Alla cancerformer C00-96,D32-33,D42-43,D45-47,D76 113 126 142 144 146 177 183 217 238 252 291
Mun och svalg C00-14 4 4 6 8 7 5 5 5 5 6 6
  Läpp C00 3 3 4 5 5 3 3 3 1 3 3
  Tunga C02 - - - 1 - 0 0 1 1 - -
  Annan muncancer C03-06 - 0 0 - 1 1 1 1 1 - 1
  Spottkörtel C07-08 1 - 0 2 0 0 - 1 0 - 1
  Svalg C01,C09-14 1 1 2 1 1 1 1 0 1 3 1
Matsmältningsorgan C15-26 36 37 31 36 36 33 41 38 47 55 56
  Matstrupe C15 3 3 3 2 2 2 2 2 3 5 4
  Magsäck C16 21 17 13 14 11 7 11 6 9 7 12
  Tunntarm C17 - - 0 0 1 0 1 0 0 1 1
  Tjocktarm C18 3 4 2 5 7 7 9 9 10 10 13
  Ändtarm C19-20 3 4 3 5 5 6 7 7 9 9 9
  Anus C21 - - - - 0 - - - 0 2 -
  Lever C22 1 3 1 2 3 3 3 3 5 4 5
  Gallblåsa, gallvägar C23-24 0 0 0 1 1 1 1 2 2 2 -
  Bukspottkörtel C25 4 4 8 7 6 6 7 7 9 15 11
  Andra matsmältningsorgan C26 1 1 - 1 - 0 1 1 1 - 1
Andningsorgan C30-39 37 44 53 44 38 49 37 39 38 37 38
  Näsa, bihåla C30-31 1 0 0 1 0 0 0 1 1 - -
  Struphuvud C32 3 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2
  Lunga, luftstrupe C33-34 33 42 50 41 36 46 35 36 33 35 36
  Mediastinum C38 0 0 - 0 - - - 0 0 1 -
Ben C40-41 1 0 1 1 1 - 0 - - - -
Hudmelanom C43 1 2 2 3 3 4 5 6 7 12 11
Hud, ej-melanom C44 1 2 1 3 4 3 6 6 12 21 16
Mesoteliom C45 0 0 0 0 0 0 1 0 0 - -
Autonoma nervsystemet C47 0 0 0 0 0 - 0 - - - -
Bindvävnad C48-49 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Bröst C50 - 0 0 - 0 0 - 0 1 - -
Manliga könsorgan C60-63 8 10 15 18 20 40 39 68 72 65 92
  Prostata C61 7 9 14 17 18 38 38 67 70 64 90
  Testikel C62 0 0 1 0 1 2 1 0 1 1 1
  Andra manliga könsorgan C60,C63 0 0 1 1 0 0 0 0 1 - 1
Urinorgan C64-68 6 10 13 10 16 16 21 21 20 21 21
  Njure C64 1 3 3 3 4 7 8 7 10 10 7
  Urinblåsa och urinvägar1 C65-68 4 7 10 6 12 9 13 14 11 11 14
Öga C69 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 -
Hjärna, centrala nervsystemet C70-72,D32-33,D42-43 4 3 3 4 3 4 4 5 4 5 8
Sköldkörtel C73 1 1 1 0 1 3 1 2 2 3 3
Andra endokrina körtlar C74-75 0 0 1 0 0 0 0 0 - - 1
Annan eller ospecifierad C76,C80 4 3 3 2 3 3 4 7 4 4 12
Lymfatisk, blodbildande och besläktad vävnad C81-96,D45-47,D76 9 7 10 13 12 16 16 17 23 21 26
  Hodgkin lymfom C81 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1
  Non-Hodgkin lymfom C82-86,C96,D76 2 2 4 4 5 6 7 7 10 12 15
  Maligna immunoproliferativa sjukdomar C88 - - 0 - 0 - - 0 0 - 1
  Myelom och andra plasmacellstumörer C90 1 1 1 2 1 1 3 2 3 3 5
  Leukemi C91-95 5 3 4 5 3 6 4 4 6 1 3
  Myelodysplastiska syndrom D46 - - - - - 0 1 1 1 2 -
  Myeloproliferativa neoplasier D45,D47 - 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1
Ingår inte i ovanstående
  Basaliom i hud 6 11 9 18 23 26 36 43 56 55 78
1 PUNLMP och ca in situ i urotel ingår.