Alla cancerformer C00-96,D32-33,D42-43,D45-47,D76 11.0 32.8 9.7 50.4 43.7 75.8 103.5 197.0 309.0 419.2 463.8 600.4 1039 970.4 1188 1536 1514 1885 255.3
Mun och svalg C00-14 - - - - - 10.8 - - - 7.4 - 12.3 - 16.7 18.1 - 71.0 89.1 3.5
  Läpp C00 - - - - - - - - - - - - - - 9.1 - 11.8 14.8 0.3
  Tunga C02 - - - - - 10.8 - - - 7.4 - - - 8.4 9.1 - 11.8 29.7 1.9
  Annan muncancer C03-06 - - - - - - - - - - - 12.3 - 8.4 - - 47.3 29.7 1.1
  Spottkörtel C07-08 - - - - - - - - - - - - - - - - - 14.8 0.1
  Svalg C01,C09-14 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
Matsmältningsorgan C15-26 - - - 8.4 - - - 23.2 28.1 14.7 52.3 30.6 152.1 184.0 235.7 430.0 354.9 519.6 33.5
  Matstrupe C15 - - - - - - - - - - - - - - - 41.0 - 14.8 0.5
  Magsäck C16 - - - - - - - - - - 13.1 - 12.7 41.8 27.2 30.7 35.5 89.1 3.9
  Tunntarm C17 - - - - - - - - - - - - - - - 20.5 - - 0.2
  Tjocktarm C18 - - - 8.4 - - - - 9.4 - 13.1 6.1 31.7 58.6 90.7 143.3 118.3 178.1 10.0
  Ändtarm C19-20 - - - - - - - 23.2 18.7 7.4 - 6.1 19.0 16.7 36.3 30.7 59.2 14.8 5.9
  Anus C21 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
  Lever C22 - - - - - - - - - - - - 19.0 8.4 9.1 30.7 - 59.4 1.8
  Gallblåsa, gallvägar C23-24 - - - - - - - - - 7.4 - 6.1 12.7 - 18.1 41.0 35.5 14.8 2.2
  Bukspottkörtel C25 - - - - - - - - - - 26.1 12.3 57.0 58.6 45.3 92.2 82.8 118.8 8.7
  Andra matsmältningsorgan C26 - - - - - - - - - - - - - - 9.1 - 23.7 29.7 0.4
Andningsorgan C30-39 - 10.9 - - - - 11.5 11.6 9.4 14.7 13.1 24.5 63.4 58.6 72.5 112.6 59.2 29.7 12.9
  Näsa, bihåla C30-31 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
  Struphuvud C32 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
  Lunga, luftstrupe C33-34 - - - - - - 11.5 11.6 - 14.7 13.1 24.5 63.4 58.6 72.5 102.4 59.2 29.7 11.1
  Mediastinum C38 - 10.9 - - - - - - 9.4 - - - - - - 10.2 - - 1.8
Ben C40-41 - - - - - - - - - - 6.5 - - - - - - - 0.3
Hudmelanom C43 - - - - 10.9 - - 11.6 18.7 22.1 6.5 24.5 44.4 16.7 27.2 30.7 82.8 89.1 9.3
Hud, ej-melanom C44 - - - - - - - - 9.4 7.4 6.5 6.1 12.7 33.5 36.3 102.4 177.5 356.3 7.5
Mesoteliom C45 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
Autonoma nervsystemet C47 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
Bindvävnad C48-49 - - - - - 10.8 11.5 11.6 9.4 - 6.5 - 6.3 16.7 36.3 20.5 11.8 - 4.9
Bröst C50 - - - - 10.9 21.7 - 92.7 121.7 183.9 189.4 306.3 386.6 351.4 335.5 276.5 272.1 252.4 86.3
Kvinnliga könsorgan C51-58 - - 9.7 - 21.8 - 23.0 - 28.1 36.8 78.4 73.5 101.4 108.8 145.1 122.9 106.5 103.9 27.3
