Alla cancerformer C00-96,D32-33,D42-43,D45-47,D76 94.2 86.3 92.7 83.6 79.6 76.5 77.3 69.2 70.6 58.3 75.4
Mun och svalg C00-14 0.6 1.1 2.5 1.5 1.5 0.9 1.3 0.2 0.3 1.0 3.5
  Läpp C00 - 0.5 - - 0.3 0.2 - - - - -
  Tunga C02 0.6 0.4 1.0 0.5 - 0.2 0.5 - - 0.4 -
  Annan muncancer C03-06 - 0.3 0.3 0.5 0.3 0.3 0.8 0.2 0.3 0.6 -
  Spottkörtel C07-08 - - 0.3 0.2 - 0.1 - - - - 0.3
  Svalg C01,C09-14 - - 0.9 0.3 0.9 0.2 - - - - 3.2
Matsmältningsorgan C15-26 39.2 33.7 33.5 33.0 25.9 24.1 20.7 18.5 21.4 15.0 25.9
  Matstrupe C15 3.6 4.4 3.2 2.9 2.6 1.9 1.5 0.7 0.5 - -
  Magsäck C16 16.9 10.2 10.2 6.2 7.7 4.7 3.3 3.8 2.8 1.2 4.5
  Tunntarm C17 0.3 0.3 0.2 0.2 0.5 1.3 0.3 0.2 0.3 - -
  Tjocktarm C18 4.9 6.0 4.6 4.7 2.9 6.7 3.7 2.7 4.3 4.8 5.0
  Ändtarm C19-20 3.4 2.1 2.6 2.8 3.0 1.9 4.0 2.2 1.6 1.4 3.3
  Anus C21 - - - 0.4 - - 0.2 - - - -
  Lever C22 - 2.1 2.0 0.9 1.5 1.2 1.6 1.7 1.7 0.4 2.2
  Gallblåsa, gallvägar C23-24 1.3 3.2 1.7 3.8 3.1 2.9 2.1 0.8 1.3 2.8 0.3
  Bukspottkörtel C25 4.7 5.0 8.4 9.8 3.9 3.2 3.3 6.4 8.2 4.2 10.3
  Andra matsmältningsorgan C26 4.3 0.3 0.6 1.3 0.7 0.3 0.5 0.1 0.7 0.3 0.3
Andningsorgan C30-39 4.0 3.8 6.3 3.8 5.1 5.4 10.2 8.8 8.0 9.9 11.6
  Näsa, bihåla C30-31 0.7 - 0.4 - 0.4 0.5 - 0.1 - - -
  Struphuvud C32 - - - - - - 0.1 0.1 0.1 - -
  Lunga, luftstrupe C33-34 3.3 3.8 5.8 3.8 4.7 4.6 10.1 8.6 6.8 9.9 11.6
  Mediastinum C38 - - - - - - - - 1.2 - -
Ben C40-41 0.3 0.8 0.9 1.0 0.6 0.4 0.1 - - - -
Hudmelanom C43 1.8 0.4 0.3 1.1 1.6 0.8 1.6 1.4 1.5 0.9 1.6
Hud, ej-melanom C44 1.4 - - - 0.2 - 0.3 0.2 0.4 - -
Mesoteliom C45 0.7 0.4 - - - 0.5 0.3 0.4 - - -
Autonoma nervsystemet C47 - - - - - - 0.8 - - - -
Bindvävnad C48-49 0.4 0.7 - 0.6 0.2 0.6 1.0 1.2 1.5 2.1 0.8
Bröst C50 10.9 12.9 13.4 11.4 12.5 14.6 13.2 12.8 11.3 9.6 8.9
Kvinnliga könsorgan C51-58 12.0 13.0 11.4 8.9 9.4 8.9 5.5 7.4 6.8 6.0 8.4
  Livmoderhals C53 3.4 3.2 1.2 0.7 2.1 0.8 0.7 1.0 0.5 - -
  Livmoderkropp C54 2.7 2.8 2.3 3.0 0.9 2.4 0.7 1.8 2.4 1.2 1.8
  Annan cancer i livmodern C55,C58 0.3 0.3 - - - - 0.1 - 0.2 - -
  Äggstock C56 4.9 4.9 6.6 4.9 5.8 5.4 3.6 3.9 2.8 3.9 6.2
  Andra kvinnliga könsorgan C51-52,C57 0.7 1.9 1.3 0.3 0.6 0.2 0.4 0.7 0.8 0.9 0.3
Urinorgan C64-68 2.3 3.0 3.0 4.1 3.7 2.8 2.5 1.8 3.2 1.5 2.8
  Njure C64 1.2 1.5 0.9 3.4 3.1 2.0 1.4 0.9 2.0 0.3 1.1
  Urinblåsa och urinvägar2 C65-68 1.1 1.5 2.1 0.7 0.6 0.8 1.1 0.9 1.2 1.3 1.7
Öga C69 0.3 0.8 - 0.8 0.4 0.2 0.3 - 1.2 0.9 -
Hjärna, centrala nervsystemet C70-72,D32-33,D42-43 3.4 2.9 3.8 4.2 2.7 3.8 4.8 3.1 4.1 0.5 0.9
Sköldkörtel C73 0.8 0.4 1.9 0.3 0.4 0.9 0.1 0.6 0.5 - -
Andra endokrina körtlar C74-75 0.4 - 0.7 0.4 - 0.4 0.1 - 0.1 - -
Annan eller ospecifierad C76,C80 5.0 3.2 5.6 4.3 5.6 3.9 5.0 4.1 2.9 5.8 2.1
Lymfatisk, blodbildande och besläktad vävnad C81-96,D45-47,D76 10.4 9.0 9.6 8.1 9.8 8.2 9.5 9.0 7.4 5.0 9.1
  Hodgkin lymfom C81 1.4 - 0.4 0.2 - 0.2 0.4 1.0 - - -
  Non-Hodgkin lymfom C82-86,C96,D76 1.6 2.5 1.7 3.2 3.7 4.1 4.0 3.8 3.2 1.9 3.3
  Maligna immunoproliferativa sjukdomar C88 - - - - - - - - 0.1 - -
  Myelom och andra plasmacellstumörer C90 0.9 2.0 2.2 1.1 0.8 0.9 2.0 1.6 1.4 1.2 3.1
  Leukemi C91-95 6.6 4.5 4.7 3.3 4.2 2.1 3.1 2.2 2.1 1.5 2.4
  Myelodysplastiska syndrom D46 - - - - - - - 0.4 0.3 0.4 -
  Myeloproliferativa neoplasier D45,D47 - - 0.5 0.5 1.0 0.9 - - 0.2 - 0.3
Ingår inte i ovanstående
  Ca in situ i bröst D05 0.5 - - - - - - 0.3 - - -
  Förstadier till cancer i livmoderhals - - - - - - - - - - -
  Borderlinetumör i äggstock D39 - - - - - - 0.3 0.1 - - -
  Basaliom i hud - - - 0.4 - - 0.1 0.1 - - -
1 Åldersjusterad till "världens standardbefolkning".
2 PUNLMP och ca in situ i urotel ingår.