Alla cancerformer C00-96,D32-33,D42-43,D45-47,D76 222 29.6 3.8 4.1 25.5 6.3 4.7 26.1
Mun och svalg C00-14 5 15.4 - 30.8 3.8 - 11.5 38.5
  Läpp C00 1 28.6 - - - - - 71.4
  Tunga C02 1 50.0 - 50.0 - - - -
  Annan muncancer C03-06 1 - - 16.7 - - 33.3 50.0
  Spottkörtel C07-08 0 - - - - - 50.0 50.0
  Svalg C01,C09-14 1 - - 71.4 14.3 - - 14.3
Matsmältningsorgan C15-26 42 10.5 6.7 7.7 20.1 10.5 12.0 32.5
  Matstrupe C15 2 - - 20.0 60.0 - 10.0 10.0
  Magsäck C16 8 12.8 - - 25.6 15.4 15.4 30.8
  Tunntarm C17 2 - - 12.5 25.0 - 12.5 50.0
  Tjocktarm C18 11 16.7 18.5 9.3 3.7 14.8 7.4 29.6
  Ändtarm C19-20 8 10.5 10.5 13.2 21.1 7.9 2.6 34.2
  Anus C21 0 - - - - - 50.0 50.0
  Lever C22 3 14.3 - 7.1 7.1 - 7.1 64.3
  Gallblåsa, gallvägar C23-24 1 - - - 16.7 - 33.3 50.0
  Bukspottkörtel C25 6 6.3 - 6.3 28.1 9.4 21.9 28.1
  Andra matsmältningsorgan C26 1 - - - 50.0 33.3 16.7 -
Andningsorgan C30-39 27 12.8 - 6.8 29.3 6.0 5.3 39.8
  Näsa, bihåla C30-31 1 25.0 - - 25.0 - - 50.0
  Struphuvud C32 2 37.5 - 12.5 - - 12.5 37.5
  Lunga, luftstrupe C33-34 24 10.0 - 6.7 31.7 6.7 5.0 40.0
  Mediastinum C38 0 100.0 - - - - - -
Ben C40-41 0 - - - 100.0 - - -
Hudmelanom C43 7 23.5 5.9 - 17.6 2.9 8.8 41.2
Hud, ej-melanom C44 11 42.1 - - 1.8 - - 56.1
Mesoteliom C45 1 - - - 20.0 20.0 - 60.0
Autonoma nervsystemet C47 - - - - - - - -
Bindvävnad C48-49 1 - - - 42.9 - - 57.1
Bröst C50 0 - - - - - - 100.0
Manliga könsorgan C60-63 67 46.6 7.2 0.6 25.7 5.7 1.2 13.1
  Prostata C61 65 46.9 7.4 0.6 25.6 5.9 0.9 12.7
  Testikel C62 2 40.0 - - 20.0 - 10.0 30.0
  Andra manliga könsorgan C60,C63 0 - - - 100.0 - - -
Urinorgan C64-68 22 53.6 1.8 7.1 16.1 0.9 - 20.5
  Njure C64 9 43.2 2.3 2.3 27.3 2.3 - 22.7
  Urinblåsa och urinvägar1 C65-68 14 60.3 1.5 10.3 8.8 - - 19.1
Öga C69 0 100.0 - - - - - -
Hjärna, centrala nervsystemet C70-72,D32-33,D42-43 5 100.0 - - - - - -
Sköldkörtel C73 1 50.0 - - - - - 50.0
Andra endokrina körtlar C74-75 0 100.0 - - - - - -
Annan eller ospecifierad C76,C80 5 - - 4.0 24.0 24.0 20.0 28.0
Lymfatisk, blodbildande och besläktad vävnad C81-96,D45-47,D76 26 5.3 - 0.8 59.5 9.2 3.8 21.4
  Hodgkin lymfom C81 1 - - - 28.6 14.3 - 57.1
  Non-Hodgkin lymfom C82-86,C96,D76 12 10.3 - 1.7 32.8 6.9 8.6 39.7
  Maligna immunoproliferativa sjukdomar C88 0 - - - 100.0 - - -
  Myelom och andra plasmacellstumörer C90 3 - - - 87.5 12.5 - -
  Leukemi C91-95 7 2.9 - - 94.1 2.9 - -
  Myelodysplastiska syndrom D46 1 - - - 85.7 14.3 - -
  Myeloproliferativa neoplasier D45,D47 2 - - - 50.0 37.5 - 12.5
Ingår inte i ovanstående
  Basaliom i hud 50 100.0 - - - - - -
1 PUNLMP and ca in situ of the uroepithelium are included.