Alla cancerformer C00-96,D32-33,D42-43,D45-47,D76 222 87.0 5.5 3.2 0.7 3.5
Mun och svalg C00-14 5 100.0 - - - -
  Läpp C00 1 100.0 - - - -
  Tunga C02 1 100.0 - - - -
  Annan muncancer C03-06 1 100.0 - - - -
  Spottkörtel C07-08 0 100.0 - - - -
  Svalg C01,C09-14 1 100.0 - - - -
Matsmältningsorgan C15-26 42 78.9 9.6 6.2 1.4 3.8
  Matstrupe C15 2 60.0 - 20.0 10.0 10.0
  Magsäck C16 8 94.9 2.6 - 2.6 -
  Tunntarm C17 2 87.5 - 12.5 - -
  Tjocktarm C18 11 98.1 - 1.9 - -
  Ändtarm C19-20 8 100.0 - - - -
  Anus C21 0 100.0 - - - -
  Lever C22 3 50.0 28.6 7.1 - 14.3
  Gallblåsa, gallvägar C23-24 1 50.0 16.7 16.7 - 16.7
  Bukspottkörtel C25 6 31.3 34.4 21.9 3.1 9.4
  Andra matsmältningsorgan C26 1 33.3 50.0 - - 16.7
Andningsorgan C30-39 27 66.2 16.5 8.3 0.8 8.3
  Näsa, bihåla C30-31 1 100.0 - - - -
  Struphuvud C32 2 100.0 - - - -
  Lunga, luftstrupe C33-34 24 62.5 18.3 9.2 0.8 9.2
  Mediastinum C38 0 100.0 - - - -
Ben C40-41 0 100.0 - - - -
Hudmelanom C43 7 100.0 - - - -
Hud, ej-melanom C44 11 100.0 - - - -
Mesoteliom C45 1 100.0 - - - -
Autonoma nervsystemet C47 - - - - - -
Bindvävnad C48-49 1 85.7 - 14.3 - -
Bröst C50 0 100.0 - - - -
Manliga könsorgan C60-63 67 98.2 - 0.6 0.6 0.6
  Prostata C61 65 98.1 - 0.6 0.6 0.6
  Testikel C62 2 100.0 - - - -
  Andra manliga könsorgan C60,C63 0 100.0 - - - -
Urinorgan C64-68 22 96.4 0.9 1.8 - 0.9
  Njure C64 9 93.2 - 4.5 - 2.3
  Urinblåsa och urinvägar2 C65-68 14 98.5 1.5 - - -
Öga C69 0 100.0 - - - -
Hjärna, centrala nervsystemet C70-72,D32-33,D42-43 5 84.6 - 15.4 - -
Sköldkörtel C73 1 100.0 - - - -
Andra endokrina körtlar C74-75 0 100.0 - - - -
Annan eller ospecifierad C76,C80 5 44.0 40.0 4.0 4.0 8.0
Lymfatisk, blodbildande och besläktad vävnad C81-96,D45-47,D76 26 80.2 6.1 1.5 0.8 11.5
  Hodgkin lymfom C81 1 100.0 - - - -
  Non-Hodgkin lymfom C82-86,C96,D76 12 100.0 - - - -
  Maligna immunoproliferativa sjukdomar C88 0 100.0 - - - -
  Myelom och andra plasmacellstumörer C90 3 43.8 12.5 12.5 6.3 25.0
  Leukemi C91-95 7 79.4 14.7 - - 5.9
  Myelodysplastiska syndrom D46 1 57.1 14.3 - - 28.6
  Myeloproliferativa neoplasier D45,D47 2 12.5 - - - 87.5
Ingår inte i ovanstående
  Basaliom i hud 50 100.0 - - - -
1 Preferensordningen för diagnosernas verifikationsmetod är:
 1. Histologisk undersökning (inklusive obduktion, och vid leukemi undersökning av benmärg och blod)
 2. Cytologisk undersökning
 3. Kirurgi (inklusive endoskopi), obduktion utan histologisk verifikation, röntgen och specifika laboratoriefynd
 4. Klinisk undersökning
2 PUNLMP och ca in situ i urotel ingår.