Alla cancerformer C00-96,D32-33,D42-43,D45-47,D76 205.0 175.2 189.1 161.7 149.1 142.0 128.4 115.4 116.2 112.3 124.3
Mun och svalg C00-14 3.6 2.1 2.4 3.0 1.1 3.0 1.5 1.8 2.1 3.7 4.4
  Läpp C00 1.2 0.5 1.1 0.5 - - 0.2 - - - -
  Tunga C02 1.3 - - 0.5 - 1.0 0.7 0.3 0.6 - -
  Annan muncancer C03-06 - 0.5 - 1.0 0.3 0.4 - 0.4 0.3 2.3 2.4
  Spottkörtel C07-08 1.2 - - - 0.5 0.5 0.3 - 0.3 - 2.0
  Svalg C01,C09-14 - 1.1 1.4 1.0 0.3 1.2 0.3 1.1 1.0 1.4 -
Matsmältningsorgan C15-26 79.8 59.4 60.7 49.9 47.3 37.8 29.1 35.3 33.5 32.5 36.7
  Matstrupe C15 3.3 3.0 1.3 2.2 3.0 3.7 2.3 2.0 4.1 3.2 0.8
  Magsäck C16 41.9 28.4 26.6 20.4 17.1 8.6 6.1 6.2 5.3 6.1 6.0
  Tunntarm C17 - - 2.0 - 0.9 0.3 0.7 0.4 0.2 - -
  Tjocktarm C18 4.2 7.1 5.3 6.0 6.0 6.9 5.7 4.5 3.9 7.6 3.0
  Ändtarm C19-20 5.3 5.9 5.8 5.5 2.6 4.5 2.8 6.8 4.4 0.6 4.6
  Anus C21 - - - - 1.0 - - 0.3 - - -
  Lever C22 2.5 2.7 3.4 4.1 2.4 4.1 3.1 4.4 3.3 3.5 2.6
  Gallblåsa, gallvägar C23-24 4.4 0.6 1.9 1.2 2.2 0.7 2.3 1.2 1.0 1.7 4.2
  Bukspottkörtel C25 14.4 9.8 12.7 9.1 11.3 8.7 5.9 9.0 10.1 7.8 14.7
  Andra matsmältningsorgan C26 3.8 2.0 1.9 1.6 0.8 0.4 - 0.5 1.3 1.9 0.8
Andningsorgan C30-39 70.6 68.5 60.0 54.8 43.8 42.4 34.9 27.5 29.5 21.4 25.0
  Näsa, bihåla C30-31 - - - 0.5 0.8 - - - 0.3 - -
  Struphuvud C32 3.0 3.2 1.4 1.8 0.3 0.7 1.0 0.7 - 2.0 1.4
  Lunga, luftstrupe C33-34 66.5 64.8 57.6 52.6 42.4 41.4 33.9 26.8 28.5 19.4 23.6
  Mediastinum C38 1.1 0.6 0.5 - 0.3 0.2 - - 0.7 - -
Ben C40-41 1.3 0.5 0.5 - 1.5 0.6 0.4 0.3 - 2.6 -
Hudmelanom C43 1.8 1.1 1.6 2.3 1.6 2.2 1.8 1.8 2.4 3.2 8.5
Hud, ej-melanom C44 0.5 0.5 0.5 0.3 0.6 0.7 0.5 0.5 0.3 - -
Mesoteliom C45 - - 0.6 - 1.7 0.4 0.7 1.1 2.0 1.2 1.4
Autonoma nervsystemet C47 - 0.8 - - - - 0.4 - - - -
Bindvävnad C48-49 3.4 1.1 0.5 0.8 - 1.8 2.1 0.3 0.9 - 1.2
Bröst C50 - - 0.5 - - - - - - - -
Manliga könsorgan C60-63 13.2 13.7 19.4 20.3 19.6 21.0 22.3 21.0 15.9 18.5 19.8
  Prostata C61 12.6 13.1 18.9 19.7 18.2 21.0 20.8 20.0 15.2 15.1 18.9
  Testikel C62 - 0.6 0.5 0.6 1.5 - 1.2 1.0 - 3.4 -
  Andra manliga könsorgan C60,C63 0.6 - - - - - 0.3 - 0.8 - 0.8
Urinorgan C64-68 9.1 5.8 9.2 7.5 9.0 8.4 9.1 8.6 9.9 6.2 7.7
  Njure C64 3.7 0.5 5.5 3.1 3.3 3.9 5.0 4.0 5.6 3.9 5.2
  Urinblåsa och urinvägar2 C65-68 5.4 5.3 3.7 4.5 5.7 4.6 4.1 4.6 4.3 2.3 2.5
Öga C69 - 1.4 - - 0.4 - - - - - -
Hjärna, centrala nervsystemet C70-72,D32-33,D42-43 5.5 6.1 6.8 4.0 4.6 3.5 3.1 2.7 3.5 2.5 2.0
Sköldkörtel C73 1.1 0.5 1.1 0.5 - - 0.3 - 0.5 - -
Andra endokrina körtlar C74-75 - - 1.1 1.1 1.2 - - - - - -
Annan eller ospecifierad C76,C80 3.5 5.5 7.4 3.7 2.9 7.9 4.5 2.9 2.5 5.2 3.8
Lymfatisk, blodbildande och besläktad vävnad C81-96,D45-47,D76 11.6 7.9 16.7 13.4 14.0 12.2 17.8 11.6 13.1 15.3 13.8
  Hodgkin lymfom C81 0.6 1.1 4.2 1.1 1.5 0.7 1.4 - 0.5 - -
  Non-Hodgkin lymfom C82-86,C96,D76 3.0 0.5 4.7 3.0 3.8 6.0 4.7 5.2 4.0 7.1 7.2
  Maligna immunoproliferativa sjukdomar C88 - - - - - - - - 0.2 - -
  Myelom och andra plasmacellstumörer C90 1.8 1.1 1.7 2.8 4.0 1.6 4.5 1.8 3.4 4.0 0.8
  Leukemi C91-95 5.6 5.2 6.2 6.6 4.2 2.3 6.6 3.4 4.5 3.0 4.5
  Myelodysplastiska syndrom D46 - - - - - 0.3 0.3 0.3 0.3 - -
  Myeloproliferativa neoplasier D45,D47 0.6 - - - 0.4 1.3 0.3 0.9 0.3 1.2 1.2
Ingår inte i ovanstående
  Basaliom i hud - - - 0.4 - - - - - - -
1 Åldersjusterad till "världens standardbefolkning".
2 PUNLMP och ca in situ i urotel ingår.