Lunga, luftstrupe 49 14.2 10.2
Bröst 43 12.4 10.9
Bukspottkörtel 32 9.2 7.2
Tjocktarm 27 7.8 4.4
Äggstock 22 6.4 5.5
Non-Hodgkin lymfom 13 3.8 2.8
Lever 12 3.5 2.7
Hjärna, centrala nervsystemet 12 3.5 2.3
Magsäck 11 3.2 3.4
Gallblåsa, gallvägar 11 3.2 2.6
Alla cancerformer2 346 100.0 73.8
1 Åldersjusterad till "världens standardbefolkning".
2 Med undantag för hudens basalcellscancer.