Alla cancerformer C00-96,D32-33,D42-43,D45-47,D76 214 890 1440 2408
Mun och svalg C00-14 4 12 23 35
  Läpp C00 1 1 4 6
  Tunga C02 0 2 5 7
  Annan muncancer C03-06 2 5 7 9
  Spottkörtel C07-08 1 3 5 9
  Svalg C01,C09-14 0 1 3 4
Matsmältningsorgan C15-26 26 81 124 187
  Matstrupe C15 0 1 1 3
  Magsäck C16 3 7 11 20
  Tunntarm C17 1 4 6 10
  Tjocktarm C18 13 41 62 91
  Ändtarm C19-20 4 17 29 45
  Anus C21 1 2 3 3
  Lever C22 0 3 3 4
  Gallblåsa, gallvägar C23-24 1 2 3 3
  Bukspottkörtel C25 2 5 6 8
  Andra matsmältningsorgan C26 1 1 1 1
Andningsorgan C30-39 6 19 24 31
  Näsa, bihåla C30-31 - 1 1 2
  Struphuvud C32 0 1 1 1
  Lunga, luftstrupe C33-34 6 16 21 26
  Mediastinum C38 - - - 1
Ben C40-41 - 2 4 8
Hudmelanom C43 8 32 52 104
Hud, ej-melanom C44 9 25 35 45
Mesoteliom C45 0 1 1 1
Autonoma nervsystemet C47 - - 1 3
Bindvävnad C48-49 2 7 9 19
Bröst C50 78 366 593 934
Kvinnliga könsorgan C51-58 25 111 178 303
  Livmoderhals C53 5 17 27 48
  Livmoderkropp C54 9 54 92 149
  Annan cancer i livmodern C55,C58 0 0 0 2
  Äggstock C56 7 29 45 82
  Andra kvinnliga könsorgan C51-52,C57 4 11 14 21
Urinorgan C64-68 8 31 55 88
  Njure C64 5 21 38 59
  Urinblåsa och urinvägar2 C65-68 3 10 17 29
Öga C69 - 1 3 9
Hjärna, centrala nervsystemet C70-72,D32-33,D42-43 14 48 80 135
Sköldkörtel C73 12 71 130 280
Andra endokrina körtlar C74-75 1 2 2 3
Annan eller ospecifierad C76,C80 2 6 6 13
Lymfatisk, blodbildande och besläktad vävnad C81-96,D45-47,D76 19 76 117 208
  Hodgkin lymfom C81 1 9 18 43
  Non-Hodgkin lymfom C82-86,C96,D76 10 34 53 79
  Maligna immunoproliferativa sjukdomar C88 1 1 1 1
  Myelom och andra plasmacellstumörer C90 2 8 9 10
  Leukemi C91-95 5 21 32 68
  Myelodysplastiska syndrom D46 1 2 2 2
  Myeloproliferativa neoplasier D45,D47 0 1 2 5
Ingår inte i ovanstående
  Ca in situ i bröst D05 6 43 79 100
  Förstadier till cancer i livmoderhals 62 271 407 602
  Borderlinetumör i äggstock D39 4 18 33 51
  Basaliom i hud 63 254 385 579
1 Åldersjusterad till "världens standardbefolkning".
2 PUNLMP och ca in situ i urotel ingår.