Alla cancerformer C00-96,D32-33,D42-43,D45-47,D76 103.2 100.9 97.3 91.9 90.7 86.6 80.2 78.1 80.2 70.2 62.1
Mun och svalg C00-14 1.7 0.4 0.7 0.7 0.6 1.3 0.7 1.2 0.5 - -
  Läpp C00 0.3 - - - - - - - - - -
  Tunga C02 0.5 - - - - 0.4 - 0.5 0.3 - -
  Annan muncancer C03-06 0.5 - - 0.4 - 0.4 0.5 0.2 0.1 - -
  Spottkörtel C07-08 - - 0.3 - - 0.4 - - - - -
  Svalg C01,C09-14 0.4 0.4 0.5 0.3 0.6 0.1 0.1 0.5 0.1 - -
Matsmältningsorgan C15-26 37.6 37.9 43.6 36.9 32.9 26.7 24.2 21.5 24.7 18.3 21.5
  Matstrupe C15 1.0 0.9 1.5 1.2 1.0 0.6 1.3 1.1 0.4 0.7 -
  Magsäck C16 14.4 17.3 12.2 9.2 10.2 5.1 4.8 2.7 4.0 5.7 2.7
  Tunntarm C17 - - - 0.3 0.2 - 0.1 0.8 1.0 - -
  Tjocktarm C18 5.5 4.6 6.5 9.3 5.2 6.0 5.6 6.0 6.0 4.1 5.4
  Ändtarm C19-20 5.1 3.3 4.6 3.4 2.5 2.6 2.5 3.2 1.9 1.7 1.2
  Anus C21 - - - - - 0.1 - - - - -
  Lever C22 0.9 3.6 2.5 1.7 3.4 1.1 1.3 0.6 2.4 - 1.0
  Gallblåsa, gallvägar C23-24 1.9 2.1 7.4 4.7 2.5 2.7 1.9 2.5 2.3 1.1 4.1
  Bukspottkörtel C25 5.9 4.5 8.0 6.1 7.5 8.2 6.1 4.3 5.9 4.3 6.7
  Andra matsmältningsorgan C26 2.9 1.6 0.8 1.0 0.2 0.1 0.4 0.3 0.7 0.7 0.3
Andningsorgan C30-39 2.8 5.1 5.3 5.0 6.3 7.1 6.2 10.7 8.8 9.8 9.9
  Näsa, bihåla C30-31 - - - 0.2 0.2 - - 0.1 0.1 - 0.4
  Struphuvud C32 0.6 - - - - - - 0.3 0.1 - -
  Lunga, luftstrupe C33-34 2.2 5.1 5.3 4.9 5.7 6.7 6.2 10.0 8.6 9.8 9.2
  Mediastinum C38 - - - - 0.4 - - 0.3 0.1 - 0.3
Ben C40-41 - - 0.2 - 0.4 0.1 0.2 - - - -
Hudmelanom C43 - - 0.4 1.4 1.2 1.7 0.1 0.4 0.8 - 0.3
Hud, ej-melanom C44 0.6 - 0.4 - - 0.1 0.6 0.2 0.3 - -
Mesoteliom C45 0.6 - - - - - 0.4 - 0.6 - -
Autonoma nervsystemet C47 0.7 - - - - - - 0.8 - - -
Bindvävnad C48-49 0.5 1.0 0.3 1.1 1.3 0.4 0.3 1.4 0.8 2.0 -
Bröst C50 16.6 21.1 13.2 15.4 11.5 14.4 15.5 14.5 15.8 12.9 14.2
Kvinnliga könsorgan C51-58 17.1 14.7 11.9 8.3 13.0 12.8 12.9 7.2 9.6 10.6 6.7
  Livmoderhals C53 7.9 2.1 1.7 2.4 1.8 1.4 3.8 1.5 1.6 - -
  Livmoderkropp C54 2.4 1.9 1.5 2.1 2.4 3.6 3.5 1.4 2.8 2.4 1.6
  Annan cancer i livmodern C55,C58 1.7 1.6 1.0 - 0.1 0.4 - 0.2 - - -
  Äggstock C56 4.6 9.1 7.3 3.8 8.2 6.6 4.9 3.7 4.4 7.9 3.8
  Andra kvinnliga könsorgan C51-52,C57 0.4 - 0.4 - 0.5 0.8 0.7 0.3 0.7 0.4 1.4
Urinorgan C64-68 4.8 4.4 3.5 4.5 3.9 4.1 4.3 3.7 1.8 5.9 5.2
  Njure C64 4.0 2.3 2.4 3.2 2.8 2.5 2.4 2.7 1.4 4.5 4.8
  Urinblåsa och urinvägar2 C65-68 0.8 2.1 1.1 1.2 1.1 1.6 1.9 0.9 0.3 1.4 0.4
Öga C69 0.4 0.4 - - - 0.2 0.3 - 0.3 - -
Hjärna, centrala nervsystemet C70-72,D32-33,D42-43 2.1 3.0 5.2 4.8 4.1 3.2 4.2 3.6 4.6 1.5 0.3
Sköldkörtel C73 1.0 0.7 2.0 1.1 1.6 0.8 - - 0.4 - -
Andra endokrina körtlar C74-75 - - 0.6 0.2 - - - - - - -
Annan eller ospecifierad C76,C80 5.8 4.1 1.4 2.4 3.5 4.1 3.5 4.3 2.6 1.4 0.7
Lymfatisk, blodbildande och besläktad vävnad C81-96,D45-47,D76 10.9 8.1 8.5 10.1 10.4 9.4 6.8 8.8 8.6 7.8 3.2
  Hodgkin lymfom C81 2.4 1.1 0.6 1.5 0.9 - - 0.4 - - -
  Non-Hodgkin lymfom C82-86,C96,D76 3.0 1.6 1.6 1.3 4.3 5.2 2.1 2.7 2.4 5.5 1.4
  Maligna immunoproliferativa sjukdomar C88 - - - - - 0.1 - - 0.1 - -
  Myelom och andra plasmacellstumörer C90 0.3 0.6 2.8 1.7 1.6 0.8 1.4 2.2 3.3 1.3 1.0
  Leukemi C91-95 5.2 4.5 3.3 5.5 3.3 2.4 3.3 3.5 2.6 0.4 0.4
  Myelodysplastiska syndrom D46 - - - - - - - - 0.2 0.4 0.4
  Myeloproliferativa neoplasier D45,D47 - 0.3 0.2 0.2 0.4 0.8 - - - 0.4 -
Ingår inte i ovanstående
  Ca in situ i bröst D05 - - - - - - - 0.1 - - -
  Förstadier till cancer i livmoderhals - - - - - - - - - - -
  Borderlinetumör i äggstock D39 - - - - - 0.4 - - - - 0.4
  Basaliom i hud - - - 0.2 - - - - - - 0.3
1 Åldersjusterad till "världens standardbefolkning".
2 PUNLMP och ca in situ i urotel ingår.