Alla cancerformer C00-96,D32-33,D42-43,D45-47,D76 894 88.7 4.1 3.5 1.0 2.7
Mun och svalg C00-14 12 98.4 - 1.6 - -
  Läpp C00 2 100.0 - - - -
  Tunga C02 2 100.0 - - - -
  Annan muncancer C03-06 5 100.0 - - - -
  Spottkörtel C07-08 2 90.0 - 10.0 - -
  Svalg C01,C09-14 2 100.0 - - - -
Matsmältningsorgan C15-26 160 77.5 6.9 10.1 2.0 3.5
  Matstrupe C15 3 88.2 5.9 - 5.9 -
  Magsäck C16 16 93.7 1.3 1.3 2.5 1.3
  Tunntarm C17 4 100.0 - - - -
  Tjocktarm C18 54 91.5 0.4 4.1 1.8 2.2
  Ändtarm C19-20 20 96.9 - 1.0 - 2.0
  Anus C21 2 100.0 - - - -
  Lever C22 14 70.4 9.9 14.1 - 5.6
  Gallblåsa, gallvägar C23-24 11 50.0 20.4 22.2 1.9 5.6
  Bukspottkörtel C25 30 42.3 22.1 26.8 2.0 6.7
  Andra matsmältningsorgan C26 6 56.7 3.3 20.0 13.3 6.7
Andningsorgan C30-39 52 58.8 22.5 10.3 3.4 5.0
  Näsa, bihåla C30-31 1 100.0 - - - -
  Struphuvud C32 1 100.0 - - - -
  Lunga, luftstrupe C33-34 49 56.7 23.9 10.5 3.6 5.3
  Mediastinum C38 0 - - 100.0 - -
Ben C40-41 1 100.0 - - - -
Hudmelanom C43 24 99.2 0.8 - - -
Hud, ej-melanom C44 41 100.0 - - - -
Mesoteliom C45 1 100.0 - - - -
Autonoma nervsystemet C47 - - - - - -
Bindvävnad C48-49 7 100.0 - - - -
Bröst C50 273 98.9 0.5 0.2 0.1 0.2
Kvinnliga könsorgan C51-58 104 93.7 2.1 1.7 1.0 1.5
  Livmoderhals C53 10 96.0 2.0 - 2.0 -
  Livmoderkropp C54 49 98.8 0.4 0.4 - 0.4
  Annan cancer i livmodern C55,C58 1 16.7 16.7 33.3 - 33.3
  Äggstock C56 30 87.8 4.7 2.7 2.7 2.0
  Andra kvinnliga könsorgan C51-52,C57 14 93.0 1.4 2.8 - 2.8
Urinorgan C64-68 40 92.0 2.5 3.5 - 2.0
  Njure C64 25 90.2 3.3 4.1 - 2.4
  Urinblåsa och urinvägar2 C65-68 15 94.7 1.3 2.6 - 1.3
Öga C69 1 100.0 - - - -
Hjärna, centrala nervsystemet C70-72,D32-33,D42-43 36 85.7 - 7.1 - 7.1
Sköldkörtel C73 41 96.6 2.9 - 0.5 -
Andra endokrina körtlar C74-75 1 83.3 - - - 16.7
Annan eller ospecifierad C76,C80 19 53.7 17.9 9.5 8.4 10.5
Lymfatisk, blodbildande och besläktad vävnad C81-96,D45-47,D76 79 81.5 5.8 1.5 0.8 10.4
  Hodgkin lymfom C81 4 100.0 - - - -
  Non-Hodgkin lymfom C82-86,C96,D76 33 98.2 - - 0.6 1.2
  Maligna immunoproliferativa sjukdomar C88 1 66.7 - - - 33.3
  Myelom och andra plasmacellstumörer C90 14 68.6 7.1 5.7 1.4 17.1
  Leukemi C91-95 20 74.7 15.2 1.0 1.0 8.1
  Myelodysplastiska syndrom D46 3 42.9 21.4 7.1 - 28.6
  Myeloproliferativa neoplasier D45,D47 4 33.3 - - - 66.7
Ingår inte i ovanstående
  Ca in situ i bröst D05 29 100.0 - - - -
  Förstadier till cancer i livmoderhals 106 100.0 - - - -
  Borderlinetumör i äggstock D39 9 97.8 - - - 2.2
  Basaliom i hud 264 100.0 - - - -
1 Preferensordningen för diagnosernas verifikationsmetod är:
 1. Histologisk undersökning (inklusive obduktion, och vid leukemi undersökning av benmärg och blod)
 2. Cytologisk undersökning
 3. Kirurgi (inklusive endoskopi), obduktion utan histologisk verifikation, röntgen och specifika laboratoriefynd
 4. Klinisk undersökning
2 PUNLMP och ca in situ i urotel ingår.