Alla cancerformer C00-96,D32-33,D42-43,D45-47,D76 894 32.2 1.5 11.1 16.5 4.3 8.2 26.1
Mun och svalg C00-14 12 27.4 1.6 8.1 8.1 - 16.1 38.7
  Läpp C00 2 50.0 - 10.0 - - - 40.0
  Tunga C02 2 27.3 - - - - 18.2 54.5
  Annan muncancer C03-06 5 26.1 4.3 13.0 8.7 - 17.4 30.4
  Spottkörtel C07-08 2 20.0 - - 20.0 - 20.0 40.0
  Svalg C01,C09-14 2 12.5 - 12.5 12.5 - 25.0 37.5
Matsmältningsorgan C15-26 160 11.3 4.3 8.0 20.1 8.0 13.1 35.3
  Matstrupe C15 3 29.4 - 5.9 29.4 5.9 5.9 23.5
  Magsäck C16 16 8.9 2.5 17.7 19.0 6.3 13.9 31.6
  Tunntarm C17 4 20.0 - 15.0 15.0 10.0 5.0 35.0
  Tjocktarm C18 54 6.6 7.0 6.6 12.5 7.7 17.0 42.4
  Ändtarm C19-20 20 15.3 11.2 16.3 7.1 9.2 15.3 25.5
  Anus C21 2 36.4 9.1 9.1 - 9.1 - 36.4
  Lever C22 14 18.3 - 1.4 26.8 1.4 8.5 43.7
  Gallblåsa, gallvägar C23-24 11 14.8 - 1.9 31.5 11.1 9.3 31.5
  Bukspottkörtel C25 30 10.7 0.7 5.4 34.9 8.7 8.7 30.9
  Andra matsmältningsorgan C26 6 - - 3.3 30.0 16.7 23.3 26.7
Andningsorgan C30-39 52 12.6 1.9 6.9 31.3 11.8 10.3 25.2
  Näsa, bihåla C30-31 1 42.9 14.3 - 42.9 - - -
  Struphuvud C32 1 50.0 25.0 - - - - 25.0
  Lunga, luftstrupe C33-34 49 11.3 1.2 7.3 30.8 12.6 10.9 25.9
  Mediastinum C38 0 - - - 100.0 - - -
Ben C40-41 1 20.0 - - 40.0 - - 40.0
Hudmelanom C43 24 32.0 - 4.1 0.8 - 13.1 50.0
Hud, ej-melanom C44 41 44.9 - 0.5 - 1.0 0.5 53.2
Mesoteliom C45 1 14.3 - - - 14.3 14.3 57.1
Autonoma nervsystemet C47 - - - - - - - -
Bindvävnad C48-49 7 19.4 5.6 2.8 30.6 2.8 11.1 27.8
Bröst C50 273 38.4 0.2 27.4 4.0 0.8 9.2 19.8
Kvinnliga könsorgan C51-58 104 46.9 2.9 2.7 23.6 2.5 6.9 14.6
  Livmoderhals C53 10 50.0 2.0 8.0 26.0 4.0 4.0 6.0
  Livmoderkropp C54 49 64.8 0.4 2.4 11.7 0.8 3.6 16.2
  Annan cancer i livmodern C55,C58 1 - - - 33.3 - - 66.7
  Äggstock C56 30 21.6 7.4 0.7 40.5 4.7 12.8 12.2
  Andra kvinnliga könsorgan C51-52,C57 14 39.4 2.8 4.2 26.8 2.8 8.5 15.5
Urinorgan C64-68 40 51.3 2.5 3.5 17.6 5.5 2.0 17.6
  Njure C64 25 58.5 2.4 - 17.9 8.1 0.8 12.2
  Urinblåsa och urinvägar1 C65-68 15 39.5 2.6 9.2 17.1 1.3 3.9 26.3
Öga C69 1 25.0 - - 25.0 25.0 - 25.0
Hjärna, centrala nervsystemet C70-72,D32-33,D42-43 36 97.8 - - 0.5 - - 1.6
Sköldkörtel C73 41 42.9 2.0 2.4 2.4 - 3.4 46.8
Andra endokrina körtlar C74-75 1 33.3 - - 33.3 16.7 - 16.7
Annan eller ospecifierad C76,C80 19 1.1 - - 32.6 24.2 25.3 16.8
Lymfatisk, blodbildande och besläktad vävnad C81-96,D45-47,D76 79 5.1 - 0.3 56.3 8.9 1.3 28.2
  Hodgkin lymfom C81 4 23.8 - 4.8 19.0 - - 52.4
  Non-Hodgkin lymfom C82-86,C96,D76 33 6.6 - - 27.1 4.8 3.0 58.4
  Maligna immunoproliferativa sjukdomar C88 1 - - - 66.7 33.3 - -
  Myelom och andra plasmacellstumörer C90 14 4.3 - - 78.6 12.9 - 4.3
  Leukemi C91-95 20 1.0 - - 89.9 9.1 - -
  Myelodysplastiska syndrom D46 3 - - - 64.3 35.7 - -
  Myeloproliferativa neoplasier D45,D47 4 - - - 85.7 14.3 - -
Ingår inte i ovanstående
  Ca in situ i bröst D05 29 97.9 - 2.1 - - - -
  Förstadier till cancer i livmoderhals 106 100.0 - - - - - -
  Borderlinetumör i äggstock D39 9 88.9 2.2 - 4.4 - - 4.4
  Basaliom i hud 264 99.9 - - - - 0.1 -
1 PUNLMP and ca in situ of the uroepithelium are included.