Alla cancerformer C00-96,D32-33,D42-43,D45-47,D76 256 88.7 4.3 3.9 1.0 2.1
Mun och svalg C00-14 6 100.0 - - - -
  Läpp C00 2 100.0 - - - -
  Tunga C02 1 100.0 - - - -
  Annan muncancer C03-06 1 100.0 - - - -
  Spottkörtel C07-08 1 100.0 - - - -
  Svalg C01,C09-14 1 100.0 - - - -
Matsmältningsorgan C15-26 51 85.0 3.9 7.1 1.2 2.8
  Matstrupe C15 4 100.0 - - - -
  Magsäck C16 8 100.0 - - - -
  Tunntarm C17 1 100.0 - - - -
  Tjocktarm C18 12 93.2 - 5.1 - 1.7
  Ändtarm C19-20 8 97.6 - 2.4 - -
  Anus C21 0 100.0 - - - -
  Lever C22 5 84.6 - 15.4 - -
  Gallblåsa, gallvägar C23-24 1 66.7 33.3 - - -
  Bukspottkörtel C25 11 53.6 14.3 17.9 5.4 8.9
  Andra matsmältningsorgan C26 0 50.0 - - - 50.0
Andningsorgan C30-39 41 66.5 15.8 10.3 3.0 4.4
  Näsa, bihåla C30-31 1 100.0 - - - -
  Struphuvud C32 2 90.0 10.0 - - -
  Lunga, luftstrupe C33-34 38 64.6 16.4 11.1 3.2 4.8
  Mediastinum C38 0 100.0 - - - -
Ben C40-41 - - - - - -
Hudmelanom C43 8 100.0 - - - -
Hud, ej-melanom C44 15 100.0 - - - -
Mesoteliom C45 0 100.0 - - - -
Autonoma nervsystemet C47 - - - - - -
Bindvävnad C48-49 1 75.0 25.0 - - -
Bröst C50 0 100.0 - - - -
Manliga könsorgan C60-63 74 99.2 - 0.3 0.5 -
  Prostata C61 72 99.2 - 0.3 0.6 -
  Testikel C62 1 100.0 - - - -
  Andra manliga könsorgan C60,C63 1 100.0 - - - -
Urinorgan C64-68 21 96.2 0.9 0.9 0.9 0.9
  Njure C64 11 94.3 1.9 1.9 1.9 -
  Urinblåsa och urinvägar2 C65-68 11 98.1 - - - 1.9
Öga C69 1 66.7 - - 33.3 -
Hjärna, centrala nervsystemet C70-72,D32-33,D42-43 5 88.9 - 7.4 - 3.7
Sköldkörtel C73 3 100.0 - - - -
Andra endokrina körtlar C74-75 0 100.0 - - - -
Annan eller ospecifierad C76,C80 5 66.7 11.1 11.1 - 11.1
Lymfatisk, blodbildande och besläktad vävnad C81-96,D45-47,D76 24 85.0 6.7 3.3 - 5.0
  Hodgkin lymfom C81 1 100.0 - - - -
  Non-Hodgkin lymfom C82-86,C96,D76 12 100.0 - - - -
  Maligna immunoproliferativa sjukdomar C88 0 100.0 - - - -
  Myelom och andra plasmacellstumörer C90 5 56.5 21.7 8.7 - 13.0
  Leukemi C91-95 4 80.0 5.0 10.0 - 5.0
  Myelodysplastiska syndrom D46 1 50.0 25.0 - - 25.0
  Myeloproliferativa neoplasier D45,D47 1 50.0 25.0 - - 25.0
Ingår inte i ovanstående
  Basaliom i hud 61 100.0 - - - -
1 Preferensordningen för diagnosernas verifikationsmetod är:
 1. Histologisk undersökning (inklusive obduktion, och vid leukemi undersökning av benmärg och blod)
 2. Cytologisk undersökning
 3. Kirurgi (inklusive endoskopi), obduktion utan histologisk verifikation, röntgen och specifika laboratoriefynd
 4. Klinisk undersökning
2 PUNLMP och ca in situ i urotel ingår.