Alla cancerformer C00-96,D32-33,D42-43,D45-47,D76 984 34.4 3.6 4.0 18.5 6.6 5.6 27.3
Mun och svalg C00-14 18 22.8 2.2 19.6 5.4 - 17.4 32.6
  Läpp C00 5 60.9 - - - - 8.7 30.4
  Tunga C02 2 18.2 - - 18.2 - - 63.6
  Annan muncancer C03-06 4 9.1 4.5 18.2 4.5 - 27.3 36.4
  Spottkörtel C07-08 2 30.0 - 20.0 - - 20.0 30.0
  Svalg C01,C09-14 5 - 3.8 46.2 7.7 - 23.1 19.2
Matsmältningsorgan C15-26 186 10.2 3.8 7.1 24.0 9.4 13.1 32.4
  Matstrupe C15 11 10.9 3.6 7.3 29.1 7.3 16.4 25.5
  Magsäck C16 26 6.8 0.8 9.1 29.5 9.1 12.9 31.8
  Tunntarm C17 6 10.7 - 10.7 25.0 7.1 17.9 28.6
  Tjocktarm C18 44 8.6 6.3 6.3 15.4 8.1 19.9 35.3
  Ändtarm C19-20 33 9.8 10.4 15.2 13.4 9.8 12.8 28.7
  Anus C21 1 40.0 20.0 - - 20.0 20.0 -
  Lever C22 21 20.2 - 1.9 17.3 4.8 5.8 50.0
  Gallblåsa, gallvägar C23-24 5 22.2 - 3.7 14.8 7.4 18.5 33.3
  Bukspottkörtel C25 37 7.0 - 2.7 43.8 13.5 7.0 25.9
  Andra matsmältningsorgan C26 2 - - - 27.3 27.3 9.1 36.4
Andningsorgan C30-39 128 8.1 1.1 9.9 33.8 11.0 8.9 27.2
  Näsa, bihåla C30-31 2 11.1 11.1 - 22.2 - 11.1 44.4
  Struphuvud C32 5 41.7 - 4.2 - 4.2 16.7 33.3
  Lunga, luftstrupe C33-34 120 6.7 1.0 10.2 35.5 11.5 8.5 26.7
  Mediastinum C38 1 - - - 33.3 - 33.3 33.3
Ben C40-41 2 44.4 - - 11.1 22.2 - 22.2
Hudmelanom C43 39 31.3 - 8.7 4.6 1.0 8.2 46.2
Hud, ej-melanom C44 50 44.4 - - - - 1.6 54.0
Mesoteliom C45 4 21.1 - 5.3 21.1 - 10.5 42.1
Autonoma nervsystemet C47 0 100.0 - - - - - -
Bindvävnad C48-49 5 29.6 - - 14.8 3.7 11.1 40.7
Bröst C50 0 - - 100.0 - - - -
Manliga könsorgan C60-63 308 55.6 7.8 1.0 6.7 5.7 0.5 22.6
  Prostata C61 295 55.2 8.1 0.5 6.7 5.8 0.5 23.1
  Testikel C62 11 66.7 - 7.0 8.8 3.5 - 14.0
  Andra manliga könsorgan C60,C63 2 44.4 22.2 33.3 - - - -
Urinorgan C64-68 94 61.5 2.6 2.1 10.2 3.0 1.9 18.7
  Njure C64 33 56.9 2.4 1.8 17.4 6.0 1.2 14.4
  Urinblåsa och urinvägar1 C65-68 61 64.0 2.6 2.3 6.3 1.3 2.3 21.1
Öga C69 1 - - - - 20.0 - 80.0
Hjärna, centrala nervsystemet C70-72,D32-33,D42-43 27 100.0 - - - - - -
Sköldkörtel C73 14 41.7 2.8 1.4 8.3 - 9.7 36.1
Andra endokrina körtlar C74-75 0 - - - 50.0 50.0 - -
Annan eller ospecifierad C76,C80 15 - - 1.3 34.7 18.7 22.7 22.7
Lymfatisk, blodbildande och besläktad vävnad C81-96,D45-47,D76 91 5.5 - 0.4 58.0 9.2 3.1 23.9
  Hodgkin lymfom C81 6 3.6 - - 39.3 - 7.1 50.0
  Non-Hodgkin lymfom C82-86,C96,D76 42 10.8 - 0.9 37.3 2.4 5.2 43.4
  Maligna immunoproliferativa sjukdomar C88 1 - - - 100.0 - - -
  Myelom och andra plasmacellstumörer C90 10 2.1 - - 72.9 16.7 2.1 6.3
  Leukemi C91-95 24 - - - 86.0 14.0 - -
  Myelodysplastiska syndrom D46 4 - - - 72.7 27.3 - -
  Myeloproliferativa neoplasier D45,D47 4 - - - 70.0 30.0 - -
Ingår inte i ovanstående
  Basaliom i hud 244 100.0 - - - - - -
1 PUNLMP and ca in situ of the uroepithelium are included.