Alla cancerformer C00-96,D32-33,D42-43,D45-47,D76 213.6 213.8 225.5 179.3 154.1 148.0 127.5 124.8 107.1 120.9 108.6
Mun och svalg C00-14 3.6 2.9 3.9 2.0 2.5 2.0 1.8 1.8 1.5 2.3 0.7
  Läpp C00 1.4 0.5 0.8 - 0.3 0.3 - - 0.1 - 0.7
  Tunga C02 - 0.4 - 0.3 0.3 - - 0.8 0.1 - -
  Annan muncancer C03-06 - 0.4 0.8 - 0.4 0.9 0.2 0.4 0.5 - -
  Spottkörtel C07-08 1.3 - 0.5 0.6 0.4 0.5 - 0.2 0.6 - -
  Svalg C01,C09-14 0.9 1.7 1.9 1.1 1.2 0.3 1.6 0.3 0.1 2.3 -
Matsmältningsorgan C15-26 79.3 76.1 60.0 57.6 47.7 36.1 33.8 34.2 33.1 39.8 26.3
  Matstrupe C15 7.6 9.2 4.5 3.7 3.5 2.8 1.1 2.9 2.1 4.6 3.8
  Magsäck C16 47.0 37.4 25.8 22.3 15.6 7.8 8.5 7.0 6.8 11.7 2.7
  Tunntarm C17 - - - - 0.7 0.8 0.7 - 0.1 - -
  Tjocktarm C18 3.3 8.5 3.1 6.1 7.8 4.1 5.3 5.9 6.1 1.6 7.7
  Ändtarm C19-20 5.9 4.8 6.8 6.8 6.6 6.7 4.3 4.4 3.7 3.7 1.1
  Anus C21 - - - - - 0.3 - - - - -
  Lever C22 1.9 5.0 3.5 2.5 3.7 4.6 4.0 3.2 3.1 5.1 1.1
  Gallblåsa, gallvägar C23-24 0.8 0.5 0.8 1.4 2.0 1.1 1.0 2.1 2.1 1.2 -
  Bukspottkörtel C25 7.9 8.0 15.2 13.2 8.0 7.6 8.3 7.8 8.7 11.8 9.1
  Andra matsmältningsorgan C26 4.9 2.9 0.4 1.6 - 0.2 0.6 0.9 0.5 - 0.8
Andningsorgan C30-39 80.2 78.7 97.1 68.7 57.2 60.5 42.0 36.0 32.6 38.0 30.7
  Näsa, bihåla C30-31 2.6 0.4 0.4 1.1 - - 0.3 0.2 0.5 - -
  Struphuvud C32 2.6 0.9 2.8 1.1 1.6 1.4 0.3 0.3 1.4 - 1.9
  Lunga, luftstrupe C33-34 74.1 77.5 93.5 66.6 55.2 59.0 41.4 35.3 30.5 38.0 28.8
  Mediastinum C38 0.9 - 0.3 - - - - 0.2 0.2 - -
Ben C40-41 2.1 0.4 1.1 1.4 - 1.2 0.3 - 0.2 - -
Hudmelanom C43 0.9 2.1 1.2 2.7 1.4 1.7 1.2 2.7 2.4 4.6 5.7
Hud, ej-melanom C44 0.9 0.5 - 0.4 0.7 0.3 0.3 0.7 0.6 1.6 -
Mesoteliom C45 - 0.9 0.4 - 0.3 0.8 1.5 0.3 0.3 - -
Autonoma nervsystemet C47 0.5 - 2.4 - - - 1.1 - - - -
Bindvävnad C48-49 2.0 2.1 0.8 0.8 0.4 1.6 0.8 1.0 0.8 1.1 -
Bröst C50 - 0.5 - - - - - 0.4 - - -
Manliga könsorgan C60-63 5.6 13.9 16.7 13.5 14.2 12.3 12.3 13.6 14.7 10.1 8.8
  Prostata C61 5.6 12.9 14.9 13.5 13.8 12.0 11.9 13.3 14.4 10.1 8.8
  Testikel C62 - 0.3 0.7 - - 0.3 - - 0.3 - -
  Andra manliga könsorgan C60,C63 - 0.7 1.1 - 0.4 - 0.4 0.3 - - -
Urinorgan C64-68 8.0 10.3 17.8 8.0 9.8 9.2 10.2 8.9 4.3 7.9 12.5
  Njure C64 1.9 4.9 5.7 2.0 4.9 5.4 6.0 4.7 2.0 4.7 8.3
  Urinblåsa och urinvägar2 C65-68 6.1 5.4 12.1 6.1 4.9 3.8 4.2 4.2 2.3 3.2 4.1
Öga C69 - 0.8 - - 0.3 - 0.2 - 1.1 - 1.1
Hjärna, centrala nervsystemet C70-72,D32-33,D42-43 5.3 3.3 3.1 4.7 3.6 3.1 3.5 5.4 2.6 1.2 1.1
Sköldkörtel C73 0.5 1.1 0.4 0.7 - 0.3 0.3 - 0.3 - -
Andra endokrina körtlar C74-75 0.5 0.5 0.8 0.7 - 0.3 0.2 - 0.3 - -
Annan eller ospecifierad C76,C80 10.2 6.4 5.8 3.9 5.2 4.9 4.7 8.7 2.6 4.1 5.8
Lymfatisk, blodbildande och besläktad vävnad C81-96,D45-47,D76 14.0 13.3 14.1 14.1 10.8 13.8 13.3 11.3 9.6 10.3 16.0
  Hodgkin lymfom C81 1.6 2.5 1.6 1.1 0.4 - 0.3 0.9 0.3 - -
  Non-Hodgkin lymfom C82-86,C96,D76 3.6 3.1 5.5 4.6 4.0 5.3 4.0 4.0 4.2 0.9 8.5
  Maligna immunoproliferativa sjukdomar C88 - - - - - - - - 0.2 - -
  Myelom och andra plasmacellstumörer C90 1.3 2.0 1.1 1.5 2.2 1.8 2.5 2.0 1.4 1.7 4.1
  Leukemi C91-95 7.5 5.3 5.4 7.0 3.1 6.5 5.7 3.4 2.3 6.3 3.4
  Myelodysplastiska syndrom D46 - - - - - - 0.5 0.5 0.8 1.3 -
  Myeloproliferativa neoplasier D45,D47 - 0.5 0.4 - 1.0 0.3 0.2 0.6 0.5 - -
Ingår inte i ovanstående
  Basaliom i hud 1.1 - - - - - - - - - -
1 Åldersjusterad till "världens standardbefolkning".
2 PUNLMP och ca in situ i urotel ingår.