Alla cancerformer C00-96,D32-33,D42-43,D45-47,D76 4.1 - 1.5 5.8 7.3 10.0 11.8 19.4 24.4 50.5 75.5 202.1 367.4 578.4 894.5 1254 1807 2300 103.8
Mun och svalg C00-14 - - - - - - - 1.6 - 1.5 1.5 - 6.4 13.8 17.6 11.8 12.1 - 1.5
  Läpp C00 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
  Tunga C02 - - - - - - - - - - - - - 2.3 8.8 - - - 0.2
  Annan muncancer C03-06 - - - - - - - - - - - - 3.2 - - 3.9 6.0 - 0.2
  Spottkörtel C07-08 - - - - - - - - - - - - - 2.3 2.9 - - - 0.1
  Svalg C01,C09-14 - - - - - - - 1.6 - 1.5 1.5 - 3.2 9.2 5.9 7.8 6.0 - 0.9
Matsmältningsorgan C15-26 - - 1.5 - - 1.4 1.5 3.2 11.4 19.9 28.7 66.9 111.3 167.6 305.0 360.6 507.7 692.0 31.7
  Matstrupe C15 - - - - - - - - - 1.5 3.0 8.9 11.1 11.5 20.5 11.8 54.4 61.1 2.5
  Magsäck C16 - - - - - - - - 8.1 12.3 6.0 5.9 15.9 20.7 46.9 47.0 126.9 111.9 5.6
  Tunntarm C17 - - - - - - - - - - - 1.5 3.2 - 8.8 - - - 0.4
  Tjocktarm C18 - - - - - - - - 3.3 4.6 3.0 4.5 9.5 23.0 55.7 62.7 30.2 101.8 4.3
  Ändtarm C19-20 - - - - - - 1.5 - - 1.5 3.0 8.9 9.5 16.1 20.5 39.2 30.2 132.3 3.2
  Anus C21 - - - - - - - - - - - - - 2.3 - 3.9 - 10.2 0.2
  Lever C22 - - 1.5 - - - - 1.6 - - 3.0 7.4 23.9 41.3 52.8 58.8 66.5 71.2 5.2
  Gallblåsa, gallvägar C23-24 - - - - - - - - - - - 1.5 1.6 4.6 8.8 15.7 18.1 50.9 0.9
  Bukspottkörtel C25 - - - - - 1.4 - 1.6 - - 9.1 28.2 36.6 43.6 88.0 113.7 175.3 132.3 9.0
  Andra matsmältningsorgan C26 - - - - - - - - - - 1.5 - - 4.6 2.9 7.8 6.0 20.4 0.5
Andningsorgan C30-39 - - - - - - 1.5 - 1.6 9.2 22.7 72.8 125.7 206.6 275.7 325.4 417.0 407.0 28.9
  Näsa, bihåla C30-31 - - - - - - - - - - - - - - 5.9 - - - 0.1
  Struphuvud C32 - - - - - - - - - - - 3.0 - - 5.9 - 12.1 30.5 0.4
  Lunga, luftstrupe C33-34 - - - - - - 1.5 - 1.6 7.7 22.7 69.9 125.7 206.6 258.1 317.5 405.0 376.5 28.0
  Mediastinum C38 - - - - - - - - - - - - - - 2.9 7.8 - - 0.1
Ben C40-41 - - - - 1.5 - - - - - - - - 4.6 - - - - 0.3
Hudmelanom C43 - - - - - - - - 1.6 1.5 3.0 4.5 11.1 23.0 23.5 27.4 12.1 30.5 2.6
Hud, ej-melanom C44 - - - - - - - - - - - - - - 2.9 11.8 12.1 30.5 0.4
Mesoteliom C45 - - - - - - - - - - - 1.5 1.6 11.5 5.9 3.9 24.2 - 0.7
Autonoma nervsystemet C47 - - - - - - - - - - - 1.5 - - - - - - 0.1
Bindvävnad C48-49 - - - 1.4 2.9 2.9 1.5 1.6 1.6 - - - 1.6 4.6 8.8 7.8 12.1 - 1.4
Bröst C50 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
Manliga könsorgan C60-63 - - - - - - - - - - 3.0 5.9 22.3 36.7 102.6 196.0 405.0 610.6 11.5
  Prostata C61 - - - - - - - - - - 3.0 4.5 22.3 36.7 102.6 192.1 405.0 610.6 11.4
  Testikel C62 - - - - - - - - - - - 1.5 - - - - - - 0.1
  Andra manliga könsorgan C60,C63 - - - - - - - - - - - - - - - 3.9 - - 0.0
Urinorgan C64-68 - - - - - - - - - 4.6 4.5 11.9 31.8 27.5 35.2 86.2 126.9 234.0 6.4
  Njure C64 - - - - - - - - - 3.1 3.0 7.4 22.3 11.5 17.6 35.3 48.4 101.8 3.3
  Urinblåsa och urinvägar2 C65-68 - - - - - - - - - 1.5 1.5 4.5 9.5 16.1 17.6 51.0 78.6 132.3 3.1
Öga C69 - - - - - - - - - - - - 1.6 - 2.9 3.9 12.1 - 0.2
Hjärna, centrala nervsystemet C70-72,D32-33,D42-43 1.4 - - 1.4 - 2.9 3.0 9.7 4.9 6.1 4.5 10.4 30.2 6.9 11.7 27.4 36.3 40.7 4.9
Sköldkörtel C73 - - - - - - - - - - - 1.5 - 4.6 2.9 3.9 12.1 10.2 0.4
Andra endokrina körtlar C74-75 - - - - - - 1.5 - - 1.5 - - - - - 3.9 - - 0.2
Annan eller ospecifierad C76,C80 - - - - - - - - 1.6 1.5 1.5 5.9 3.2 11.5 26.4 35.3 84.6 91.6 2.7
Lymfatisk, blodbildande och besläktad vävnad C81-96,D45-47,D76 2.7 - - 2.9 2.9 2.9 3.0 3.2 1.6 4.6 6.0 19.3 20.7 59.7 73.3 149.0 133.0 152.6 9.9
  Hodgkin lymfom C81 - - - - - - - - - - - 1.5 - - 5.9 3.9 - - 0.2
  Non-Hodgkin lymfom C82-86,C96,D76 1.4 - - 1.4 1.5 1.4 - 1.6 1.6 3.1 3.0 7.4 8.0 23.0 29.3 51.0 54.4 20.4 3.8
  Maligna immunoproliferativa sjukdomar C88 - - - - - - - - - - - - - - - - - 10.2 0.1
  Myelom och andra plasmacellstumörer C90 - - - - - - 1.5 - - - - 1.5 4.8 11.5 14.7 31.4 24.2 50.9 1.7
  Leukemi C91-95 1.4 - - 1.4 1.5 1.4 1.5 1.6 - 1.5 3.0 5.9 6.4 20.7 17.6 47.0 24.2 50.9 3.3
  Myelodysplastiska syndrom D46 - - - - - - - - - - - 1.5 - 2.3 5.9 3.9 24.2 10.2 0.5
  Myeloproliferativa neoplasier D45,D47 - - - - - - - - - - - 1.5 1.6 2.3 - 11.8 6.0 10.2 0.4
Ingår inte i ovanstående
  Basaliom i hud - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
1 Åldersjusterad till "världens standardbefolkning".
2 PUNLMP och ca in situ i urotel ingår.