Alla cancerformer C00-96,D32-33,D42-43,D45-47,D76 19.2 8.6 10.6 24.6 39.2 67.0 53.2 69.5 100.8 173.1 368.5 694.1 1091 1728 2346 2787 3385 3348 288.8
Mun och svalg C00-14 - - - - - - 1.5 4.8 1.6 10.7 9.1 17.8 19.1 27.5 49.9 43.1 36.3 40.7 5.7
  Läpp C00 - - - - - - - - - - 1.5 1.5 4.8 4.6 8.8 19.6 30.2 30.5 1.1
  Tunga C02 - - - - - - - - - 3.1 - 5.9 - 2.3 11.7 - - - 0.7
  Annan muncancer C03-06 - - - - - - - - - 1.5 4.5 5.9 9.5 4.6 5.9 11.8 - 10.2 1.4
  Spottkörtel C07-08 - - - - - - 1.5 1.6 - - - 1.5 1.6 4.6 5.9 7.8 - - 0.6
  Svalg C01,C09-14 - - - - - - - 3.2 1.6 6.1 3.0 3.0 3.2 11.5 17.6 3.9 6.0 - 1.8
Matsmältningsorgan C15-26 - - 1.5 4.3 1.5 4.3 5.9 3.2 24.4 36.8 74.0 129.3 165.4 273.1 501.5 599.8 713.2 793.7 52.4
  Matstrupe C15 - - - - - - - - - 1.5 4.5 11.9 11.1 13.8 32.3 35.3 30.2 50.9 3.1
  Magsäck C16 - - - - - - 1.5 - 9.8 7.7 19.6 13.4 17.5 41.3 46.9 74.5 151.1 91.6 7.5
  Tunntarm C17 - - - - - - - 1.6 - 3.1 4.5 3.0 9.5 6.9 17.6 15.7 - 10.2 1.8
  Tjocktarm C18 - - - 4.3 - 1.4 - - 9.8 13.8 16.6 29.7 31.8 50.5 143.7 121.5 139.0 264.6 12.8
  Ändtarm C19-20 - - - - 1.5 1.4 4.4 - 4.9 6.1 10.6 22.3 33.4 62.0 88.0 105.8 84.6 111.9 9.6
  Anus C21 - - - - - - - - - 1.5 3.0 1.5 - 2.3 - - - - 0.4
  Lever C22 - - 1.5 - - - - - - - - 11.9 20.7 32.1 73.3 86.2 78.6 81.4 5.5
  Gallblåsa, gallvägar C23-24 - - - - - - - - - - - 3.0 6.4 6.9 14.7 23.5 12.1 50.9 1.4
  Bukspottkörtel C25 - - - - - 1.4 - 1.6 - 3.1 13.6 32.7 33.4 55.1 82.1 129.4 199.5 111.9 9.9
  Andra matsmältningsorgan C26 - - - - - - - - - - 1.5 - 1.6 2.3 2.9 7.8 18.1 20.4 0.5
Andningsorgan C30-39 - - - - - - 1.5 1.6 4.9 9.2 39.3 95.1 157.5 261.7 346.1 388.1 392.9 437.6 35.9
  Näsa, bihåla C30-31 - - - - - - - 1.6 - - - 3.0 - 6.9 2.9 7.8 - - 0.6
  Struphuvud C32 - - - - - - - - - - 3.0 4.5 8.0 - 17.6 7.8 18.1 30.5 1.3
  Lunga, luftstrupe C33-34 - - - - - - 1.5 - 3.3 7.7 36.2 87.7 149.5 254.8 319.7 364.6 374.7 407.0 33.6
  Mediastinum C38 - - - - - - - - - - - - - - 2.9 7.8 - - 0.1
Ben C40-41 - - - 1.4 - 1.4 1.5 - - 1.5 1.5 1.5 1.6 4.6 - - - - 0.8
Hudmelanom C43 - - - - 1.5 5.7 - 4.8 17.9 13.8 21.1 23.8 55.7 64.3 76.2 74.5 114.8 101.8 12.3
Hud, ej-melanom C44 - - 1.5 - - 1.4 - - 1.6 9.2 3.0 8.9 12.7 48.2 108.5 219.5 368.7 488.5 12.0
Mesoteliom C45 - - - - - - - - - - - 3.0 4.8 13.8 14.7 - 18.1 - 1.1
Autonoma nervsystemet C47 - - - - - - - - - - - 1.5 - - - - - - 0.1
