Alla cancerformer C00-96,D32-33,D42-43,D45-47,D76 758 3119 5099 9009
Mun och svalg C00-14 18 46 95 148
  Läpp C00 4 9 21 34
  Tunga C02 3 8 21 34
  Annan muncancer C03-06 7 17 27 37
  Spottkörtel C07-08 3 8 17 30
  Svalg C01,C09-14 1 4 9 13
Matsmältningsorgan C15-26 112 338 522 843
  Matstrupe C15 1 2 3 11
  Magsäck C16 11 31 54 101
  Tunntarm C17 4 15 20 37
  Tjocktarm C18 58 177 270 417
  Ändtarm C19-20 17 67 116 199
  Anus C21 4 8 12 14
  Lever C22 3 10 13 16
  Gallblåsa, gallvägar C23-24 4 9 12 17
  Bukspottkörtel C25 8 17 20 28
  Andra matsmältningsorgan C26 2 2 2 3
Andningsorgan C30-39 27 83 107 135
  Näsa, bihåla C30-31 - 6 6 8
  Struphuvud C32 2 3 4 8
  Lunga, luftstrupe C33-34 25 71 93 112
  Mediastinum C38 - - - 1
Ben C40-41 - 3 7 21
Hudmelanom C43 28 111 179 365
Hud, ej-melanom C44 54 163 222 282
Mesoteliom C45 1 3 3 4
Autonoma nervsystemet C47 - - 1 6
Bindvävnad C48-49 6 21 29 58
Bröst C50 256 1239 2066 3544
Kvinnliga könsorgan C51-58 83 398 653 1228
  Livmoderhals C53 11 42 70 154
  Livmoderkropp C54 36 214 378 688
  Annan cancer i livmodern C55,C58 1 1 1 10
  Äggstock C56 21 93 145 284
  Andra kvinnliga könsorgan C51-52,C57 14 48 59 92
Urinorgan C64-68 34 137 242 391
  Njure C64 20 86 156 244
  Urinblåsa och urinvägar1 C65-68 14 51 86 147
Öga C69 - 2 9 23
Hjärna, centrala nervsystemet C70-72,D32-33,D42-43 34 119 207 391
Sköldkörtel C73 34 192 349 858
Andra endokrina körtlar C74-75 2 3 4 8
Annan eller ospecifierad C76,C80 9 23 29 57
Lymfatisk, blodbildande och besläktad vävnad C81-96,D45-47,D76 60 238 375 647
  Hodgkin lymfom C81 3 21 39 99
  Non-Hodgkin lymfom C82-86,C96,D76 34 116 188 290
  Maligna immunoproliferativa sjukdomar C88 2 2 4 6
  Myelom och andra plasmacellstumörer C90 5 26 33 38
  Leukemi C91-95 13 62 95 187
  Myelodysplastiska syndrom D46 2 6 7 7
  Myeloproliferativa neoplasier D45,D47 1 5 9 19
Ingår inte i ovanstående
  Ca in situ i bröst D05 22 141 265 351
  Förstadier till cancer i livmoderhals 119 526 807 1310
  Borderlinetumör i äggstock D39 9 44 84 151
  Basaliom i hud 303 1222 1906 2951
1 PUNLMP och ca in situ i urotel ingår.