Alla cancerformer C00-96,D32-33,D42-43,D45-47,D76 142.9 147.4 153.2 172.2 186.2 202.1 206.0 212.7 250.6 255.1 226.9
Mun och svalg C00-14 1.0 2.5 4.2 2.7 3.1 5.2 2.3 2.2 2.4 1.9 6.6
  Läpp C00 0.3 0.4 0.6 0.3 0.8 0.4 0.5 0.7 0.4 - 0.3
  Tunga C02 0.3 0.4 1.2 0.3 - 2.0 0.1 0.8 1.0 1.6 4.4
  Annan muncancer C03-06 - 0.3 0.7 1.0 0.6 2.1 0.6 0.4 1.0 0.3 1.4
  Spottkörtel C07-08 - 0.8 0.9 0.2 0.5 0.5 0.3 - - - 0.3
  Svalg C01,C09-14 0.4 0.7 0.9 0.9 1.1 0.2 0.7 0.3 - - -
Matsmältningsorgan C15-26 46.7 41.7 40.5 46.5 33.9 39.4 34.6 34.6 38.3 29.6 35.8
  Matstrupe C15 4.7 3.9 3.9 3.4 2.5 2.7 1.7 0.8 0.5 - 0.5
  Magsäck C16 17.8 11.4 10.9 7.8 10.3 7.6 5.4 4.7 4.5 4.5 5.6
  Tunntarm C17 1.1 1.0 - 1.1 0.9 1.7 1.1 1.5 0.2 0.5 -
  Tjocktarm C18 6.0 8.2 6.1 9.1 6.6 11.9 11.3 12.4 12.1 7.2 11.9
  Ändtarm C19-20 5.6 5.2 5.7 7.1 3.2 6.4 6.6 5.5 6.9 9.3 2.6
  Anus C21 - - - 0.4 0.3 - 0.4 - 0.3 - -
  Lever C22 - 2.5 2.4 1.2 2.0 1.4 1.8 1.3 1.9 0.4 2.7
  Gallblåsa, gallvägar C23-24 2.1 2.9 2.0 4.8 3.3 4.2 2.0 0.4 2.1 0.9 3.5
  Bukspottkörtel C25 4.7 6.1 8.8 10.3 4.2 3.0 3.8 7.8 9.1 5.6 8.6
  Andra matsmältningsorgan C26 4.7 0.6 0.6 1.3 0.7 0.5 0.5 0.1 0.7 1.2 0.3
Andningsorgan C30-39 5.1 6.2 6.8 6.4 7.8 7.5 11.0 11.9 13.2 10.2 8.1
  Näsa, bihåla C30-31 0.7 - 0.9 - 0.7 0.2 - 0.2 - - -
  Struphuvud C32 - 0.4 0.6 0.3 - 0.7 0.1 0.3 0.1 - -
  Lunga, luftstrupe C33-34 4.4 5.9 5.2 6.0 7.2 6.2 10.9 11.4 11.4 10.2 8.1
  Mediastinum C38 - - - - - - - - 1.7 - -
Ben C40-41 0.7 1.5 0.7 2.0 0.5 0.4 0.1 - 0.3 - -
Hudmelanom C43 3.3 2.2 1.9 8.4 7.0 6.9 6.8 7.3 6.7 10.4 6.5
Hud, ej-melanom C44 1.7 0.8 2.1 1.4 3.3 3.6 4.8 5.1 6.8 5.0 10.9
Mesoteliom C45 0.7 0.4 - - 0.4 0.5 - 0.4 - - -
Autonoma nervsystemet C47 - 0.4 - - - - 0.8 - - - -
Bindvävnad C48-49 1.0 1.1 0.3 0.3 1.2 1.8 2.2 2.9 5.4 0.9 0.9
Bröst C50 21.3 30.7 32.0 35.5 52.3 52.7 61.6 62.3 81.4 79.8 83.1
Kvinnliga könsorgan C51-58 26.3 26.8 18.7 22.1 24.4 29.1 23.4 29.4 27.1 26.2 25.8
