Alla cancerformer C00-96,D32-33,D42-43,D45-47,D76 259 266 286 287 325 325 347 326 364 362 402
Mun och svalg C00-14 3 3 3 4 6 4 2 6 4 8 6
  Läpp C00 1 1 0 - 1 0 - 0 - - -
  Tunga C02 0 0 0 1 1 0 0 1 1 2 -
  Annan muncancer C03-06 1 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1
  Spottkörtel C07-08 0 0 0 0 0 1 0 1 0 - 1
  Svalg C01,C09-14 1 1 2 2 3 2 1 2 2 5 4
Matsmältningsorgan C15-26 86 76 80 82 84 88 96 96 115 106 121
  Matstrupe C15 7 5 5 4 7 5 8 4 9 10 7
  Magsäck C16 50 36 35 32 27 28 19 19 21 12 19
  Tunntarm C17 0 1 1 1 2 2 2 2 1 1 2
  Tjocktarm C18 5 5 8 8 10 11 16 13 15 15 19
  Ändtarm C19-20 7 6 6 10 8 11 13 12 12 9 16
  Anus C21 - - 0 0 0 0 0 0 1 - 1
  Lever C22 3 7 3 5 7 8 9 9 17 20 20
  Gallblåsa, gallvägar C23-24 1 2 3 5 5 4 6 6 5 2 3
  Bukspottkörtel C25 9 12 17 16 19 17 21 28 32 34 30
  Andra matsmältningsorgan C26 3 2 1 2 1 1 2 1 1 3 4
Andningsorgan C30-39 98 117 124 110 117 111 111 97 104 96 113
  Näsa, bihåla C30-31 0 1 0 0 0 1 2 1 0 - 1
  Struphuvud C32 4 3 3 3 3 2 1 1 2 2 1
  Lunga, luftstrupe C33-34 94 112 120 107 113 107 107 94 100 93 111
  Mediastinum C38 0 1 1 - 1 0 1 0 1 - -
Ben C40-41 2 2 1 1 1 1 1 1 0 1 1
Hudmelanom C43 3 3 2 4 3 4 5 6 9 7 9
Hud, ej-melanom C44 0 0 1 - 1 - 1 1 2 1 2
Mesoteliom C45 1 1 1 2 1 2 2 3 3 2 2
Autonoma nervsystemet C47 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - -
Bindvävnad C48-49 1 2 1 1 2 2 2 2 3 5 1
Bröst C50 - - - 0 - - 0 - 0 - -
Manliga könsorgan C60-63 8 15 23 28 36 41 42 41 44 49 54
  Prostata C61 8 15 21 28 35 40 41 40 43 47 54
  Testikel C62 1 0 1 - 1 - 0 - 0 1 -
  Andra manliga könsorgan C60,C63 0 - 1 - 0 0 0 1 0 1 -
Urinorgan C64-68 12 12 13 15 21 16 20 20 21 27 29
  Njure C64 5 5 6 8 11 9 9 9 9 14 15
  Urinblåsa och urinvägar1 C65-68 7 6 7 6 10 7 11 12 12 13 14
Öga C69 0 1 0 1 0 1 1 0 1 - -
Hjärna, centrala nervsystemet C70-72,D32-33,D42-43 8 5 8 6 9 11 16 13 12 18 13
Sköldkörtel C73 1 2 0 0 1 1 1 1 2 3 1
Andra endokrina körtlar C74-75 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1
Annan eller ospecifierad C76,C80 10 6 6 9 13 12 13 8 10 9 10
Lymfatisk, blodbildande och besläktad vävnad C81-96,D45-47,D76 21 19 22 23 28 31 33 31 34 29 39
  Hodgkin lymfom C81 3 1 1 2 1 2 1 1 0 2 -
  Non-Hodgkin lymfom C82-86,C96,D76 5 5 4 8 10 11 14 11 12 10 16
  Maligna immunoproliferativa sjukdomar C88 - - - - 0 0 0 0 0 - 1
  Myelom och andra plasmacellstumörer C90 3 3 4 3 5 6 5 6 7 7 4
  Leukemi C91-95 11 9 12 10 11 8 11 11 11 9 11
  Myelodysplastiska syndrom D46 - - - - - 0 1 1 2 1 4
  Myeloproliferativa neoplasier D45,D47 - 0 0 0 2 2 1 1 1 - 3
Ingår inte i ovanstående
  Basaliom i hud 0 0 0 0 - 0 - - - - -
1 PUNLMP och ca in situ i urotel ingår.