Alla cancerformer C00-96,D32-33,D42-43,D45-47,D76 - - - - 9.1 - - 20.1 37.2 57.1 165.1 233.1 243.5 372.7 495.7 764.1 1153 1454 76.7
Mun och svalg C00-14 - - - - - - - - - - - - - - - - - 14.5 0.1
  Läpp C00 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
  Tunga C02 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
  Annan muncancer C03-06 - - - - - - - - - - - - - - - - - 14.5 0.1
  Spottkörtel C07-08 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
  Svalg C01,C09-14 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
Matsmältningsorgan C15-26 - - - - - - - - 9.3 24.5 31.4 43.7 90.4 109.1 157.7 267.4 369.4 596.0 22.9
  Matstrupe C15 - - - - - - - - - - - - - - 11.3 12.7 - 43.6 0.6
  Magsäck C16 - - - - - - - - 9.3 - - 7.3 20.9 9.1 22.5 50.9 59.1 29.1 3.4
  Tunntarm C17 - - - - - - - - - 8.2 7.9 - - - - - - 29.1 1.0
  Tjocktarm C18 - - - - - - - - - 16.3 7.9 7.3 34.8 27.3 11.3 25.5 103.4 203.5 5.9
  Ändtarm C19-20 - - - - - - - - - - - 14.6 - 18.2 11.3 - 14.8 58.1 1.7
  Anus C21 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
  Lever C22 - - - - - - - - - - - - - 9.1 33.8 12.7 29.6 72.7 1.6
  Gallblåsa, gallvägar C23-24 - - - - - - - - - - - 7.3 7.0 9.1 22.5 50.9 44.3 58.1 2.3
  Bukspottkörtel C25 - - - - - - - - - - 15.7 7.3 27.8 36.4 45.1 114.6 73.9 58.1 6.0
  Andra matsmältningsorgan C26 - - - - - - - - - - - - - - - - 44.3 43.6 0.4
Andningsorgan C30-39 - - - - - - - 10.0 - - 23.6 29.1 7.0 72.7 78.9 89.1 73.9 116.3 8.8
  Näsa, bihåla C30-31 - - - - - - - - - - - - - - - - 14.8 - 0.1
  Struphuvud C32 - - - - - - - - - - - - - - - - - 14.5 0.1
  Lunga, luftstrupe C33-34 - - - - - - - 10.0 - - 23.6 29.1 7.0 72.7 78.9 89.1 59.1 87.2 8.6
  Mediastinum C38 - - - - - - - - - - - - - - - - - 14.5 0.1
Ben C40-41 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
Hudmelanom C43 - - - - - - - - - - - - - - 11.3 12.7 14.8 14.5 0.5
Hud, ej-melanom C44 - - - - - - - - - - - - 7.0 - - - - - 0.3
Mesoteliom C45 - - - - - - - - - - - - 7.0 - - - - - 0.3
Autonoma nervsystemet C47 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
Bindvävnad C48-49 - - - - - - - - - - 7.9 - - - 11.3 - 14.8 - 0.7
Bröst C50 - - - - - - - - - 24.5 55.0 80.1 41.7 45.4 90.1 89.1 192.1 189.0 15.1
Kvinnliga könsorgan C51-58 - - - - - - - - - 8.2 31.4 21.9 34.8 72.7 56.3 152.8 133.0 72.7 10.2
  Livmoderhals C53 - - - - - - - - - 8.2 - 7.3 7.0 - - 12.7 - - 1.2
  Livmoderkropp C54 - - - - - - - - - - - - 20.9 18.2 11.3 50.9 73.9 43.6 2.7
  Annan cancer i livmodern C55,C58 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
  Äggstock C56 - - - - - - - - - - 31.4 14.6 7.0 54.5 33.8 63.7 29.6 - 5.5
  Andra kvinnliga könsorgan C51-52,C57 - - - - - - - - - - - - - - 11.3 25.5 29.6 29.1 0.8
Urinorgan C64-68 - - - - - - - - - - 7.9 14.6 20.9 9.1 22.5 25.5 73.9 87.2 3.6
  Njure C64 - - - - - - - - - - 7.9 14.6 13.9 9.1 22.5 25.5 44.3 72.7 3.1
  Urinblåsa och urinvägar2 C65-68 - - - - - - - - - - - - 7.0 - - - 29.6 14.5 0.5
Öga C69 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
Hjärna, centrala nervsystemet C70-72,D32-33,D42-43 - - - - - - - 10.0 9.3 - 7.9 21.9 13.9 9.1 22.5 12.7 29.6 29.1 4.1
Sköldkörtel C73 - - - - - - - - - - - - - - - - 14.8 - 0.1
Andra endokrina körtlar C74-75 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
Annan eller ospecifierad C76,C80 - - - - - - - - 9.3 - - 7.3 - 9.1 11.3 - 88.7 174.4 2.7
Lymfatisk, blodbildande och besläktad vävnad C81-96,D45-47,D76 - - - - 9.1 - - - 9.3 - - 14.6 20.9 45.4 33.8 114.6 147.8 159.9 7.4
  Hodgkin lymfom C81 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
  Non-Hodgkin lymfom C82-86,C96,D76 - - - - 9.1 - - - - - - 7.3 13.9 - 22.5 25.5 44.3 29.1 2.6
  Maligna immunoproliferativa sjukdomar C88 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
  Myelom och andra plasmacellstumörer C90 - - - - - - - - - - - 7.3 7.0 9.1 11.3 89.1 44.3 43.6 2.4
  Leukemi C91-95 - - - - - - - - 9.3 - - - - 36.4 - - 29.6 43.6 2.0
  Myelodysplastiska syndrom D46 - - - - - - - - - - - - - - - - 29.6 29.1 0.3
  Myeloproliferativa neoplasier D45,D47 - - - - - - - - - - - - - - - - - 14.5 0.1
Ingår inte i ovanstående
  Ca in situ i bröst D05 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
  Förstadier till cancer i livmoderhals - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
  Borderlinetumör i äggstock D39 - - - - - - - - - - - - - - - - 14.8 - 0.1
  Basaliom i hud - - - - - - - - - - - - - - - - - 14.5 0.1
1 Åldersjusterad till "världens standardbefolkning".
2 PUNLMP och ca in situ i urotel ingår.