Alla cancerformer C00-96,D32-33,D42-43,D45-47,D76 234 835 1383 2313
Mun och svalg C00-14 1 4 16 25
  Läpp C00 1 3 5 7
  Tunga C02 - 1 2 3
  Annan muncancer C03-06 - 1 3 5
  Spottkörtel C07-08 - - 5 8
  Svalg C01,C09-14 - - 1 1
Matsmältningsorgan C15-26 35 81 135 203
  Matstrupe C15 - 2 2 2
  Magsäck C16 3 4 7 18
  Tunntarm C17 - 2 2 8
  Tjocktarm C18 22 47 79 115
  Ändtarm C19-20 3 16 28 40
  Anus C21 - - 2 5
  Lever C22 - 1 5 5
  Gallblåsa, gallvägar C23-24 0 0 0 2
  Bukspottkörtel C25 6 9 9 9
  Andra matsmältningsorgan C26 - - - -
Andningsorgan C30-39 3 15 20 28
  Näsa, bihåla C30-31 - - - -
  Struphuvud C32 - - 0 0
  Lunga, luftstrupe C33-34 3 15 19 27
  Mediastinum C38 - - - -
Ben C40-41 - - 4 5
Hudmelanom C43 14 43 55 104
Hud, ej-melanom C44 4 20 37 53
Mesoteliom C45 - 0 0 0
Autonoma nervsystemet C47 - - - -
Bindvävnad C48-49 3 7 13 22
Bröst C50 83 345 555 904
Kvinnliga könsorgan C51-58 26 101 193 290
  Livmoderhals C53 9 23 38 55
  Livmoderkropp C54 11 51 103 149
  Annan cancer i livmodern C55,C58 - - - 3
  Äggstock C56 2 20 40 69
  Andra kvinnliga könsorgan C51-52,C57 3 7 12 14
Urinorgan C64-68 7 25 46 66
  Njure C64 6 19 37 51
  Urinblåsa och urinvägar2 C65-68 1 7 9 15
Öga C69 - - 3 15
Hjärna, centrala nervsystemet C70-72,D32-33,D42-43 20 60 103 176
Sköldkörtel C73 15 51 82 195
Andra endokrina körtlar C74-75 - - 1 1
Annan eller ospecifierad C76,C80 1 3 4 7
Lymfatisk, blodbildande och besläktad vävnad C81-96,D45-47,D76 22 80 116 219
  Hodgkin lymfom C81 - 10 19 56
  Non-Hodgkin lymfom C82-86,C96,D76 8 31 45 70
  Maligna immunoproliferativa sjukdomar C88 - - 1 1
  Myelom och andra plasmacellstumörer C90 1 4 4 7
  Leukemi C91-95 13 34 45 81
  Myelodysplastiska syndrom D46 - 2 2 3
  Myeloproliferativa neoplasier D45,D47 - - - -
Ingår inte i ovanstående
  Ca in situ i bröst D05 5 16 37 65
  Förstadier till cancer i livmoderhals 84 175 220 384
  Borderlinetumör i äggstock D39 6 16 24 42
  Basaliom i hud 53 247 395 607
1 Åldersjusterad till "världens standardbefolkning".
2 PUNLMP och ca in situ i urotel ingår.