Alla cancerformer C00-96,D32-33,D42-43,D45-47,D76 162 176 208 239 253 251 278 287 315 311 346
Mun och svalg C00-14 2 2 3 2 1 3 3 3 4 1 4
  Läpp C00 1 - 0 0 - - - 0 - - -
  Tunga C02 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 -
  Annan muncancer C03-06 1 0 1 1 1 1 1 2 1 - 2
  Spottkörtel C07-08 - - 1 0 0 0 1 0 1 - 1
  Svalg C01,C09-14 1 2 0 1 - 1 1 1 0 - 1
Matsmältningsorgan C15-26 65 72 86 96 96 94 91 94 106 97 112
  Matstrupe C15 7 8 6 5 5 4 4 5 5 5 2
  Magsäck C16 29 27 25 31 22 19 14 13 12 10 11
  Tunntarm C17 0 0 0 2 1 1 1 2 2 2 -
  Tjocktarm C18 9 8 12 12 17 18 18 19 20 29 27
  Ändtarm C19-20 5 5 9 8 9 12 9 8 10 5 9
  Anus C21 - - - 0 1 0 0 1 0 1 1
  Lever C22 2 4 6 6 6 4 6 7 11 8 12
  Gallblåsa, gallvägar C23-24 3 5 8 10 13 13 11 8 10 6 11
  Bukspottkörtel C25 6 10 17 18 21 21 24 28 32 26 32
  Andra matsmältningsorgan C26 4 3 3 3 2 1 3 4 5 5 7
Andningsorgan C30-39 8 10 16 16 18 20 24 30 39 43 50
  Näsa, bihåla C30-31 1 1 1 0 - 0 0 1 0 - 1
  Struphuvud C32 0 0 0 0 - - 1 - 0 - -
  Lunga, luftstrupe C33-34 6 9 14 15 18 20 22 29 37 43 49
  Mediastinum C38 0 0 0 0 1 0 0 - 1 - -
Ben C40-41 1 1 1 1 0 0 1 1 0 - 1
Hudmelanom C43 2 2 2 2 3 2 2 4 3 7 3
Hud, ej-melanom C44 0 1 0 1 1 - 1 1 1 - -
Mesoteliom C45 - 0 0 0 0 0 0 1 1 - 1
Autonoma nervsystemet C47 0 - - - 0 0 - - 0 - -
Bindvävnad C48-49 2 2 1 1 2 2 1 4 5 4 9
Bröst C50 22 22 24 33 36 36 43 40 47 39 43
Kvinnliga könsorgan C51-58 22 23 27 29 31 29 31 33 36 36 42
  Livmoderhals C53 7 6 5 5 4 3 2 3 2 3 5
  Livmoderkropp C54 4 4 5 7 8 11 6 8 11 10 6
  Annan cancer i livmodern C55,C58 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 1
  Äggstock C56 9 12 15 15 16 13 19 19 19 16 22
  Andra kvinnliga könsorgan C51-52,C57 2 1 1 2 3 2 2 3 4 6 8
Urinorgan C64-68 6 7 9 10 13 12 15 16 15 18 16
  Njure C64 4 4 6 7 8 9 10 9 9 10 10
  Urinblåsa och urinvägar1 C65-68 3 2 3 3 5 3 6 7 6 8 6
Öga C69 1 0 0 1 1 1 1 1 1 2 -
Hjärna, centrala nervsystemet C70-72,D32-33,D42-43 4 5 8 11 9 7 10 11 11 6 12
Sköldkörtel C73 1 2 2 2 3 3 3 2 2 3 2
Andra endokrina körtlar C74-75 0 0 0 0 1 1 1 0 1 - -
Annan eller ospecifierad C76,C80 8 9 8 7 12 15 17 15 13 15 22
Lymfatisk, blodbildande och besläktad vävnad C81-96,D45-47,D76 17 16 21 26 25 25 32 31 31 40 29
  Hodgkin lymfom C81 1 1 1 1 2 0 1 0 1 - -
  Non-Hodgkin lymfom C82-86,C96,D76 4 2 5 8 10 11 12 11 11 13 13
  Maligna immunoproliferativa sjukdomar C88 - - - - - 0 - 0 0 1 -
  Myelom och andra plasmacellstumörer C90 2 4 5 7 5 4 7 7 8 12 7
  Leukemi C91-95 10 8 10 10 7 8 10 10 8 11 5
  Myelodysplastiska syndrom D46 - - - - - - 1 2 1 2 3
  Myeloproliferativa neoplasier D45,D47 0 0 0 0 1 1 1 0 2 1 1
Ingår inte i ovanstående
  Ca in situ i bröst D05 - - - 0 - - 0 - 0 2 -
  Förstadier till cancer i livmoderhals - - - - - - - 0 - - -
  Borderlinetumör i äggstock D39 0 - - 0 0 - 0 1 0 1 -
  Basaliom i hud - 1 - - - 0 - - - - -
1 PUNLMP och ca in situ i urotel ingår.