Bröst 54 27.3 83.7
Tjocktarm 25 12.6 24.9
Livmoderkropp 10 5.1 11.9
Hudmelanom 10 5.1 14.2
Hjärna, centrala nervsystemet 10 5.1 20.5
Bukspottkörtel 9 4.5 11.8
Lunga, luftstrupe 8 4.0 9.8
Sköldkörtel 8 4.0 15.2
Njure 8 4.0 9.4
Non-Hodgkin lymfom 6 3.0 8.5
Alla cancerformer2 198 100.0 266.5
1 Åldersjusterad till "världens standardbefolkning".
2 Med undantag för hudens basalcellscancer.