Alla cancerformer C00-96,D32-33,D42-43,D45-47,D76 248 831 1337 1915
Mun och svalg C00-14 6 25 36 50
  Läpp C00 3 5 8 15
  Tunga C02 - 7 10 12
  Annan muncancer C03-06 2 2 4 5
  Spottkörtel C07-08 - 3 5 8
  Svalg C01,C09-14 1 7 9 11
Matsmältningsorgan C15-26 41 114 169 234
  Matstrupe C15 - 2 3 10
  Magsäck C16 9 14 19 28
  Tunntarm C17 5 11 13 13
  Tjocktarm C18 12 42 71 90
  Ändtarm C19-20 8 33 46 68
  Anus C21 1 2 3 6
  Lever C22 1 3 5 8
  Gallblåsa, gallvägar C23-24 1 1 2 3
  Bukspottkörtel C25 4 6 7 7
  Andra matsmältningsorgan C26 - - - 1
Andningsorgan C30-39 14 45 54 64
  Näsa, bihåla C30-31 2 2 4 5
  Struphuvud C32 5 8 12 15
  Lunga, luftstrupe C33-34 7 35 38 43
  Mediastinum C38 - - - 2
Ben C40-41 - - 5 11
Hudmelanom C43 11 27 40 93
Hud, ej-melanom C44 11 48 62 82
Mesoteliom C45 - 1 1 1
Autonoma nervsystemet C47 - - - -
Bindvävnad C48-49 3 9 19 28
Bröst C50 2 2 2 2
Manliga könsorgan C60-63 84 293 518 646
  Prostata C61 76 270 485 580
  Testikel C62 9 23 33 59
  Andra manliga könsorgan C60,C63 - - - 7
Urinorgan C64-68 26 97 146 187
  Njure C64 9 40 54 65
  Urinblåsa och urinvägar2 C65-68 17 57 93 122
Öga C69 - 1 2 11
Hjärna, centrala nervsystemet C70-72,D32-33,D42-43 10 35 65 136
Sköldkörtel C73 1 3 17 46
Andra endokrina körtlar C74-75 - 5 5 9
Annan eller ospecifierad C76,C80 8 14 15 15
Lymfatisk, blodbildande och besläktad vävnad C81-96,D45-47,D76 31 111 182 300
  Hodgkin lymfom C81 2 12 21 53
  Non-Hodgkin lymfom C82-86,C96,D76 14 51 83 114
  Maligna immunoproliferativa sjukdomar C88 - 1 1 1
  Myelom och andra plasmacellstumörer C90 3 5 8 13
  Leukemi C91-95 12 42 68 117
  Myelodysplastiska syndrom D46 - 1 1 1
  Myeloproliferativa neoplasier D45,D47 - - - 1
Ingår inte i ovanstående
  Basaliom i hud 46 240 395 613
1 Åldersjusterad till "världens standardbefolkning".
2 PUNLMP och ca in situ i urotel ingår.