Alla cancerformer C00-96,D32-33,D42-43,D45-47,D76 - 1.5 - 1.5 6.5 9.6 8.1 16.3 19.6 61.0 95.6 144.3 275.6 376.7 548.7 713.4 1025 1313 70.5
Mun och svalg C00-14 - - - - - - - - 1.8 - - - 3.2 2.2 5.1 6.1 7.4 20.6 0.6
  Läpp C00 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
  Tunga C02 - - - - - - - - - - - - - - - 3.0 - 4.1 0.1
  Annan muncancer C03-06 - - - - - - - - 1.8 - - - - - 2.6 3.0 3.7 8.2 0.2
  Spottkörtel C07-08 - - - - - - - - - - - - 1.6 - 2.6 - 3.7 4.1 0.2
  Svalg C01,C09-14 - - - - - - - - - - - - 1.6 2.2 - - - 4.1 0.1
Matsmältningsorgan C15-26 - - - - - 1.6 1.6 5.4 - 22.5 26.2 35.3 72.5 116.9 188.8 216.5 414.6 518.6 21.6
  Matstrupe C15 - - - - - - - - - 1.6 - - 1.6 4.3 2.6 9.1 22.2 24.7 0.7
  Magsäck C16 - - - - - 1.6 1.6 1.8 - 6.4 3.1 4.6 12.9 10.8 23.0 18.3 33.3 24.7 2.8
  Tunntarm C17 - - - - - - - - - 1.6 - - 1.6 - 2.6 3.0 7.4 8.2 0.3
  Tjocktarm C18 - - - - - - - - - 3.2 9.2 12.3 9.7 28.1 30.6 45.7 99.9 135.8 4.6
  Ändtarm C19-20 - - - - - - - 3.6 - 1.6 1.5 3.1 9.7 6.5 20.4 6.1 40.7 49.4 2.0
  Anus C21 - - - - - - - - - 1.6 - - - - - - - 8.2 0.1
  Lever C22 - - - - - - - - - - 1.5 6.1 3.2 13.0 23.0 36.6 48.1 70.0 2.3
  Gallblåsa, gallvägar C23-24 - - - - - - - - - 1.6 1.5 3.1 3.2 15.2 15.3 12.2 40.7 49.4 1.8
  Bukspottkörtel C25 - - - - - - - - - 3.2 9.2 6.1 27.4 30.3 63.8 76.2 107.3 115.2 6.1
  Andra matsmältningsorgan C26 - - - - - - - - - 1.6 - - 3.2 8.7 7.7 9.1 14.8 32.9 1.0
Andningsorgan C30-39 - - - - - - - - - 3.2 17.0 23.0 41.9 58.4 79.1 112.8 103.6 119.4 9.2
  Näsa, bihåla C30-31 - - - - - - - - - - - 1.5 - - - - - - 0.1
  Struphuvud C32 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
  Lunga, luftstrupe C33-34 - - - - - - - - - 3.2 17.0 21.5 41.9 58.4 79.1 112.8 99.9 115.2 9.1
  Mediastinum C38 - - - - - - - - - - - - - - - - 3.7 4.1 0.0
Ben C40-41 - - - - - - - - - - - - - - - 3.0 3.7 - 0.0
Hudmelanom C43 - - - - - - 1.6 - - 1.6 1.5 3.1 - 4.3 7.7 6.1 18.5 12.3 0.9
Hud, ej-melanom C44 - - - - - - - - - - - - - - - - 3.7 8.2 0.1
Mesoteliom C45 - - - - - - - - - - - - - 2.2 - 6.1 3.7 - 0.1
Autonoma nervsystemet C47 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
Bindvävnad C48-49 - - - - - - 1.6 3.6 1.8 1.6 - - 8.1 15.2 10.2 9.1 7.4 - 1.6
Bröst C50 - - - - - - 1.6 - 10.7 17.7 23.1 36.8 54.8 60.6 58.7 57.9 85.1 119.4 11.2
