Alla cancerformer C00-96,D32-33,D42-43,D45-47,D76 195 87.9 4.7 3.4 0.6 3.4
Mun och svalg C00-14 2 100.0 - - - -
  Läpp C00 1 100.0 - - - -
  Tunga C02 0 100.0 - - - -
  Annan muncancer C03-06 0 100.0 - - - -
  Spottkörtel C07-08 - - - - - -
  Svalg C01,C09-14 - - - - - -
Matsmältningsorgan C15-26 39 73.8 12.8 8.7 - 4.6
  Matstrupe C15 1 100.0 - - - -
  Magsäck C16 4 94.7 - 5.3 - -
  Tunntarm C17 1 85.7 - 14.3 - -
  Tjocktarm C18 15 93.2 2.7 1.4 - 2.7
  Ändtarm C19-20 5 100.0 - - - -
  Anus C21 - - - - - -
  Lever C22 2 44.4 22.2 11.1 - 22.2
  Gallblåsa, gallvägar C23-24 4 44.4 22.2 22.2 - 11.1
  Bukspottkörtel C25 7 31.4 40.0 25.7 - 2.9
  Andra matsmältningsorgan C26 1 16.7 50.0 - - 33.3
Andningsorgan C30-39 10 64.6 12.5 8.3 4.2 10.4
  Näsa, bihåla C30-31 0 100.0 - - - -
  Struphuvud C32 - - - - - -
  Lunga, luftstrupe C33-34 9 65.2 13.0 8.7 4.3 8.7
  Mediastinum C38 0 - - - - 100.0
Ben C40-41 - - - - - -
Hudmelanom C43 7 100.0 - - - -
Hud, ej-melanom C44 9 100.0 - - - -
Mesoteliom C45 0 100.0 - - - -
Autonoma nervsystemet C47 - - - - - -
Bindvävnad C48-49 1 100.0 - - - -
Bröst C50 59 99.7 0.3 - - -
Kvinnliga könsorgan C51-58 24 96.6 1.7 0.8 - 0.8
  Livmoderhals C53 3 100.0 - - - -
  Livmoderkropp C54 13 96.9 - 1.6 - 1.6
  Annan cancer i livmodern C55,C58 - - - - - -
  Äggstock C56 5 100.0 - - - -
  Andra kvinnliga könsorgan C51-52,C57 3 85.7 14.3 - - -
Urinorgan C64-68 8 87.5 - 5.0 - 7.5
  Njure C64 6 85.7 - 3.6 - 10.7
  Urinblåsa och urinvägar2 C65-68 2 91.7 - 8.3 - -
Öga C69 - - - - - -
Hjärna, centrala nervsystemet C70-72,D32-33,D42-43 9 90.7 - 7.0 - 2.3
Sköldkörtel C73 6 100.0 - - - -
Andra endokrina körtlar C74-75 - - - - - -
Annan eller ospecifierad C76,C80 5 22.2 33.3 7.4 14.8 22.2
Lymfatisk, blodbildande och besläktad vävnad C81-96,D45-47,D76 16 81.0 3.8 5.1 - 10.1
  Hodgkin lymfom C81 1 100.0 - - - -
  Non-Hodgkin lymfom C82-86,C96,D76 6 100.0 - - - -
  Maligna immunoproliferativa sjukdomar C88 - - - - - -
  Myelom och andra plasmacellstumörer C90 3 66.7 13.3 6.7 - 13.3
  Leukemi C91-95 4 81.8 4.5 9.1 - 4.5
  Myelodysplastiska syndrom D46 1 42.9 - 14.3 - 42.9
  Myeloproliferativa neoplasier D45,D47 1 50.0 - - - 50.0
Ingår inte i ovanstående
  Ca in situ i bröst D05 3 100.0 - - - -
  Förstadier till cancer i livmoderhals 12 100.0 - - - -
  Borderlinetumör i äggstock D39 2 90.0 - 10.0 - -
  Basaliom i hud 62 100.0 - - - -
1 Preferensordningen för diagnosernas verifikationsmetod är:
 1. Histologisk undersökning (inklusive obduktion, och vid leukemi undersökning av benmärg och blod)
 2. Cytologisk undersökning
 3. Kirurgi (inklusive endoskopi), obduktion utan histologisk verifikation, röntgen och specifika laboratoriefynd
 4. Klinisk undersökning
2 PUNLMP och ca in situ i urotel ingår.