Alla cancerformer C00-96,D32-33,D42-43,D45-47,D76 21.4 7.7 9.7 16.7 46.9 56.1 100.4 143.0 240.3 364.3 553.4 655.3 976.5 1089 1268 1469 1695 2194 249.9
Mun och svalg C00-14 - - 1.6 - - - 3.2 1.8 5.3 1.6 3.1 6.1 12.9 19.5 15.3 18.3 25.9 49.4 3.2
  Läpp C00 - - - - - - - - - - - - 1.6 2.2 2.6 9.1 3.7 12.3 0.4
  Tunga C02 - - - - - - - 1.8 1.8 - - 1.5 1.6 - 5.1 - 3.7 16.5 0.5
  Annan muncancer C03-06 - - - - - - 1.6 - 3.6 1.6 3.1 - 6.4 8.7 5.1 6.1 7.4 12.3 1.3
  Spottkörtel C07-08 - - 1.6 - - - 1.6 - - - - 3.1 1.6 2.2 2.6 3.0 3.7 4.1 0.6
  Svalg C01,C09-14 - - - - - - - - - - - 1.5 1.6 6.5 - - 7.4 4.1 0.4
Matsmältningsorgan C15-26 2.9 - - 1.5 1.6 8.0 3.2 12.7 16.0 33.7 58.6 73.7 128.9 186.2 278.2 304.9 477.5 666.7 36.1
  Matstrupe C15 - - - - - - - - 1.8 - 1.5 - 3.2 - 2.6 12.2 14.8 16.5 0.6
  Magsäck C16 - - - - - 1.6 1.6 - - 11.2 4.6 7.7 16.1 23.8 30.6 21.3 25.9 61.7 4.1
  Tunntarm C17 - - - - - - - - 1.8 3.2 1.5 1.5 4.8 10.8 2.6 - 3.7 20.6 1.1
  Tjocktarm C18 - - - 1.5 - 6.4 1.6 7.2 1.8 3.2 27.7 32.2 43.5 54.1 94.4 106.7 151.8 222.2 12.3
  Ändtarm C19-20 - - - - 1.6 - - 1.8 5.3 4.8 10.8 9.2 24.2 23.8 40.8 18.3 55.5 57.6 5.0
  Anus C21 - - - - - - - - - 3.2 1.5 4.6 - - 2.6 3.0 - 12.3 0.6
  Lever C22 2.9 - - - - - - - - - - 7.7 3.2 13.0 25.5 36.6 70.3 61.7 2.7
  Gallblåsa, gallvägar C23-24 - - - - - - - - - 1.6 3.1 4.6 4.8 19.5 17.9 15.2 44.4 49.4 2.2
  Bukspottkörtel C25 - - - - - - - 3.6 5.3 3.2 7.7 6.1 25.8 32.5 53.6 79.3 96.2 119.4 6.3
  Andra matsmältningsorgan C26 - - - - - - - - - 3.2 - - 3.2 8.7 7.7 12.2 14.8 45.3 1.2
Andningsorgan C30-39 - - - - - - - - - 3.2 18.5 26.1 59.6 95.2 94.4 137.2 151.8 111.1 12.0
  Näsa, bihåla C30-31 - - - - - - - - - - - 1.5 3.2 6.5 - 3.0 - - 0.4
  Struphuvud C32 - - - - - - - - - - - 1.5 - 4.3 - - 3.7 - 0.2
  Lunga, luftstrupe C33-34 - - - - - - - - - 3.2 18.5 23.0 54.8 84.4 94.4 131.1 144.4 107.0 11.2
  Mediastinum C38 - - - - - - - - - - - - - - - - - 4.1 0.0
Ben C40-41 - - - 1.5 1.6 - - - 1.8 - - - - - - 3.0 3.7 - 0.4
Hudmelanom C43 - - - 1.5 1.6 3.2 6.5 12.7 16.0 8.0 10.8 20.0 19.3 21.6 35.7 39.6 44.4 49.4 7.5
Hud, ej-melanom C44 - - - - - - 1.6 1.8 1.8 1.6 4.6 9.2 14.5 19.5 63.8 73.2 144.4 354.0 6.7
Mesoteliom C45 - - - - - - - - - 1.6 - - - 4.3 - 6.1 3.7 4.1 0.3
Autonoma nervsystemet C47 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
Bindvävnad C48-49 - - - 1.5 3.2 - 1.6 - 3.6 3.2 1.5 7.7 14.5 10.8 10.2 6.1 3.7 4.1 2.5
Bröst C50 - - - - 1.6 4.8 21.1 41.6 97.9 203.8 275.9 283.9 402.9 352.8 285.8 307.9 259.1 333.4 86.0
Kvinnliga könsorgan C51-58 - - - - 6.5 9.6 8.1 23.5 28.5 32.1 64.7 82.9 138.6 134.2 178.6 192.1 144.4 172.9 30.0