  Livmoderhals C53 - - - - 10.9 - 11.5 - 9.4 14.7 6.5 6.1 - 8.4 - 20.5 - - 4.0
  Livmoderkropp C54 - - - - - - - - 9.4 - 32.7 36.8 76.1 58.6 90.7 30.7 59.2 44.5 11.1
  Annan cancer i livmodern C55,C58 - - - - - - - - - - - - - - - - - 29.7 0.1
  Äggstock C56 - - 9.7 - 10.9 - 11.5 - 9.4 14.7 32.7 30.6 19.0 16.7 27.2 30.7 23.7 14.8 9.0
  Andra kvinnliga könsorgan C51-52,C57 - - - - - - - - - 7.4 6.5 - 6.3 25.1 27.2 41.0 23.7 14.8 2.9
Urinorgan C64-68 - - - - - - - - 9.4 7.4 13.1 18.4 57.0 66.9 45.3 133.1 59.2 103.9 9.7
  Njure C64 - - - - - - - - 9.4 7.4 6.5 12.3 44.4 58.6 18.1 51.2 23.7 59.4 6.6
  Urinblåsa och urinvägar2 C65-68 - - - - - - - - - - 6.5 6.1 12.7 8.4 27.2 81.9 35.5 44.5 3.1
Öga C69 - - - - - - - - - - - - - 8.4 - - - - 0.3
Hjärna, centrala nervsystemet C70-72,D32-33,D42-43 - - - - - - 23.0 11.6 18.7 22.1 26.1 18.4 69.7 8.4 45.3 41.0 47.3 59.4 11.5
Sköldkörtel C73 - - - 16.8 - 32.5 11.5 34.8 28.1 51.5 32.7 18.4 57.0 33.5 - 10.2 23.7 - 17.5
Andra endokrina körtlar C74-75 - - - - - - 11.5 - - - - - - - - - - - 0.7
Annan eller ospecifierad C76,C80 - - - - - - - - 9.4 - 13.1 6.1 12.7 16.7 54.4 122.9 94.6 193.0 6.2
Lymfatisk, blodbildande och besläktad vävnad C81-96,D45-47,D76 11.0 21.9 - 25.2 - - 11.5 - 18.7 51.5 19.6 61.3 76.1 50.2 136.0 133.1 153.8 89.1 23.9
  Hodgkin lymfom C81 - - - - - - - - - - - 6.1 - - - - 11.8 - 0.3
  Non-Hodgkin lymfom C82-86,C96,D76 - 10.9 - 8.4 - - - - 18.7 29.4 13.1 18.4 31.7 16.7 81.6 102.4 23.7 14.8 10.7
  Maligna immunoproliferativa sjukdomar C88 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
  Myelom och andra plasmacellstumörer C90 - - - - - - - - - 14.7 - 12.3 19.0 25.1 36.3 10.2 11.8 44.5 4.0
  Leukemi C91-95 11.0 10.9 - 16.8 - - 11.5 - - - 6.5 18.4 12.7 8.4 9.1 10.2 71.0 - 7.1
  Myelodysplastiska syndrom D46 - - - - - - - - - 7.4 - - 6.3 - - 10.2 11.8 29.7 1.0
  Myeloproliferativa neoplasier D45,D47 - - - - - - - - - - - 6.1 6.3 - 9.1 - 23.7 - 0.8
Ingår inte i ovanstående
  Ca in situ i bröst D05 - - - - - - - - 28.1 7.4 13.1 24.5 6.3 33.5 36.3 20.5 11.8 14.8 6.1
  Förstadier till cancer i livmoderhals - - - - 43.7 43.3 23.0 34.8 - 7.4 13.1 6.1 - - - - - - 11.8
  Borderlinetumör i äggstock D39 - - - - 10.9 - 11.5 11.6 - 7.4 - 6.1 6.3 8.4 - 10.2 11.8 - 3.6
  Basaliom i hud - - - - - 21.7 - 11.6 18.7 44.1 104.5 134.8 152.1 217.5 444.3 563.1 709.8 801.6 51.5
1 Åldersjusterad till "världens standardbefolkning".
2 PUNLMP och ca in situ i urotel ingår.