Bröst 14 17.5 14.2
Tjocktarm 10 12.5 5.4
Lunga, luftstrupe 9 11.3 9.2
Bukspottkörtel 8 10.0 6.7
Gallblåsa, gallvägar 6 7.5 4.1
Njure 5 6.3 4.8
Äggstock 3 3.8 3.8
Lever 3 3.8 1.0
Magsäck 2 2.5 2.7
Livmoderkropp 2 2.5 1.6
Alla cancerformer2 80 100.0 62.1
1 Åldersjusterad till "världens standardbefolkning".
2 Med undantag för hudens basalcellscancer.