Kvinnliga könsorgan C51-58 - - - - 1.6 1.6 1.6 5.4 1.8 4.8 10.8 24.6 33.8 41.1 76.6 103.7 92.5 148.2 9.0
  Livmoderhals C53 - - - - 1.6 - - 3.6 - - - 1.5 1.6 - 5.1 12.2 - 20.6 0.8
  Livmoderkropp C54 - - - - - - - - - 1.6 1.5 7.7 6.4 6.5 20.4 30.5 22.2 49.4 2.0
  Annan cancer i livmodern C55,C58 - - - - - - - - - - - - - - - 3.0 7.4 4.1 0.1
  Äggstock C56 - - - - - 1.6 1.6 1.8 1.8 1.6 9.2 13.8 24.2 26.0 45.9 45.7 40.7 49.4 5.1
  Andra kvinnliga könsorgan C51-52,C57 - - - - - - - - - 1.6 - 1.5 1.6 8.7 5.1 12.2 22.2 24.7 0.9
Urinorgan C64-68 - - - - - 3.2 - - 1.8 - 1.5 6.1 9.7 10.8 25.5 30.5 59.2 94.7 3.0
  Njure C64 - - - - - 3.2 - - - - 1.5 4.6 8.1 10.8 15.3 18.3 33.3 28.8 2.0
  Urinblåsa och urinvägar2 C65-68 - - - - - - - - 1.8 - - 1.5 1.6 - 10.2 12.2 25.9 65.9 1.0
Öga C69 - - - - - - - - - - - 1.5 - 2.2 - 3.0 3.7 - 0.2
Hjärna, centrala nervsystemet C70-72,D32-33,D42-43 - - - 1.5 - 1.6 - 1.8 - 1.6 - 6.1 12.9 8.7 7.7 30.5 22.2 37.0 2.2
Sköldkörtel C73 - - - - - - - - - - - - 3.2 - 2.6 12.2 14.8 8.2 0.4
Andra endokrina körtlar C74-75 - 1.5 - - - - - - - - - 1.5 - - - - 3.7 - 0.2
Annan eller ospecifierad C76,C80 - - - - - 1.6 - - 1.8 3.2 10.8 1.5 9.7 13.0 17.9 27.4 51.8 78.2 3.1
Lymfatisk, blodbildande och besläktad vävnad C81-96,D45-47,D76 - - - - 4.9 - - - - 4.8 4.6 4.6 25.8 41.1 68.9 88.4 129.6 148.2 7.0
  Hodgkin lymfom C81 - - - - 1.6 - - - - - - - - - - - - - 0.1
  Non-Hodgkin lymfom C82-86,C96,D76 - - - - 1.6 - - - - 1.6 3.1 3.1 6.4 15.2 17.9 24.4 44.4 70.0 2.4
  Maligna immunoproliferativa sjukdomar C88 - - - - - - - - - - - - - - - 3.0 3.7 4.1 0.1
  Myelom och andra plasmacellstumörer C90 - - - - - - - - - - - - 9.7 19.5 25.5 33.5 25.9 16.5 2.0
  Leukemi C91-95 - - - - 1.6 - - - - 1.6 - 1.5 8.1 4.3 20.4 18.3 37.0 41.2 1.7
  Myelodysplastiska syndrom D46 - - - - - - - - - - 1.5 - - - 2.6 6.1 7.4 8.2 0.3
  Myeloproliferativa neoplasier D45,D47 - - - - - - - - - 1.6 - - 1.6 2.2 2.6 3.0 11.1 8.2 0.4
Ingår inte i ovanstående
  Ca in situ i bröst D05 - - - - - - - - - - - 1.5 - 2.2 - - - - 0.1
  Förstadier till cancer i livmoderhals - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
  Borderlinetumör i äggstock D39 - - - - - - - - - - - - 1.6 - - 3.0 - - 0.1
  Basaliom i hud - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
1 Åldersjusterad till "världens standardbefolkning".
2 PUNLMP och ca in situ i urotel ingår.