Alla cancerformer C00-96,D32-33,D42-43,D45-47,D76 171.5 162.9 180.8 206.4 203.4 211.2 227.2 235.7 240.3 198.7 266.5
Mun och svalg C00-14 4.1 1.2 1.9 2.4 3.8 2.4 3.9 3.4 2.1 1.0 1.3
  Läpp C00 0.9 - 0.9 0.8 0.8 0.7 0.9 0.4 0.6 0.6 1.3
  Tunga C02 - - - 0.2 0.7 0.4 0.6 0.7 0.4 0.4 -
  Annan muncancer C03-06 0.9 - 0.2 0.4 0.8 0.5 1.1 1.2 0.4 - -
  Spottkörtel C07-08 1.9 0.5 0.6 0.3 1.1 0.6 0.7 1.0 0.4 - -
  Svalg C01,C09-14 0.4 0.8 0.2 0.8 0.5 0.1 0.6 0.1 0.4 - -
Matsmältningsorgan C15-26 43.2 46.7 54.7 49.3 47.9 43.7 38.8 42.5 35.9 34.7 47.7
  Matstrupe C15 0.3 1.3 1.3 1.3 1.5 0.6 1.0 1.2 0.7 1.4 -
  Magsäck C16 14.7 17.8 14.9 13.2 12.0 6.7 7.7 5.2 4.9 4.0 2.5
  Tunntarm C17 - 0.9 - 1.0 - 0.4 0.7 1.3 1.4 0.6 -
  Tjocktarm C18 7.7 5.5 12.5 12.8 14.7 14.5 12.4 17.3 11.1 18.6 24.9
  Ändtarm C19-20 7.4 8.8 5.6 6.0 6.4 6.2 6.0 6.7 4.9 4.2 4.6
  Anus C21 - - - - 0.4 0.1 0.5 0.5 - - -
  Lever C22 0.9 3.6 2.5 2.6 2.8 1.5 1.9 1.3 3.0 - 0.7
  Gallblåsa, gallvägar C23-24 1.9 2.8 8.3 4.5 2.9 4.2 2.0 2.9 2.7 1.7 2.9
  Bukspottkörtel C25 7.4 4.5 8.8 6.9 7.1 9.4 6.3 5.6 6.4 3.8 11.8
  Andra matsmältningsorgan C26 2.9 1.6 0.8 1.0 0.2 0.1 0.4 0.4 0.8 0.4 0.3
Andningsorgan C30-39 6.1 6.4 6.0 9.3 7.4 9.8 8.6 11.8 11.8 13.0 10.2
  Näsa, bihåla C30-31 0.9 - 0.2 - 0.2 0.4 0.3 - 0.1 0.4 -
  Struphuvud C32 0.6 - - 0.3 - 0.5 - 0.5 - - -
  Lunga, luftstrupe C33-34 4.6 6.4 5.8 8.9 6.4 8.9 8.1 11.1 11.7 12.6 9.8
  Mediastinum C38 - - - - 0.4 - 0.1 0.2 0.1 - 0.3
Ben C40-41 0.7 - 0.2 - 0.5 0.6 0.2 - 0.7 - -
Hudmelanom C43 1.8 2.6 5.5 6.4 5.8 3.3 5.3 5.3 6.8 8.6 14.2
Hud, ej-melanom C44 1.6 1.8 2.8 4.8 3.6 4.7 7.2 5.0 8.1 4.4 4.5
Mesoteliom C45 0.6 - - - 0.1 0.4 - 0.3 0.4 - -
Autonoma nervsystemet C47 0.7 0.8 - - - - - - - - -
Bindvävnad C48-49 2.0 2.5 0.6 1.0 1.8 1.0 0.7 3.7 2.4 - 2.8
Bröst C50 33.4 42.2 38.0 46.9 56.3 57.6 77.2 77.0 83.4 61.5 83.7
Kvinnliga könsorgan C51-58 37.0 24.1 28.0 31.2 24.1 28.5 25.3 34.7 30.7 23.0 28.3
