Alla cancerformer C00-96,D32-33,D42-43,D45-47,D76 155 638 1107 1980
Mun och svalg C00-14 2 8 19 31
  Läpp C00 2 5 8 11
  Tunga C02 - 2 3 5
  Annan muncancer C03-06 - 1 5 7
  Spottkörtel C07-08 - - 2 7
  Svalg C01,C09-14 - - 1 1
Matsmältningsorgan C15-26 32 83 141 219
  Matstrupe C15 - 2 2 2
  Magsäck C16 1 3 8 19
  Tunntarm C17 - 3 3 8
  Tjocktarm C18 22 48 86 129
  Ändtarm C19-20 4 19 32 47
  Anus C21 - - 1 3
  Lever C22 - 1 2 2
  Gallblåsa, gallvägar C23-24 1 1 1 3
  Bukspottkörtel C25 4 6 6 6
  Andra matsmältningsorgan C26 - - - -
Andningsorgan C30-39 1 13 18 27
  Näsa, bihåla C30-31 - - - -
  Struphuvud C32 - - 1 1
  Lunga, luftstrupe C33-34 1 13 17 26
  Mediastinum C38 - - - -
Ben C40-41 - - 1 3
Hudmelanom C43 8 30 41 83
Hud, ej-melanom C44 5 28 53 74
Mesoteliom C45 - 1 1 1
Autonoma nervsystemet C47 - - - -
Bindvävnad C48-49 2 4 8 16
Bröst C50 54 259 445 800
Kvinnliga könsorgan C51-58 18 84 160 273
  Livmoderhals C53 4 11 18 42
  Livmoderkropp C54 10 50 99 156
  Annan cancer i livmodern C55,C58 - - - 3
  Äggstock C56 1 16 32 59
  Andra kvinnliga könsorgan C51-52,C57 3 7 11 13
Urinorgan C64-68 5 24 44 68
  Njure C64 4 16 32 47
  Urinblåsa och urinvägar1 C65-68 1 8 12 21
Öga C69 - - 1 8
Hjärna, centrala nervsystemet C70-72,D32-33,D42-43 9 31 57 111
Sköldkörtel C73 8 29 48 134
Andra endokrina körtlar C74-75 - - 1 1
Annan eller ospecifierad C76,C80 1 3 4 8
Lymfatisk, blodbildande och besläktad vävnad C81-96,D45-47,D76 10 41 65 123
  Hodgkin lymfom C81 - 3 6 25
  Non-Hodgkin lymfom C82-86,C96,D76 5 19 31 51
  Maligna immunoproliferativa sjukdomar C88 - - 1 1
  Myelom och andra plasmacellstumörer C90 1 4 4 6
  Leukemi C91-95 4 13 21 36
  Myelodysplastiska syndrom D46 - 2 2 4
  Myeloproliferativa neoplasier D45,D47 - - - -
Ingår inte i ovanstående
  Ca in situ i bröst D05 4 13 32 63
  Förstadier till cancer i livmoderhals 27 58 76 188
  Borderlinetumör i äggstock D39 2 8 12 27
  Basaliom i hud 61 275 450 734
1 PUNLMP och ca in situ i urotel ingår.