Alla cancerformer C00-96,D32-33,D42-43,D45-47,D76 984 88.3 4.9 3.3 0.7 2.9
Mun och svalg C00-14 18 97.8 2.2 - - -
  Läpp C00 5 100.0 - - - -
  Tunga C02 2 100.0 - - - -
  Annan muncancer C03-06 4 100.0 - - - -
  Spottkörtel C07-08 2 100.0 - - - -
  Svalg C01,C09-14 5 92.3 7.7 - - -
Matsmältningsorgan C15-26 186 80.7 8.4 5.3 0.5 5.2
  Matstrupe C15 11 94.5 - - - 5.5
  Magsäck C16 26 97.0 - 0.8 - 2.3
  Tunntarm C17 6 100.0 - - - -
  Tjocktarm C18 44 95.0 0.9 1.8 - 2.3
  Ändtarm C19-20 33 98.2 - 0.6 - 1.2
  Anus C21 1 100.0 - - - -
  Lever C22 21 61.5 18.3 10.6 1.0 8.7
  Gallblåsa, gallvägar C23-24 5 59.3 11.1 18.5 7.4 3.7
  Bukspottkörtel C25 37 45.4 27.6 14.6 1.1 11.4
  Andra matsmältningsorgan C26 2 36.4 27.3 - - 36.4
Andningsorgan C30-39 128 62.1 18.5 11.0 1.7 6.7
  Näsa, bihåla C30-31 2 100.0 - - - -
  Struphuvud C32 5 95.8 4.2 - - -
  Lunga, luftstrupe C33-34 120 60.2 19.5 11.7 1.8 6.8
  Mediastinum C38 1 66.7 - - - 33.3
Ben C40-41 2 66.7 11.1 - 11.1 11.1
Hudmelanom C43 39 100.0 - - - -
Hud, ej-melanom C44 50 99.6 - - - 0.4
Mesoteliom C45 4 100.0 - - - -
Autonoma nervsystemet C47 0 100.0 - - - -
Bindvävnad C48-49 5 96.3 3.7 - - -
Bröst C50 0 100.0 - - - -
Manliga könsorgan C60-63 308 98.8 0.1 0.2 0.5 0.5
  Prostata C61 295 98.7 0.1 0.2 0.5 0.5
  Testikel C62 11 100.0 - - - -
  Andra manliga könsorgan C60,C63 2 100.0 - - - -
Urinorgan C64-68 94 96.2 1.1 1.9 - 0.9
  Njure C64 33 91.6 1.8 4.2 - 2.4
  Urinblåsa och urinvägar2 C65-68 61 98.7 0.7 0.7 - -
Öga C69 1 100.0 - - - -
Hjärna, centrala nervsystemet C70-72,D32-33,D42-43 27 91.9 - 5.9 - 2.2
Sköldkörtel C73 14 98.6 1.4 - - -
Andra endokrina körtlar C74-75 0 100.0 - - - -
Annan eller ospecifierad C76,C80 15 48.0 16.0 16.0 6.7 13.3
Lymfatisk, blodbildande och besläktad vävnad C81-96,D45-47,D76 91 87.1 4.8 2.2 0.7 5.3
  Hodgkin lymfom C81 6 100.0 - - - -
  Non-Hodgkin lymfom C82-86,C96,D76 42 98.1 - - - 1.9
  Maligna immunoproliferativa sjukdomar C88 1 100.0 - - - -
  Myelom och andra plasmacellstumörer C90 10 72.9 8.3 12.5 - 6.3
  Leukemi C91-95 24 83.5 11.6 3.3 1.7 -
  Myelodysplastiska syndrom D46 4 59.1 13.6 - - 27.3
  Myeloproliferativa neoplasier D45,D47 4 35.0 5.0 - 5.0 55.0
Ingår inte i ovanstående
  Basaliom i hud 244 100.0 - - - -
1 Preferensordningen för diagnosernas verifikationsmetod är:
 1. Histologisk undersökning (inklusive obduktion, och vid leukemi undersökning av benmärg och blod)
 2. Cytologisk undersökning
 3. Kirurgi (inklusive endoskopi), obduktion utan histologisk verifikation, röntgen och specifika laboratoriefynd
 4. Klinisk undersökning
2 PUNLMP och ca in situ i urotel ingår.