Prostata 293 29.0 78.9
Lunga, luftstrupe 123 12.2 33.0
Hud, ej-melanom2 61 6.0 14.4
Urinblåsa och urinvägar3 54 5.3 14.1
Tjocktarm 43 4.3 12.5
Non-Hodgkin lymfom 40 4.0 10.5
Hudmelanom 39 3.9 12.2
Ändtarm 36 3.6 9.8
Njure 35 3.5 10.9
Bukspottkörtel 31 3.1 7.6
Alla cancerformer2 1011 100.0 284.6
1 Åldersjusterad till "världens standardbefolkning".
2 Med undantag för hudens basalcellscancer.
3 PUNLMP och ca in situ i urotel ingår.