  Livmoderhals C53 5.8 5.4 2.5 1.5 3.6 2.6 4.0 3.5 4.9 - 1.1
  Livmoderkropp C54 8.7 8.2 7.4 12.1 9.5 15.7 10.3 14.7 12.2 9.5 9.7
  Annan cancer i livmodern C55,C58 0.3 0.7 0.8 0.5 0.4 0.3 0.5 - 0.2 - -
  Äggstock C56 9.4 9.9 6.6 7.4 9.2 9.7 6.4 8.8 7.7 13.1 9.7
  Andra kvinnliga könsorgan C51-52,C57 2.0 2.5 1.3 0.6 1.7 0.7 2.3 2.4 2.1 3.6 5.2
Urinorgan C64-68 4.5 7.5 7.8 7.7 8.8 11.4 6.6 8.4 10.0 14.2 8.8
  Njure C64 2.9 1.8 4.8 5.3 5.5 7.7 4.8 4.9 6.7 7.3 6.8
  Urinblåsa och urinvägar2 C65-68 1.6 5.7 3.0 2.4 3.3 3.7 1.8 3.5 3.3 6.9 2.0
Öga C69 2.4 0.9 0.7 - 0.1 1.2 0.6 1.5 0.3 - -
Hjärna, centrala nervsystemet C70-72,D32-33,D42-43 4.2 4.9 7.4 10.7 7.9 9.1 9.8 10.7 12.1 14.9 9.3
Sköldkörtel C73 3.0 4.2 6.4 5.6 12.2 11.3 11.8 9.1 14.2 26.4 15.8
Andra endokrina körtlar C74-75 - - 0.7 0.4 0.4 0.6 0.1 - 0.8 - -
Annan eller ospecifierad C76,C80 6.1 2.7 6.6 4.3 5.7 4.3 5.9 4.9 3.9 13.1 4.5
Lymfatisk, blodbildande och besläktad vävnad C81-96,D45-47,D76 14.8 12.9 16.4 18.2 17.3 17.0 23.6 22.1 27.6 22.3 10.9
  Hodgkin lymfom C81 1.3 1.2 0.4 0.5 - 2.0 1.6 3.5 2.0 0.3 -
  Non-Hodgkin lymfom C82-86,C96,D76 2.0 2.9 4.6 6.6 6.9 6.6 10.0 8.7 9.9 13.4 7.0
  Maligna immunoproliferativa sjukdomar C88 - - - - 0.2 - - - 0.1 - -
  Myelom och andra plasmacellstumörer C90 1.7 2.5 1.6 2.2 1.0 2.6 2.7 2.9 3.6 4.6 2.8
  Leukemi C91-95 9.0 5.3 9.1 7.2 7.7 4.2 7.6 5.0 9.7 3.7 1.1
  Myelodysplastiska syndrom D46 - - - - - 0.2 1.0 0.5 1.3 0.4 -
  Myeloproliferativa neoplasier D45,D47 0.8 1.1 0.8 1.7 1.5 1.5 0.6 1.5 0.9 - -
Ingår inte i ovanstående
  Ca in situ i bröst D05 0.5 - - 1.0 1.8 4.1 4.6 4.6 4.2 5.9 7.7
  Förstadier till cancer i livmoderhals 4.6 1.7 1.8 3.1 6.4 23.1 27.4 32.5 25.1 17.9 -
  Borderlinetumör i äggstock D39 0.4 1.7 1.1 1.2 0.9 4.2 4.7 3.3 2.1 9.3 6.9
  Basaliom i hud 20.0 20.4 23.3 36.2 38.5 39.7 44.5 39.6 51.1 69.8 46.3
1 Åldersjusterad till "världens standardbefolkning".
2 PUNLMP och ca in situ i urotel ingår.