Alla cancerformer C00-96,D32-33,D42-43,D45-47,D76 87 92 107 93 90 97 92 106 103 130 111
Mun och svalg C00-14 2 1 2 1 1 1 1 2 1 2 1
  Läpp C00 1 0 0 - 0 0 - - 0 - 1
  Tunga C02 - 0 - 0 0 - - 1 0 - -
  Annan muncancer C03-06 - 0 0 - 0 1 0 1 0 - -
  Spottkörtel C07-08 1 - 0 0 0 0 - 0 0 - -
  Svalg C01,C09-14 0 1 1 1 1 0 1 0 0 2 -
Matsmältningsorgan C15-26 32 32 29 30 28 24 25 29 30 41 25
  Matstrupe C15 3 3 2 2 2 2 1 2 2 4 3
  Magsäck C16 19 15 13 12 9 5 7 6 6 12 3
  Tunntarm C17 - - - - 0 1 0 - 0 - -
  Tjocktarm C18 2 4 2 3 4 3 5 4 5 2 6
  Ändtarm C19-20 2 2 3 3 4 4 3 4 4 5 1
  Anus C21 - - - - - 0 - - - - -
  Lever C22 1 2 2 1 2 3 2 3 3 5 1
  Gallblåsa, gallvägar C23-24 0 0 0 1 1 1 1 2 2 1 -
  Bukspottkörtel C25 3 4 7 7 5 5 6 7 8 12 10
  Andra matsmältningsorgan C26 1 1 0 1 - 0 0 1 0 - 1
Andningsorgan C30-39 33 35 47 36 34 41 32 32 32 41 32
  Näsa, bihåla C30-31 1 0 0 1 - - 0 0 0 - -
  Struphuvud C32 1 0 1 1 1 1 0 0 1 - 2
  Lunga, luftstrupe C33-34 30 34 45 35 33 40 31 31 30 41 30
  Mediastinum C38 0 - 0 - - - - 0 0 - -
Ben C40-41 1 0 1 1 - 1 0 - 0 - -
Hudmelanom C43 0 1 1 1 1 1 1 2 2 5 5
Hud, ej-melanom C44 0 0 - 0 0 0 0 0 1 2 -
Mesoteliom C45 - 0 0 - 0 0 1 0 0 - -
Autonoma nervsystemet C47 0 - 1 - - - 0 - - - -
Bindvävnad C48-49 1 1 0 0 0 1 0 0 1 1 -
Bröst C50 - 0 - - - - - 0 - - -
Manliga könsorgan C60-63 2 5 7 7 8 8 9 12 16 15 12
  Prostata C61 2 4 6 7 8 8 9 12 16 15 12
  Testikel C62 - 0 0 - - 0 - - 0 - -
  Andra manliga könsorgan C60,C63 - 0 0 - 0 - 0 0 - - -
Urinorgan C64-68 3 5 9 4 5 6 7 8 4 9 12
  Njure C64 1 2 3 1 3 4 4 4 2 5 7
  Urinblåsa och urinvägar1 C65-68 2 2 6 3 3 3 3 4 2 4 5
Öga C69 - 0 - - 0 - 0 - 1 - 1
Hjärna, centrala nervsystemet C70-72,D32-33,D42-43 3 2 1 2 2 2 2 3 2 1 1
Sköldkörtel C73 0 1 0 0 - 0 0 - 0 - -
Andra endokrina körtlar C74-75 0 0 0 0 - 0 0 - 0 - -
Annan eller ospecifierad C76,C80 4 3 3 2 3 3 4 7 2 4 7
Lymfatisk, blodbildande och besläktad vävnad C81-96,D45-47,D76 6 6 7 7 6 9 9 10 10 9 15
  Hodgkin lymfom C81 1 1 1 1 0 - 0 1 0 - -
  Non-Hodgkin lymfom C82-86,C96,D76 2 1 3 3 2 3 3 3 4 2 9
  Maligna immunoproliferativa sjukdomar C88 - - - - - - - - 0 - -
  Myelom och andra plasmacellstumörer C90 1 1 0 1 1 1 2 2 1 2 4
  Leukemi C91-95 3 2 2 3 2 4 3 3 2 3 2
  Myelodysplastiska syndrom D46 - - - - - - 0 0 1 2 -
  Myeloproliferativa neoplasier D45,D47 - 0 0 - 1 0 0 0 0 - -
Ingår inte i ovanstående
  Basaliom i hud 0 - - - - - - - - - -
1 PUNLMP och ca in situ i urotel ingår.