Alla cancerformer C00-96,D32-33,D42-43,D45-47,D76 - 8.2 - 7.4 - 17.2 8.8 18.5 8.4 71.6 150.1 181.8 378.4 651.7 963.4 1625 1662 2722 116.2
Mun och svalg C00-14 - - - - - - - - - - 15.8 21.8 20.3 9.4 12.7 34.2 23.4 - 3.5
  Läpp C00 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
  Tunga C02 - - - - - - - - - - - 7.3 6.8 - - - - - 0.6
  Annan muncancer C03-06 - - - - - - - - - - - 14.5 - - 12.7 34.2 - - 1.2
  Spottkörtel C07-08 - - - - - - - - - - 7.9 - - - - - 23.4 - 0.5
  Svalg C01,C09-14 - - - - - - - - - - 7.9 - 13.5 9.4 - - - - 1.2
Matsmältningsorgan C15-26 - - - - - - - 18.5 8.4 15.9 47.4 65.4 128.4 151.1 215.5 444.7 421.4 772.3 32.0
  Matstrupe C15 - - - - - - - - - - 15.8 7.3 - 9.4 12.7 17.1 23.4 73.6 2.3
  Magsäck C16 - - - - - - - - 8.4 15.9 7.9 14.5 27.0 18.9 25.4 51.3 70.2 220.7 6.6
  Tunntarm C17 - - - - - - - - - - - - - - - - - 36.8 0.2
  Tjocktarm C18 - - - - - - - - - - - 7.3 20.3 - 50.7 102.6 70.2 110.3 4.0
  Ändtarm C19-20 - - - - - - - - - - 7.9 14.5 13.5 9.4 63.4 17.1 46.8 - 3.5
  Anus C21 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
  Lever C22 - - - - - - - - - - - - 6.8 9.4 38.0 34.2 140.5 73.6 2.7
  Gallblåsa, gallvägar C23-24 - - - - - - - - - - - 7.3 13.5 - 12.7 17.1 - 110.3 1.8
  Bukspottkörtel C25 - - - - - - - 18.5 - - 15.8 14.5 33.8 103.9 12.7 154.0 23.4 147.1 9.6
  Andra matsmältningsorgan C26 - - - - - - - - - - - - 13.5 - - 51.3 46.8 - 1.3
Andningsorgan C30-39 - - - - - 8.6 - - - 39.8 31.6 43.6 94.6 151.1 190.2 273.7 327.8 441.3 25.1
  Näsa, bihåla C30-31 - - - - - - - - - - - - - - 12.7 - - - 0.3
  Struphuvud C32 - - - - - - - - - - 7.9 - 6.8 - - - - - 0.7
  Lunga, luftstrupe C33-34 - - - - - - - - - 39.8 23.7 43.6 87.8 151.1 177.5 273.7 327.8 441.3 23.5
  Mediastinum C38 - - - - - 8.6 - - - - - - - - - - - - 0.7
Ben C40-41 - - - - - - - - - - - - - 18.9 - - - - 0.6
Hudmelanom C43 - - - - - - - - - 8.0 - 21.8 6.8 9.4 38.0 51.3 23.4 110.3 3.8
Hud, ej-melanom C44 - - - - - - - - - - - - - - - - 23.4 - 0.1
Mesoteliom C45 - - - - - - - - - - - - 6.8 28.3 12.7 17.1 - - 1.5
Autonoma nervsystemet C47 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
Bindvävnad C48-49 - - - - - - - - - - - - 6.8 - 25.4 17.1 - 36.8 1.1
Bröst C50 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
Manliga könsorgan C60-63 - - - - - 8.6 - - - - - - 40.5 103.9 177.5 290.8 398.0 588.5 16.8
  Prostata C61 - - - - - - - - - - - - 40.5 103.9 177.5 273.7 398.0 588.5 16.0
  Testikel C62 - - - - - 8.6 - - - - - - - - - - - - 0.7
  Andra manliga könsorgan C60,C63 - - - - - - - - - - - - - - - 17.1 - - 0.2
Urinorgan C64-68 - 8.2 - - - - - - - - - 14.5 40.5 75.6 76.1 171.1 117.1 294.2 10.6
  Njure C64 - 8.2 - - - - - - - - - 7.3 27.0 66.1 25.4 85.5 23.4 110.3 6.2
  Urinblåsa och urinvägar2 C65-68 - - - - - - - - - - - 7.3 13.5 9.4 50.7 85.5 93.6 183.9 4.4
Öga C69 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
Hjärna, centrala nervsystemet C70-72,D32-33,D42-43 - - - - - - - - - - 23.7 7.3 - 18.9 12.7 34.2 23.4 - 2.8
Sköldkörtel C73 - - - - - - - - - - - - - - - - 23.4 36.8 0.3
Andra endokrina körtlar C74-75 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
Annan eller ospecifierad C76,C80 - - - - - - - - - - 7.9 - 6.8 37.8 25.4 34.2 70.2 183.9 3.9
Lymfatisk, blodbildande och besläktad vävnad C81-96,D45-47,D76 - - - 7.4 - - 8.8 - - 8.0 23.7 7.3 27.0 47.2 177.5 256.6 210.7 257.4 14.1
  Hodgkin lymfom C81 - - - - - - - - - - - - - - - 17.1 - - 0.2
  Non-Hodgkin lymfom C82-86,C96,D76 - - - 7.4 - - - - - - 15.8 - 20.3 18.9 76.1 85.5 93.6 36.8 5.9
  Maligna immunoproliferativa sjukdomar C88 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
  Myelom och andra plasmacellstumörer C90 - - - - - - - - - - - 7.3 6.8 18.9 25.4 51.3 23.4 36.8 2.4
  Leukemi C91-95 - - - - - - 8.8 - - 8.0 7.9 - - 9.4 38.0 102.6 70.2 147.1 4.6
  Myelodysplastiska syndrom D46 - - - - - - - - - - - - - - - - 23.4 36.8 0.3
  Myeloproliferativa neoplasier D45,D47 - - - - - - - - - - - - - - 38.0 - - - 0.8
Ingår inte i ovanstående
  Basaliom i hud - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
1 Åldersjusterad till "världens standardbefolkning".
2 PUNLMP och ca in situ i urotel ingår.