Alla cancerformer C00-96,D32-33,D42-43,D45-47,D76 - - 9.7 - - - 10.0 11.0 36.2 41.8 110.7 138.8 429.8 537.8 1250 1425 1745 2879 113.6
Mun och svalg C00-14 - - - - - - - - - - 6.1 5.6 6.1 17.1 10.7 42.3 - - 1.9
  Läpp C00 - - - - - - - - - - - - - - - 14.1 - - 0.1
  Tunga C02 - - - - - - - - - - - - - - - 14.1 - - 0.1
  Annan muncancer C03-06 - - - - - - - - - - 6.1 - - - 10.7 - - - 0.5
  Spottkörtel C07-08 - - - - - - - - - - - - - 17.1 - - - - 0.5
  Svalg C01,C09-14 - - - - - - - - - - - 5.6 6.1 - - 14.1 - - 0.6
Matsmältningsorgan C15-26 - - - - - - - - - 7.0 61.5 27.8 163.4 153.6 427.2 296.2 455.3 681.9 32.9
  Matstrupe C15 - - - - - - - - - - 6.1 - 24.2 17.1 53.4 28.2 - - 3.1
  Magsäck C16 - - - - - - - - - - 24.6 11.1 12.1 25.6 96.1 - 56.9 303.1 6.6
  Tunntarm C17 - - - - - - - - - - - - - - - - 19.0 - 0.1
  Tjocktarm C18 - - - - - - - - - 7.0 12.3 5.6 12.1 17.1 117.5 42.3 94.8 75.8 5.9
  Ändtarm C19-20 - - - - - - - - - - - 5.6 24.2 8.5 42.7 70.5 56.9 37.9 3.5
  Anus C21 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
  Lever C22 - - - - - - - - - - - - 18.2 34.1 21.4 14.1 56.9 37.9 2.8
  Gallblåsa, gallvägar C23-24 - - - - - - - - - - - - 12.1 - 10.7 28.2 - - 1.0
  Bukspottkörtel C25 - - - - - - - - - - 18.4 5.6 60.5 42.7 85.4 112.8 170.7 189.4 9.5
  Andra matsmältningsorgan C26 - - - - - - - - - - - - - 8.5 - - - 37.9 0.4
Andningsorgan C30-39 - - - - - - - - 9.1 7.0 24.6 61.1 133.2 230.5 416.6 479.6 398.4 492.5 34.5
  Näsa, bihåla C30-31 - - - - - - - - - - - - - - 10.7 - - - 0.2
  Struphuvud C32 - - - - - - - - 9.1 - - - 6.1 8.5 10.7 14.1 - 37.9 1.6
  Lunga, luftstrupe C33-34 - - - - - - - - - 7.0 24.6 55.5 127.1 221.9 395.2 465.5 398.4 454.6 32.4
  Mediastinum C38 - - - - - - - - - - - 5.6 - - - - - - 0.2
Ben C40-41 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
Hudmelanom C43 - - - - - - - - 9.1 7.0 6.1 5.6 12.1 17.1 42.7 70.5 19.0 37.9 4.3
Hud, ej-melanom C44 - - - - - - - - - - - - - - 10.7 14.1 19.0 75.8 0.8
Mesoteliom C45 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
Autonoma nervsystemet C47 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
Bindvävnad C48-49 - - - - - - - - - - - - - - 10.7 - 19.0 - 0.3
Bröst C50 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
Manliga könsorgan C60-63 - - - - - - - - - - - 5.6 24.2 25.6 85.4 239.8 398.4 1061 13.4
  Prostata C61 - - - - - - - - - - - 5.6 18.2 25.6 85.4 239.8 398.4 1061 13.1
  Testikel C62 - - - - - - - - - - - - 6.1 - - - - - 0.2
  Andra manliga könsorgan C60,C63 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
Urinorgan C64-68 - - - - - - - - - 7.0 12.3 5.6 24.2 8.5 74.8 98.7 94.8 227.3 6.6
  Njure C64 - - - - - - - - - 7.0 12.3 5.6 12.1 - 53.4 56.4 19.0 75.8 3.8
  Urinblåsa och urinvägar2 C65-68 - - - - - - - - - - - - 12.1 8.5 21.4 42.3 75.9 151.5 2.7
Öga C69 - - - - - - - - - - - - 6.1 17.1 10.7 - - - 1.0
Hjärna, centrala nervsystemet C70-72,D32-33,D42-43 - - - - - - 10.0 - 9.1 7.0 - - 6.1 17.1 21.4 14.1 19.0 - 3.0
Sköldkörtel C73 - - - - - - - - - - - - 6.1 - - - - - 0.2
Andra endokrina körtlar C74-75 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
Annan eller ospecifierad C76,C80 - - - - - - - - - - - 5.6 12.1 8.5 53.4 28.2 37.9 113.7 3.1
Lymfatisk, blodbildande och besläktad vävnad C81-96,D45-47,D76 - - 9.7 - - - - 11.0 9.1 7.0 - 22.2 36.3 42.7 85.4 141.1 284.5 189.4 11.6
  Hodgkin lymfom C81 - - - - - - - - - - - - 6.1 - - - - - 0.2
  Non-Hodgkin lymfom C82-86,C96,D76 - - - - - - - 11.0 9.1 - - 5.6 - 17.1 32.0 98.7 189.7 37.9 4.7
  Maligna immunoproliferativa sjukdomar C88 - - - - - - - - - - - - - - - - 19.0 - 0.1
  Myelom och andra plasmacellstumörer C90 - - - - - - - - - - - 11.1 6.1 17.1 21.4 - 56.9 75.8 2.3
  Leukemi C91-95 - - 9.7 - - - - - - 7.0 - - 24.2 8.5 32.0 42.3 - - 3.6
  Myelodysplastiska syndrom D46 - - - - - - - - - - - - - - - - 19.0 37.9 0.3
  Myeloproliferativa neoplasier D45,D47 - - - - - - - - - - - 5.6 - - - - - 37.9 0.4
Ingår inte i ovanstående
  Basaliom i hud - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
1 Åldersjusterad till "världens standardbefolkning".
2 PUNLMP och ca in situ i urotel ingår.