Bröst 262 28.4 80.1
Tjocktarm 71 7.7 15.4
Lunga, luftstrupe 57 6.2 12.6
Hud, ej-melanom2 56 6.1 9.0
Hjärna, centrala nervsystemet 47 5.1 15.4
Livmoderkropp 40 4.3 10.4
Non-Hodgkin lymfom 38 4.1 10.4
Sköldkörtel 36 3.9 12.7
Hudmelanom 28 3.0 8.0
Äggstock 25 2.7 8.5
Alla cancerformer2 921 100.0 246.0
1 Åldersjusterad till "världens standardbefolkning".
2 Med undantag för hudens basalcellscancer.