Alla cancerformer C00-96,D32-33,D42-43,D45-47,D76 184 661 1086 1528
Mun och svalg C00-14 6 16 24 38
  Läpp C00 3 6 9 17
  Tunga C02 - 3 4 5
  Annan muncancer C03-06 2 2 3 5
  Spottkörtel C07-08 - 1 2 4
  Svalg C01,C09-14 1 4 6 7
Matsmältningsorgan C15-26 33 95 146 205
  Matstrupe C15 - 2 3 7
  Magsäck C16 9 14 20 31
  Tunntarm C17 3 7 8 8
  Tjocktarm C18 10 36 64 85
  Ändtarm C19-20 5 27 37 56
  Anus C21 1 2 3 4
  Lever C22 1 2 4 5
  Gallblåsa, gallvägar C23-24 1 1 2 3
  Bukspottkörtel C25 3 4 5 5
  Andra matsmältningsorgan C26 - - - 1
Andningsorgan C30-39 10 37 45 55
  Näsa, bihåla C30-31 1 2 3 4
  Struphuvud C32 3 6 10 13
  Lunga, luftstrupe C33-34 6 29 32 37
  Mediastinum C38 - - - 1
Ben C40-41 - - 2 5
Hudmelanom C43 8 21 33 70
Hud, ej-melanom C44 11 50 66 84
Mesoteliom C45 - 1 1 1
Autonoma nervsystemet C47 - - - -
Bindvävnad C48-49 1 4 9 14
Bröst C50 1 1 1 1
Manliga könsorgan C60-63 70 264 484 614
  Prostata C61 67 255 470 582
  Testikel C62 3 9 14 28
  Andra manliga könsorgan C60,C63 - - - 4
Urinorgan C64-68 20 79 122 163
  Njure C64 5 27 39 52
  Urinblåsa och urinvägar1 C65-68 15 52 83 111
Öga C69 - 1 2 6
Hjärna, centrala nervsystemet C70-72,D32-33,D42-43 3 13 28 65
Sköldkörtel C73 1 3 10 28
Andra endokrina körtlar C74-75 - 1 2 4
Annan eller ospecifierad C76,C80 5 8 9 10
Lymfatisk, blodbildande och besläktad vävnad C81-96,D45-47,D76 15 67 102 165
  Hodgkin lymfom C81 2 6 9 25
  Non-Hodgkin lymfom C82-86,C96,D76 8 36 56 79
  Maligna immunoproliferativa sjukdomar C88 - 1 1 1
  Myelom och andra plasmacellstumörer C90 2 4 6 9
  Leukemi C91-95 3 19 29 49
  Myelodysplastiska syndrom D46 - 1 1 1
  Myeloproliferativa neoplasier D45,D47 - - - 1
Ingår inte i ovanstående
  Basaliom i hud 47 226 383 595
1 PUNLMP och ca in situ i urotel ingår.