Lunga, luftstrupe 19 17.3 23.6
Prostata 19 17.3 18.9
Bukspottkörtel 12 10.9 14.7
Hudmelanom 7 6.4 8.5
Njure 5 4.5 5.2
Magsäck 5 4.5 6.0
Non-Hodgkin lymfom 5 4.5 7.2
Leukemi 5 4.5 4.5
Ändtarm 4 3.6 4.6
Tjocktarm 4 3.6 3.0
Alla cancerformer2 110 100.0 124.3
1 Åldersjusterad till "världens standardbefolkning".
2 Med undantag för hudens basalcellscancer.