Alla cancerformer C00-96,D32-33,D42-43,D45-47,D76 33.3 8.4 8.3 37.9 36.4 37.8 46.7 150.4 204.6 415.8 628.8 604.6 890.3 936.2 1217 1516 1744 1773 240.4
Mun och svalg C00-14 - - - - - - - - - - - - - - 11.3 50.9 14.8 43.6 1.0
  Läpp C00 - - - - - - - - - - - - - - - 50.9 - 29.1 0.7
  Tunga C02 - - - - - - - - - - - - - - - - 14.8 14.5 0.1
  Annan muncancer C03-06 - - - - - - - - - - - - - - 11.3 - - - 0.2
  Spottkörtel C07-08 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
  Svalg C01,C09-14 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
Matsmältningsorgan C15-26 - - - - - - 9.3 20.1 9.3 32.6 31.4 109.3 153.0 136.3 338.0 407.5 472.8 537.8 36.3
  Matstrupe C15 - - - - - - - - - - - - - - 22.5 - - 43.6 0.7
  Magsäck C16 - - - - - - - - 9.3 8.2 - 7.3 20.9 - 33.8 50.9 44.3 43.6 3.8
  Tunntarm C17 - - - - - - - - - 8.2 7.9 - 7.0 - - 25.5 - 29.1 1.6
  Tjocktarm C18 - - - - - - 9.3 10.0 - 16.3 7.9 51.0 62.6 36.4 135.2 152.8 162.5 189.0 14.2
  Ändtarm C19-20 - - - - - - - - - - - 21.9 20.9 27.3 45.1 25.5 88.7 29.1 4.3
  Anus C21 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
  Lever C22 - - - - - - - - - - - - - 27.3 22.5 - - 58.1 1.6
  Gallblåsa, gallvägar C23-24 - - - - - - - - - - - 21.9 7.0 9.1 11.3 50.9 59.1 58.1 2.7
  Bukspottkörtel C25 - - - - - - - 10.0 - - 15.7 7.3 34.8 36.4 67.6 101.9 73.9 43.6 7.1
  Andra matsmältningsorgan C26 - - - - - - - - - - - - - - - - 44.3 43.6 0.4
Andningsorgan C30-39 - - - - - - - 20.1 - - 47.2 7.3 27.8 72.7 123.9 50.9 118.2 58.1 11.0
  Näsa, bihåla C30-31 - - - - - - - - - - - - - - - - 14.8 - 0.1
  Struphuvud C32 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
  Lunga, luftstrupe C33-34 - - - - - - - 20.1 - - 47.2 7.3 27.8 72.7 123.9 50.9 103.4 43.6 10.9
  Mediastinum C38 - - - - - - - - - - - - - - - - - 14.5 0.1
Ben C40-41 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
Hudmelanom C43 - - - - 9.1 - - - 18.6 16.3 31.4 36.4 27.8 27.3 67.6 25.5 14.8 72.7 9.8
Hud, ej-melanom C44 - - - - - - - - - - - 14.6 20.9 36.4 67.6 63.7 103.4 261.6 6.3
Mesoteliom C45 - - - - - - - - - - - - - - - - 14.8 - 0.1
Autonoma nervsystemet C47 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
Bindvävnad C48-49 - - - - - - - 10.0 - 8.2 - - 13.9 - 11.3 - - - 1.9
Bröst C50 - - - - - - 9.3 20.1 83.7 244.6 322.3 284.1 313.0 363.6 191.5 356.6 384.2 276.2 83.1
Kvinnliga könsorgan C51-58 - - - - - 9.4 - 10.0 55.8 32.6 70.7 43.7 153.0 109.1 202.8 254.7 177.3 101.8 29.3
  Livmoderhals C53 - - - - - 9.4 - 10.0 37.2 24.5 7.9 7.3 - - 11.3 12.7 - - 6.1
  Livmoderkropp C54 - - - - - - - - 9.3 - 23.6 29.1 111.3 72.7 123.9 140.1 103.4 43.6 14.2
  Annan cancer i livmodern C55,C58 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
  Äggstock C56 - - - - - - - - 9.3 8.2 31.4 7.3 34.8 27.3 33.8 76.4 44.3 - 6.8
  Andra kvinnliga könsorgan C51-52,C57 - - - - - - - - - - 7.9 - 7.0 9.1 33.8 25.5 29.6 58.1 2.3
Urinorgan C64-68 - - - - - - - - - 24.5 23.6 14.6 20.9 63.6 45.1 76.4 133.0 43.6 8.5
  Njure C64 - - - - - - - - - 24.5 15.7 14.6 13.9 45.4 33.8 38.2 88.7 29.1 6.4
  Urinblåsa och urinvägar2 C65-68 - - - - - - - - - - 7.9 - 7.0 18.2 11.3 38.2 44.3 14.5 2.1
Öga C69 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
Hjärna, centrala nervsystemet C70-72,D32-33,D42-43 8.3 - 8.3 7.6 9.1 9.4 - 30.1 9.3 32.6 39.3 29.1 27.8 27.3 45.1 38.2 73.9 29.1 15.1
Sköldkörtel C73 - - - 7.6 - 9.4 18.7 10.0 9.3 16.3 55.0 21.9 48.7 18.2 11.3 25.5 14.8 - 11.4
Andra endokrina körtlar C74-75 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
Annan eller ospecifierad C76,C80 - - - - - - - - 9.3 - 7.9 7.3 - - 22.5 - 118.2 203.5 3.3
Lymfatisk, blodbildande och besläktad vävnad C81-96,D45-47,D76 24.9 8.4 - 22.7 18.2 9.4 9.3 30.1 9.3 8.2 - 36.4 83.5 81.8 78.9 165.6 103.4 145.4 23.2
  Hodgkin lymfom C81 - - - 7.6 9.1 9.4 - - - - - - - - - - - - 2.2
  Non-Hodgkin lymfom C82-86,C96,D76 - - - 7.6 - - 9.3 30.1 9.3 8.2 - 29.1 41.7 18.2 33.8 25.5 29.6 29.1 8.7
  Maligna immunoproliferativa sjukdomar C88 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
  Myelom och andra plasmacellstumörer C90 - - - - - - - - - - - - 13.9 18.2 22.5 89.1 - 29.1 2.6
  Leukemi C91-95 24.9 8.4 - 7.6 9.1 - - - - - - 7.3 27.8 36.4 11.3 25.5 29.6 29.1 8.5
  Myelodysplastiska syndrom D46 - - - - - - - - - - - - - 9.1 11.3 12.7 29.6 29.1 0.9
  Myeloproliferativa neoplasier D45,D47 - - - - - - - - - - - - - - - 12.7 14.8 29.1 0.3
Ingår inte i ovanstående
  Ca in situ i bröst D05 - - - - - - - - - 8.2 7.9 7.3 20.9 27.3 22.5 25.5 - 14.5 3.6
  Förstadier till cancer i livmoderhals - - - 30.3 63.7 103.9 121.5 100.3 65.1 16.3 - 7.3 7.0 9.1 - - 14.8 - 35.2
  Borderlinetumör i äggstock D39 - - - - 9.1 9.4 - - - 8.2 7.9 - 20.9 - 11.3 - 14.8 14.5 3.6
  Basaliom i hud - - - - - 9.4 28.0 10.0 46.5 40.8 110.0 145.7 222.6 309.0 326.7 598.6 916.1 828.5 59.0
1 Åldersjusterad till "världens standardbefolkning".
2 PUNLMP och ca in situ i urotel ingår.