Lunga, luftstrupe 111 27.6 28.5
Prostata 54 13.4 11.5
Bukspottkörtel 30 7.5 7.1
Lever 20 5.0 5.5
Magsäck 19 4.7 5.0
Tjocktarm 19 4.7 5.4
Ändtarm 16 4.0 3.8
Non-Hodgkin lymfom 16 4.0 4.2
Njure 15 3.7 3.4
Urinblåsa och urinvägar3 14 3.5 2.9
Alla cancerformer2 402 100.0 101.8
1 Åldersjusterad till "världens standardbefolkning".
2 Med undantag för hudens basalcellscancer.
3 PUNLMP och ca in situ i urotel ingår.