Alla cancerformer C00-96,D32-33,D42-43,D45-47,D76 351 386 438 473 550 623 670 799 921 1012 1011
Mun och svalg C00-14 18 13 17 17 20 19 14 19 16 26 17
  Läpp C00 14 8 10 10 11 10 6 5 3 3 7
  Tunga C02 0 1 2 1 1 2 2 3 2 6 1
  Annan muncancer C03-06 1 1 1 1 2 2 2 5 3 7 6
  Spottkörtel C07-08 0 1 1 1 1 2 1 1 2 4 1
  Svalg C01,C09-14 2 2 3 4 5 3 3 4 5 6 2
Matsmältningsorgan C15-26 94 98 106 109 123 127 134 150 180 192 194
  Matstrupe C15 7 6 6 5 7 6 7 6 11 10 10
  Magsäck C16 52 45 42 39 37 36 24 25 29 15 27
  Tunntarm C17 2 2 1 2 3 2 4 4 4 5 8
  Tjocktarm C18 7 9 14 15 23 27 31 37 40 54 43
  Ändtarm C19-20 8 12 15 15 15 23 24 26 30 37 36
  Anus C21 - - 0 0 1 - 1 0 2 - 1
  Lever C22 3 7 4 8 9 9 11 15 20 17 26
  Gallblåsa, gallvägar C23-24 2 2 4 6 5 4 7 7 5 4 9
  Bukspottkörtel C25 10 14 17 17 21 19 23 28 36 46 31
  Andra matsmältningsorgan C26 3 2 2 2 1 1 1 1 2 4 3
Andningsorgan C30-39 121 145 153 139 134 136 124 117 125 127 126
  Näsa, bihåla C30-31 0 2 1 1 0 2 3 1 1 3 1
  Struphuvud C32 10 7 10 10 7 9 5 4 7 7 2
  Lunga, luftstrupe C33-34 110 136 142 128 125 125 115 111 116 117 123
  Mediastinum C38 0 1 1 0 1 1 1 1 1 - -
Ben C40-41 3 2 1 2 2 1 2 1 2 2 -
Hudmelanom C43 4 5 7 11 17 15 19 23 37 32 39
Hud, ej-melanom C44 4 4 6 8 15 16 15 26 37 63 61
Mesoteliom C45 1 1 2 1 2 2 2 3 4 3 2
Autonoma nervsystemet C47 1 0 1 0 1 0 0 0 0 - -
Bindvävnad C48-49 3 2 2 2 4 3 3 4 6 3 6
Bröst C50 0 0 0 - 0 - 1 1 0 1 -
Manliga könsorgan C60-63 23 38 48 64 83 140 175 264 292 304 307
  Prostata C61 21 33 45 61 80 135 169 254 282 291 293
  Testikel C62 1 3 2 2 3 4 5 8 9 10 13
  Andra manliga könsorgan C60,C63 1 1 0 1 1 1 1 2 1 3 1
Urinorgan C64-68 25 28 35 41 58 62 66 71 90 107 89
  Njure C64 8 10 10 15 22 20 25 26 32 36 35
  Urinblåsa och urinvägar1 C65-68 17 18 25 27 36 42 41 45 58 71 54
Öga C69 1 2 1 1 1 2 2 2 1 1 1
Hjärna, centrala nervsystemet C70-72,D32-33,D42-43 12 8 14 14 16 17 23 23 25 30 27
Sköldkörtel C73 2 4 3 4 7 9 11 11 13 12 17
Andra endokrina körtlar C74-75 1 1 2 2 1 1 1 1 1 - 1
Annan eller ospecifierad C76,C80 10 7 6 11 14 14 17 12 12 13 20
Lymfatisk, blodbildande och besläktad vävnad C81-96,D45-47,D76 29 27 34 44 53 59 62 71 79 96 104
  Hodgkin lymfom C81 4 3 5 4 4 5 4 4 5 7 7
  Non-Hodgkin lymfom C82-86,C96,D76 7 7 10 16 20 24 25 30 38 43 40
  Maligna immunoproliferativa sjukdomar C88 - - - 0 1 1 0 1 1 2 -
  Myelom och andra plasmacellstumörer C90 4 3 4 6 7 9 9 9 9 10 17
  Leukemi C91-95 14 14 14 16 16 18 21 22 20 29 27
  Myelodysplastiska syndrom D46 - - - - - 0 1 3 4 3 7
  Myeloproliferativa neoplasier D45,D47 0 1 1 2 5 3 2 3 2 2 6
Ingår inte i ovanstående
  Basaliom i hud 27 31 40 72 98 120 118 162 217 259 277
1 PUNLMP och ca in situ i urotel ingår.