  Livmoderhals C53 15.7 5.4 5.0 7.9 1.5 4.2 4.7 4.0 4.4 5.3 10.0
  Livmoderkropp C54 8.1 7.1 8.5 13.2 9.2 13.9 9.8 15.1 17.0 10.9 11.9
  Annan cancer i livmodern C55,C58 1.3 1.1 2.2 - 0.3 0.4 0.7 0.2 - - -
  Äggstock C56 9.6 10.1 11.5 9.8 11.8 8.9 9.6 12.5 7.8 6.5 2.0
  Andra kvinnliga könsorgan C51-52,C57 2.3 0.4 0.8 0.3 1.3 1.1 0.5 2.9 1.6 0.4 4.4
Urinorgan C64-68 8.2 8.9 6.3 10.4 8.8 10.0 10.4 8.3 7.4 9.8 10.9
  Njure C64 5.8 5.8 2.8 5.8 6.7 6.2 5.4 7.3 5.2 7.5 9.4
  Urinblåsa och urinvägar2 C65-68 2.4 3.1 3.5 4.6 2.1 3.8 4.9 1.0 2.2 2.3 1.5
Öga C69 1.0 1.7 0.3 1.2 0.3 1.3 0.8 0.7 - - -
Hjärna, centrala nervsystemet C70-72,D32-33,D42-43 4.3 6.1 7.6 14.8 10.1 6.9 13.9 10.5 15.3 18.3 20.5
Sköldkörtel C73 4.9 1.6 4.7 8.2 9.6 14.5 9.5 9.3 10.1 8.2 15.2
Andra endokrina körtlar C74-75 - - 0.6 0.2 - - 0.2 0.3 - - -
Annan eller ospecifierad C76,C80 7.2 4.7 1.9 2.9 3.6 5.3 3.9 6.2 3.1 1.4 2.5
Lymfatisk, blodbildande och besläktad vävnad C81-96,D45-47,D76 14.8 11.5 21.7 17.5 19.6 21.3 21.2 16.8 22.1 14.9 24.7
  Hodgkin lymfom C81 3.2 0.8 4.8 2.4 3.0 2.2 2.6 1.8 2.6 3.4 -
  Non-Hodgkin lymfom C82-86,C96,D76 3.0 2.2 5.1 4.6 8.1 8.2 7.4 6.0 9.1 4.7 8.5
  Maligna immunoproliferativa sjukdomar C88 - - - - 0.4 0.1 0.4 0.3 0.1 - -
  Myelom och andra plasmacellstumörer C90 2.2 1.0 3.7 1.9 2.0 3.5 3.3 2.5 2.3 2.5 2.2
  Leukemi C91-95 6.4 5.6 7.8 7.8 5.0 6.4 6.9 6.2 7.2 2.3 13.2
  Myelodysplastiska syndrom D46 - - - - 0.4 - 0.3 - 0.7 1.7 0.4
  Myeloproliferativa neoplasier D45,D47 - 1.9 0.3 0.8 0.8 1.0 0.1 - 0.2 0.4 0.3
Ingår inte i ovanstående
  Ca in situ i bröst D05 0.3 0.6 0.6 0.9 2.1 1.7 4.8 6.8 4.6 4.2 5.0
  Förstadier till cancer i livmoderhals 5.3 17.1 8.2 6.9 8.9 10.4 12.1 9.2 9.1 68.7 83.5
  Borderlinetumör i äggstock D39 1.5 - 0.4 2.1 1.2 1.9 3.6 - 3.8 1.5 6.2
  Basaliom i hud 24.5 23.7 27.3 33.3 48.6 39.3 45.4 47.9 56.5 59.5 54.2
1 Åldersjusterad till "världens standardbefolkning".
2 PUNLMP och ca in situ i urotel ingår.