Alla cancerformer C00-96,D32-33,D42-43,D45-47,D76 - 10.9 - 8.4 - 10.8 - - 37.5 29.4 84.9 177.7 323.2 368.1 426.1 716.7 887.3 1143 67.9
Mun och svalg C00-14 - - - - - - - - 9.4 - - 6.1 - - - - 23.7 44.5 1.1
  Läpp C00 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
  Tunga C02 - - - - - - - - - - - - - - - - - 14.8 0.1
  Annan muncancer C03-06 - - - - - - - - - - - 6.1 - - - - 23.7 14.8 0.4
  Spottkörtel C07-08 - - - - - - - - - - - - - - - - - 14.8 0.1
  Svalg C01,C09-14 - - - - - - - - 9.4 - - - - - - - - - 0.6
Matsmältningsorgan C15-26 - - - - - - - - - - 32.7 42.9 95.1 142.2 136.0 245.7 295.8 475.0 20.4
  Matstrupe C15 - - - - - - - - - - - - - - - 20.5 - 14.8 0.3
  Magsäck C16 - - - - - - - - - - 13.1 - 6.3 25.1 9.1 10.2 47.3 89.1 2.6
  Tunntarm C17 - - - - - - - - - - - - - - - 10.2 11.8 - 0.2
  Tjocktarm C18 - - - - - - - - - - 6.5 - - 33.5 45.3 61.4 82.8 133.6 3.9
  Ändtarm C19-20 - - - - - - - - - - - 6.1 - 8.4 18.1 30.7 - 29.7 1.3
  Anus C21 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
  Lever C22 - - - - - - - - - - - - 19.0 8.4 9.1 30.7 - 44.5 1.7
  Gallblåsa, gallvägar C23-24 - - - - - - - - - - - 6.1 12.7 8.4 9.1 10.2 35.5 14.8 1.5
  Bukspottkörtel C25 - - - - - - - - - - 13.1 30.6 57.0 58.6 45.3 71.7 94.6 118.8 8.6
  Andra matsmältningsorgan C26 - - - - - - - - - - - - - - - - 23.7 29.7 0.3
Andningsorgan C30-39 - 10.9 - - - - - - - - 13.1 24.5 50.7 50.2 63.5 81.9 94.6 44.5 9.0
  Näsa, bihåla C30-31 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
  Struphuvud C32 - - - - - - - - - - - - - - - 10.2 - - 0.1
  Lunga, luftstrupe C33-34 - - - - - - - - - - 13.1 24.5 50.7 50.2 63.5 61.4 94.6 44.5 7.7
  Mediastinum C38 - 10.9 - - - - - - - - - - - - - 10.2 - - 1.2
Ben C40-41 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
Hudmelanom C43 - - - - - - - - 9.4 - - 6.1 - - 9.1 10.2 11.8 44.5 1.4
Hud, ej-melanom C44 - - - - - - - - - - - - - - - - 11.8 14.8 0.1
Mesoteliom C45 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
Autonoma nervsystemet C47 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
Bindvävnad C48-49 - - - - - - - - - - 6.5 6.1 - 8.4 9.1 10.2 23.7 14.8 1.3
Bröst C50 - - - - - - - - 18.7 7.4 19.6 36.8 63.4 50.2 36.3 71.7 71.0 103.9 10.4
Kvinnliga könsorgan C51-58 - - - - - 10.8 - - - - 6.5 18.4 25.4 33.5 54.4 51.2 47.3 59.4 6.1
  Livmoderhals C53 - - - - - - - - - - - - - - - 10.2 11.8 - 0.2
  Livmoderkropp C54 - - - - - - - - - - - 6.1 12.7 16.7 18.1 - 11.8 - 1.7
  Annan cancer i livmodern C55,C58 - - - - - - - - - - - - - - - - - 29.7 0.1
  Äggstock C56 - - - - - 10.8 - - - - 6.5 12.3 12.7 16.7 9.1 30.7 11.8 14.8 3.3
  Andra kvinnliga könsorgan C51-52,C57 - - - - - - - - - - - - - - 27.2 10.2 11.8 14.8 0.8
Urinorgan C64-68 - - - - - - - - - - - - 25.4 25.1 9.1 61.4 47.3 29.7 2.9
  Njure C64 - - - - - - - - - - - - 12.7 16.7 9.1 20.5 23.7 - 1.5
  Urinblåsa och urinvägar2 C65-68 - - - - - - - - - - - - 12.7 8.4 - 41.0 23.7 29.7 1.4
Öga C69 - - - - - - - - - - - - 6.3 - 9.1 - - 14.8 0.5
Hjärna, centrala nervsystemet C70-72,D32-33,D42-43 - - - - - - - - - 14.7 - 6.1 12.7 - 36.3 20.5 23.7 44.5 2.9
Sköldkörtel C73 - - - - - - - - - - - - 6.3 - - 10.2 11.8 - 0.4
Andra endokrina körtlar C74-75 - - - - - - - - - - - - - - - 10.2 - - 0.1
Annan eller ospecifierad C76,C80 - - - - - - - - - - 6.5 - 12.7 - 27.2 81.9 118.3 193.0 3.8
Lymfatisk, blodbildande och besläktad vävnad C81-96,D45-47,D76 - - - 8.4 - - - - - 7.4 - 30.6 25.4 58.6 36.3 61.4 106.5 59.4 7.4
  Hodgkin lymfom C81 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
  Non-Hodgkin lymfom C82-86,C96,D76 - - - 8.4 - - - - - 7.4 - 6.1 12.7 - 27.2 30.7 23.7 14.8 3.0
  Maligna immunoproliferativa sjukdomar C88 - - - - - - - - - - - - - - - 10.2 - - 0.1
  Myelom och andra plasmacellstumörer C90 - - - - - - - - - - - - - 41.8 9.1 - 11.8 - 1.5
  Leukemi C91-95 - - - - - - - - - - - 18.4 12.7 8.4 - 20.5 47.3 29.7 2.1
  Myelodysplastiska syndrom D46 - - - - - - - - - - - - - 8.4 - - 11.8 14.8 0.4
  Myeloproliferativa neoplasier D45,D47 - - - - - - - - - - - 6.1 - - - - 11.8 - 0.3
Ingår inte i ovanstående
  Ca in situ i bröst D05 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
  Förstadier till cancer i livmoderhals - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
  Borderlinetumör i äggstock D39 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
  Basaliom i hud - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
1 Åldersjusterad till "världens standardbefolkning".
2 PUNLMP och ca in situ i urotel ingår.