  Livmoderhals C53 - - - - 3.2 - 3.2 18.1 14.2 3.2 7.7 1.5 8.1 4.3 12.8 6.1 7.4 16.5 3.9
  Livmoderkropp C54 - - - - - 1.6 1.6 1.8 5.3 11.2 35.5 39.9 85.4 58.4 97.0 100.6 62.9 70.0 13.5
  Annan cancer i livmodern C55,C58 - - - - - - - - - - - - - - - 3.0 11.1 8.2 0.1
  Äggstock C56 - - - - 3.2 8.0 1.6 3.6 7.1 16.0 17.0 27.6 33.8 43.3 45.9 51.8 29.6 45.3 9.0
  Andra kvinnliga könsorgan C51-52,C57 - - - - - - 1.6 - 1.8 1.6 4.6 13.8 11.3 28.1 23.0 30.5 33.3 32.9 3.5
Urinorgan C64-68 4.3 - - - 1.6 - 1.6 3.6 5.3 12.8 9.2 12.3 35.5 41.1 97.0 115.9 96.2 98.8 9.7
  Njure C64 4.3 - - - 1.6 - - - 5.3 9.6 9.2 6.1 27.4 21.6 63.8 70.1 59.2 37.0 6.5
  Urinblåsa och urinvägar2 C65-68 - - - - - - 1.6 3.6 - 3.2 - 6.1 8.1 19.5 33.2 45.7 37.0 61.7 3.3
Öga C69 - - - - - - - - 1.8 - - 1.5 - 2.2 - - 3.7 - 0.3
Hjärna, centrala nervsystemet C70-72,D32-33,D42-43 5.7 3.1 - 7.6 6.5 8.0 11.3 14.5 14.2 16.0 23.1 20.0 38.7 34.6 33.2 51.8 66.6 53.5 12.5
Sköldkörtel C73 - - - 3.0 9.7 12.8 29.2 19.9 33.8 19.3 40.1 41.4 25.8 47.6 25.5 45.7 37.0 12.3 15.5
Andra endokrina körtlar C74-75 2.9 - - - - - 1.6 - - - - 3.1 - - - - 3.7 - 0.6
Annan eller ospecifierad C76,C80 - - - - - 1.6 - - 3.6 4.8 10.8 7.7 16.1 21.6 28.1 24.4 66.6 82.3 4.3
Lymfatisk, blodbildande och besläktad vävnad C81-96,D45-47,D76 5.7 4.6 8.1 - 13.0 8.0 11.3 10.9 10.7 22.5 32.4 59.9 69.3 97.4 122.5 143.3 162.9 201.7 22.3
  Hodgkin lymfom C81 - - - - 4.9 4.8 8.1 1.8 1.8 3.2 1.5 1.5 1.6 - 5.1 - 3.7 - 2.0
  Non-Hodgkin lymfom C82-86,C96,D76 1.4 - 1.6 - 3.2 1.6 3.2 5.4 5.3 11.2 18.5 35.3 35.5 32.5 48.5 57.9 62.9 78.2 9.2
  Maligna immunoproliferativa sjukdomar C88 - - - - - - - - - - - - - 4.3 - 3.0 - - 0.2
  Myelom och andra plasmacellstumörer C90 - - - - 1.6 - - 1.8 - 3.2 4.6 3.1 9.7 32.5 33.2 24.4 37.0 37.0 3.4
  Leukemi C91-95 4.3 3.1 6.5 - 3.2 1.6 - 1.8 1.8 3.2 4.6 16.9 17.7 23.8 25.5 45.7 37.0 49.4 5.9
  Myelodysplastiska syndrom D46 - 1.5 - - - - - - - - 3.1 1.5 1.6 2.2 2.6 3.0 7.4 16.5 0.7
  Myeloproliferativa neoplasier D45,D47 - - - - - - - - 1.8 1.6 - 1.5 3.2 2.2 7.7 9.1 14.8 20.6 0.9
Ingår inte i ovanstående
  Ca in situ i bröst D05 - - - - - - - - 12.5 19.3 49.3 35.3 58.0 26.0 17.9 15.2 22.2 16.5 9.6
  Förstadier till cancer i livmoderhals - - - 12.1 114.9 217.9 186.3 112.2 73.0 59.4 26.2 24.6 19.3 4.3 20.4 6.1 14.8 4.1 57.3
  Borderlinetumör i äggstock D39 - - - - 1.6 4.8 1.6 9.0 12.5 8.0 9.2 3.1 9.7 13.0 5.1 - 3.7 - 3.9
  Basaliom i hud - - - - - 6.4 17.8 19.9 39.2 65.8 89.4 121.2 204.7 350.7 390.4 603.6 773.6 1004 59.8
1 Åldersjusterad till "världens standardbefolkning".
2 PUNLMP och ca in situ i urotel ingår.