Bindvävnad C48-49 - - - 1.4 2.9 - 1.5 3.2 1.6 - 1.5 - 8.0 4.6 17.6 11.8 12.1 10.2 1.9
Bröst C50 - - - - - - - - - 1.5 - - - - - - - - 0.1
Manliga könsorgan C60-63 - - - 4.3 11.6 18.5 19.2 16.2 3.3 23.0 92.1 224.4 419.9 711.5 788.9 803.6 900.6 702.1 90.1
  Prostata C61 - - - - - - - - 1.6 18.4 86.1 220.0 416.7 711.5 780.1 795.8 900.6 692.0 83.8
  Testikel C62 - - - 4.3 11.6 18.5 19.2 16.2 1.6 3.1 3.0 4.5 - - 2.9 3.9 - - 5.6
  Andra manliga könsorgan C60,C63 - - - - - - - - - 1.5 3.0 - 3.2 - 5.9 3.9 - 10.2 0.6
Urinorgan C64-68 1.4 - - - 4.4 1.4 1.5 3.2 6.5 21.4 43.8 81.7 95.4 142.3 217.0 294.0 344.5 325.6 26.8
  Njure C64 1.4 - - - 2.9 - 1.5 1.6 4.9 13.8 27.2 29.7 36.6 50.5 67.5 90.2 66.5 101.8 10.3
  Urinblåsa och urinvägar2 C65-68 - - - - 1.5 1.4 - 1.6 1.6 7.7 16.6 52.0 58.9 91.8 149.6 203.8 278.0 223.9 16.4
Öga C69 - - - - - - - - - 1.5 3.0 1.5 - - 2.9 - - - 0.4
Hjärna, centrala nervsystemet C70-72,D32-33,D42-43 4.1 2.9 1.5 4.3 5.8 17.1 7.4 11.3 8.1 13.8 19.6 16.3 47.7 18.4 11.7 31.4 36.3 50.9 10.7
Sköldkörtel C73 - - - - - 2.9 1.5 8.1 11.4 7.7 12.1 16.3 19.1 13.8 11.7 19.6 30.2 10.2 5.0
Andra endokrina körtlar C74-75 - - - - - - 1.5 - - - - - - - - 3.9 - - 0.1
Annan eller ospecifierad C76,C80 - - - - - - 1.5 1.6 3.3 4.6 3.0 8.9 6.4 13.8 26.4 43.1 108.8 122.1 3.9
Lymfatisk, blodbildande och besläktad vävnad C81-96,D45-47,D76 13.7 5.7 6.0 8.7 11.6 14.3 8.9 11.3 16.3 18.4 45.3 63.9 77.9 130.8 173.0 254.8 308.3 264.6 29.6
  Hodgkin lymfom C81 - - 4.5 5.8 5.8 5.7 - 3.2 - - 6.0 1.5 3.2 2.3 2.9 3.9 - 10.2 2.7
  Non-Hodgkin lymfom C82-86,C96,D76 2.7 1.4 - 2.9 4.4 4.3 3.0 4.8 11.4 6.1 22.7 37.2 38.2 64.3 90.9 133.3 120.9 81.4 13.2
  Maligna immunoproliferativa sjukdomar C88 - - 1.5 - - - - - - - 1.5 - - - 2.9 - 6.0 20.4 0.4
  Myelom och andra plasmacellstumörer C90 - - - - - - 3.0 - 3.3 1.5 3.0 7.4 6.4 16.1 14.7 31.4 48.4 40.7 2.7
  Leukemi C91-95 9.6 4.3 - - 1.5 4.3 3.0 3.2 1.6 10.7 10.6 11.9 25.4 39.0 44.0 54.9 66.5 71.2 8.5
  Myelodysplastiska syndrom D46 1.4 - - - - - - - - - - 3.0 - 4.6 11.7 15.7 36.3 30.5 1.1
  Myeloproliferativa neoplasier D45,D47 - - - - - - - - - - 1.5 3.0 4.8 4.6 5.9 15.7 30.2 10.2 1.0
Ingår inte i ovanstående
  Basaliom i hud - - - 4.3 1.5 1.4 8.9 12.9 24.4 36.8 69.5 108.5 184.5 392.5 601.2 885.9 1136 1374 66.0
1 Åldersjusterad till "världens standardbefolkning".
2 PUNLMP och ca in situ i urotel ingår.