Alla cancerformer C00-96,D32-33,D42-43,D45-47,D76 234 878 1377 1956
Mun och svalg C00-14 4 20 32 52
  Läpp C00 2 4 6 15
  Tunga C02 0 3 6 10
  Annan muncancer C03-06 2 5 8 11
  Spottkörtel C07-08 0 3 4 6
  Svalg C01,C09-14 0 5 8 12
Matsmältningsorgan C15-26 36 111 162 224
  Matstrupe C15 2 4 6 6
  Magsäck C16 4 12 17 28
  Tunntarm C17 2 5 6 10
  Tjocktarm C18 11 40 65 90
  Ändtarm C19-20 9 31 47 65
  Anus C21 0 2 2 3
  Lever C22 3 5 6 8
  Gallblåsa, gallvägar C23-24 2 3 4 4
  Bukspottkörtel C25 4 9 9 10
  Andra matsmältningsorgan C26 - - - -
Andningsorgan C30-39 20 38 49 69
  Näsa, bihåla C30-31 0 2 2 4
  Struphuvud C32 1 4 5 12
  Lunga, luftstrupe C33-34 19 31 40 52
  Mediastinum C38 - - 0 1
Ben C40-41 - 2 4 12
Hudmelanom C43 12 46 69 115
Hud, ej-melanom C44 13 44 60 78
Mesoteliom C45 1 2 2 2
Autonoma nervsystemet C47 - - 1 4
Bindvävnad C48-49 2 4 9 14
Bröst C50 - 0 1 2
Manliga könsorgan C60-63 82 364 592 739
  Prostata C61 75 334 548 663
  Testikel C62 7 28 42 72
  Andra manliga könsorgan C60,C63 0 2 3 4
Urinorgan C64-68 22 93 147 216
  Njure C64 9 33 51 82
  Urinblåsa och urinvägar2 C65-68 13 59 96 134
Öga C69 0 2 5 10
Hjärna, centrala nervsystemet C70-72,D32-33,D42-43 9 33 54 95
Sköldkörtel C73 5 21 33 66
Andra endokrina körtlar C74-75 - - 1 3
Annan eller ospecifierad C76,C80 3 6 9 12
Lymfatisk, blodbildande och besläktad vävnad C81-96,D45-47,D76 25 92 149 242
  Hodgkin lymfom C81 4 12 20 41
  Non-Hodgkin lymfom C82-86,C96,D76 8 43 69 105
  Maligna immunoproliferativa sjukdomar C88 - 1 2 2
  Myelom och andra plasmacellstumörer C90 3 7 11 13
  Leukemi C91-95 8 27 44 77
  Myelodysplastiska syndrom D46 1 1 2 2
  Myeloproliferativa neoplasier D45,D47 0 2 2 2
Ingår inte i ovanstående
  Basaliom i hud 65 272 420 624
1 Åldersjusterad till "världens standardbefolkning".
2 PUNLMP och ca in situ i urotel ingår.