Prostata 73 30.7 83.5
Lunga, luftstrupe 20 8.4 24.6
Urinblåsa och urinvägar3 15 6.3 17.5
Tjocktarm 12 5.0 13.1
Magsäck 12 5.0 13.0
Hud, ej-melanom2 11 4.6 10.8
Bukspottkörtel 10 4.2 14.0
Non-Hodgkin lymfom 10 4.2 18.4
Hudmelanom 8 3.4 10.6
Ändtarm 6 2.5 8.8
Alla cancerformer2 238 100.0 313.4
1 Åldersjusterad till "världens standardbefolkning".
2 Med undantag för hudens basalcellscancer.
3 PUNLMP och ca in situ i urotel ingår.