5 31.4 33.3 24.6
  Mediastinum C38 1.1 1.0 - 0.6 0.3 0.2 - - 0.7 - -
Ben C40-41 2.4 1.6 1.1 0.6 2.0 0.5 0.9 1.3 0.6 - -
Hudmelanom C43 2.9 2.8 4.2 5.5 9.5 9.9 6.4 9.0 7.4 8.0 10.6
Hud, ej-melanom C44 4.8 4.4 9.5 9.1 11.0 11.0 10.1 9.8 10.9 14.2 10.8
Mesoteliom C45 - 0.5 - 0.5 2.2 0.8 0.7 1.1 2.0 1.2 1.4
Autonoma nervsystemet C47 - 0.8 - - - 0.4 - - - - -
Bindvävnad C48-49 5.7 2.6 1.0 1.0 2.7 1.5 3.3 1.7 3.2 - 3.3
Bröst C50 - - 0.5 - - - - - - - 1.5
Manliga könsorgan C60-63 25.8 34.0 40.5 37.3 38.6 78.1 75.5 93.3 82.6 73.0 93.0
  Prostata C61 25.2 30.8 39.4 34.9 35.6 76.0 72.1 89.4 78.3 70.4 83.5
  Testikel C62 - 2.7 0.5 2.4 3.0 1.3 2.7 2.9 3.9 2.6 8.7
  Andra manliga könsorgan C60,C63 0.6 0.5 0.5 - - 0.8 0.7 1.0 0.4 - 0.8
Urinorgan C64-68 18.3 11.4 20.6 19.7 24.1 25.1 24.7 24.5 24.0 40.6 27.0
  Njure C64 4.8 1.6 6.9 7.2 9.6 10.4 9.4 9.2 11.7 17.5 9.5
  Urinblåsa och urinvägar2 C65-68 13.5 9.8 13.6 12.5 14.5 14.7 15.3 15.3 12.2 23.1 17.5
Öga C69 2.1 0.5 0.9 0.5 0.8 0.9 0.4 0.4 - 0.9 -
Hjärna, centrala nervsystemet C70-72,D32-33,D42-43 8.8 8.8 8.8 8.4 9.3 8.3 7.7 7.2 12.4 11.4 10.0
Sköldkörtel C73 1.1 0.5 1.5 4.5 2.5 2.6 3.4 2.0 2.4 - 2.6
Andra endokrina körtlar C74-75 - 0.5 1.1 1.1 1.3 0.4 1.2 - 0.2 4.6 -
Annan eller ospecifierad C76,C80 5.2 8.0 7.6 4.2 3.6 7.4 4.6 4.1 4.6 5.8 10.1
Lymfatisk, blodbildande och besläktad vävnad C81-96,D45-47,D76 14.5 17.8 26.7 23.6 23.6 30.9 31.3 33.0 33.5 39.6 40.8
  Hodgkin lymfom C81 1.6 2.7 5.8 1.4 1.7 4.1 3.4 3.4 2.3 - 2.4
  Non-Hodgkin lymfom C82-86,C96,D76 3.0 2.7 7.4 6.3 8.9 8.6 11.5 12.4 13.4 24.0 18.4
  Maligna immunoproliferativa sjukdomar C88 - - - - - - - - 0.4 - -
  Myelom och andra plasmacellstumörer C90 1.8 3.8 0.9 4.3 4.2 5.4 2.7 3.9 3.0 5.3 3.4
  Leukemi C91-95 6.2 7.5 11.7 10.3 6.8 9.9 12.5 11.6 11.4 6.1 15.2
  Myelodysplastiska syndrom D46 - - - - - 0.3 0.8 0.4 2.1 2.2 -
  Myeloproliferativa neoplasier D45,D47 1.8 1.1 0.9 1.2 1.9 2.4 0.4 1.2 0.8 2.1 1.4
Ingår inte i ovanstående
  Basaliom i hud 23.3 23.3 34.9 49.8 51.7 46.3 51.5 63.3 55.1 70.0 47.6
1 Åldersjusterad till "världens standardbefolkning".
2 PUNLMP och ca in situ i urotel ingår.