Alla cancerformer C00-96,D32-33,D42-43,D45-47,D76 46.8 41.0 16.4 29.8 16.3 60.2 44.2 129.6 92.7 254.6 308.2 581.8 1041 1454 2345 3182 2903 3604 286.4
Mun och svalg C00-14 - - - - - - - 27.8 8.4 8.0 23.7 - 27.0 28.3 50.7 51.3 70.2 36.8 7.8
  Läpp C00 - - - - - - - - - - - - - 9.4 25.4 17.1 46.8 36.8 1.4
  Tunga C02 - - - - - - - 9.3 8.4 - 7.9 - 6.8 - - - - - 1.7
  Annan muncancer C03-06 - - - - - - - - - - 7.9 - - 9.4 25.4 34.2 - - 1.5
  Spottkörtel C07-08 - - - - - - - 9.3 - - - - - - - - 23.4 - 0.7
  Svalg C01,C09-14 - - - - - - - 9.3 - 8.0 7.9 - 20.3 9.4 - - - - 2.5
Matsmältningsorgan C15-26 - - - - - - 8.8 18.5 25.3 55.7 47.4 94.5 189.2 283.3 405.7 701.3 585.3 772.3 50.6
  Matstrupe C15 - - - - - - - - - - 7.9 7.3 - 9.4 25.4 34.2 46.8 36.8 2.2
  Magsäck C16 - - - - - - - - - 15.9 7.9 21.8 33.8 56.7 63.4 119.7 93.6 220.7 9.3
  Tunntarm C17 - - - - - - - - 8.4 15.9 - 7.3 - - 12.7 - 46.8 36.8 2.4
  Tjocktarm C18 - - - - - - - 9.3 8.4 8.0 7.9 14.5 67.6 47.2 126.8 171.1 210.7 147.1 12.7
  Ändtarm C19-20 - - - - - - - - 8.4 8.0 15.8 21.8 27.0 85.0 63.4 85.5 70.2 183.9 9.7
  Anus C21 - - - - - - - - - - - - - - 25.4 - - - 0.5
  Lever C22 - - - - - - - - - - - 14.5 13.5 9.4 38.0 34.2 70.2 36.8 3.0
  Gallblåsa, gallvägar C23-24 - - - - - - - - - - - 7.3 6.8 - 12.7 34.2 - 36.8 1.3
  Bukspottkörtel C25 - - - - - - 8.8 9.3 - 8.0 7.9 - 27.0 75.6 38.0 171.1 23.4 73.6 8.3
  Andra matsmältningsorgan C26 - - - - - - - - - - - - 13.5 - - 51.3 23.4 - 1.2
Andningsorgan C30-39 - - - 7.4 - 8.6 - 9.3 8.4 39.8 39.5 50.9 135.1 236.1 278.9 325.0 280.9 514.9 34.1
  Näsa, bihåla C30-31 - - - - - - - 9.3 - - - 7.3 - - 12.7 17.1 - - 1.3
  Struphuvud C32 - - - - - - - - 8.4 - 7.9 7.3 6.8 9.4 12.7 17.1 - 36.8 2.4
  Lunga, luftstrupe C33-34 - - - 7.4 - - - - - 39.8 31.6 36.4 128.4 226.7 253.5 290.8 280.9 478.1 29.8
  Mediastinum C38 - - - - - 8.6 - - - - - - - - - - - - 0.7
Ben C40-41 - - - - - - - - - - - - - 9.4 - - - - 0.3
Hudmelanom C43 - - - - - - - - 8.4 15.9 - 50.9 20.3 37.8 126.8 68.4 46.8 36.8 9.1
Hud, ej-melanom C44 - - - - - - - - 8.4 8.0 23.7 7.3 20.3 47.2 139.4 136.8 304.3 404.6 12.4
Mesoteliom C45 - - - - - - - - - - - - 13.5 9.4 12.7 17.1 - - 1.2
Autonoma nervsystemet C47 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
Bindvävnad C48-49 - - - 7.4 8.1 - - - - - - - 20.3 9.4 - - 23.4 - 2.5
Bröst C50 - - - - - - - - - - - 7.3 - - - - - - 0.3
Manliga könsorgan C60-63 - - - - 8.1 25.8 17.7 18.5 - 31.8 71.1 174.5 304.1 500.6 811.3 1215 749.2 919.5 81.2
  Prostata C61 - - - - - - - - - 23.9 71.1 174.5 297.3 500.6 811.3 1197 749.2 919.5 75.4
  Testikel C62 - - - - 8.1 25.8 17.7 18.5 - 8.0 - - 6.8 - - - - - 5.6
  Andra manliga könsorgan C60,C63 - - - - - - - - - - - - - - - 17.1 - - 0.2
Urinorgan C64-68 - 8.2 - - - - 8.8 18.5 8.4 31.8 15.8 94.5 162.2 94.4 177.5 256.6 374.6 331.0 28.4
  Njure C64 - 8.2 - - - - - 18.5 8.4 23.9 7.9 50.9 94.6 28.3 63.4 85.5 23.4 36.8 13.4
  Urinblåsa och urinvägar2 C65-68 - - - - - - 8.8 - - 8.0 7.9 43.6 67.6 66.1 114.1 171.1 351.2 294.2 15.1
Öga C69 - - - - - - - - - - - - - - - - - 36.8 0.2
Hjärna, centrala nervsystemet C70-72,D32-33,D42-43 15.6 16.4 - - - 17.2 - 9.3 - 15.9 31.6 14.5 13.5 18.9 25.4 51.3 23.4 36.8 11.0
Sköldkörtel C73 - - - - - - - - - - - - 6.8 9.4 12.7 - 23.4 - 0.9
Andra endokrina körtlar C74-75 7.8 - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.9
Annan eller ospecifierad C76,C80 - - - 7.4 - - - - - - 15.8 14.5 20.3 37.8 25.4 34.2 93.6 183.9 6.2
Lymfatisk, blodbildande och besläktad vävnad C81-96,D45-47,D76 23.4 16.4 16.4 7.4 - 8.6 8.8 27.8 25.3 47.7 39.5 72.7 108.1 132.2 278.9 325.0 327.8 331.0 39.2
  Hodgkin lymfom C81 - - - - - - 8.8 9.3 - 8.0 - - 6.8 9.4 12.7 17.1 - - 2.5
  Non-Hodgkin lymfom C82-86,C96,D76 - - - 7.4 - - - - 16.9 31.8 31.6 58.2 54.1 66.1 114.1 119.7 140.5 73.6 16.2
  Maligna immunoproliferativa sjukdomar C88 - - - - - - - - - - - - - - 12.7 - - - 0.3
  Myelom och andra plasmacellstumörer C90 - - - - - - - - - - - 7.3 13.5 37.8 50.7 34.2 46.8 36.8 3.7
  Leukemi C91-95 23.4 8.2 16.4 - - 8.6 - 18.5 8.4 8.0 7.9 7.3 27.0 9.4 50.7 85.5 70.2 147.1 12.9
  Myelodysplastiska syndrom D46 - 8.2 - - - - - - - - - - 6.8 9.4 - 34.2 23.4 36.8 2.0
  Myeloproliferativa neoplasier D45,D47 - - - - - - - - - - - - - - 38.0 34.2 46.8 36.8 1.5
Ingår inte i ovanstående
  Basaliom i hud - - - - - - - - 16.9 23.9 63.2 160.0 182.4 292.8 595.8 701.3 936.4 1140 57.4
1 Åldersjusterad till "världens standardbefolkning".
2 PUNLMP och ca in situ i urotel ingår.