Alla cancerformer C00-96,D32-33,D42-43,D45-47,D76 225 89.8 4.0 3.7 0.6 1.8
Mun och svalg C00-14 4 100.0 - - - -
  Läpp C00 1 100.0 - - - -
  Tunga C02 1 100.0 - - - -
  Annan muncancer C03-06 2 100.0 - - - -
  Spottkörtel C07-08 0 100.0 - - - -
  Svalg C01,C09-14 - - - - - -
Matsmältningsorgan C15-26 40 81.0 7.0 8.0 0.5 3.5
  Matstrupe C15 1 80.0 20.0 - - -
  Magsäck C16 5 100.0 - - - -
  Tunntarm C17 0 100.0 - - - -
  Tjocktarm C18 13 92.1 - 3.2 - 4.8
  Ändtarm C19-20 5 100.0 - - - -
  Anus C21 - - - - - -
  Lever C22 2 66.7 16.7 16.7 - -
  Gallblåsa, gallvägar C23-24 3 57.1 14.3 21.4 - 7.1
  Bukspottkörtel C25 10 60.8 17.6 15.7 - 5.9
  Andra matsmältningsorgan C26 1 60.0 - 20.0 20.0 -
Andningsorgan C30-39 11 72.7 16.4 9.1 - 1.8
  Näsa, bihåla C30-31 - - - - - -
  Struphuvud C32 - - - - - -
  Lunga, luftstrupe C33-34 10 75.0 17.3 7.7 - -
  Mediastinum C38 1 33.3 - 33.3 - 33.3
Ben C40-41 0 100.0 - - - -
Hudmelanom C43 8 100.0 - - - -
Hud, ej-melanom C44 13 100.0 - - - -
Mesoteliom C45 - - - - - -
Autonoma nervsystemet C47 - - - - - -
Bindvävnad C48-49 3 100.0 - - - -
Bröst C50 67 99.4 0.6 - - -
Kvinnliga könsorgan C51-58 22 93.6 1.8 1.8 1.8 0.9
  Livmoderhals C53 2 100.0 - - - -
  Livmoderkropp C54 10 98.1 1.9 - - -
  Annan cancer i livmodern C55,C58 0 - - 50.0 50.0 -
  Äggstock C56 6 90.0 3.3 - 3.3 3.3
  Andra kvinnliga könsorgan C51-52,C57 3 93.8 - 6.3 - -
Urinorgan C64-68 11 92.6 - 5.6 1.9 -
  Njure C64 6 93.8 - 3.1 3.1 -
  Urinblåsa och urinvägar2 C65-68 4 90.9 - 9.1 - -
Öga C69 0 - 100.0 - - -
Hjärna, centrala nervsystemet C70-72,D32-33,D42-43 9 79.5 - 15.9 - 4.5
Sköldkörtel C73 9 97.7 2.3 - - -
Andra endokrina körtlar C74-75 0 100.0 - - - -
Annan eller ospecifierad C76,C80 9 53.2 19.1 14.9 2.1 10.6
Lymfatisk, blodbildande och besläktad vävnad C81-96,D45-47,D76 19 84.0 7.4 2.1 2.1 4.3
  Hodgkin lymfom C81 0 100.0 - - - -
  Non-Hodgkin lymfom C82-86,C96,D76 8 100.0 - - - -
  Maligna immunoproliferativa sjukdomar C88 - - - - - -
  Myelom och andra plasmacellstumörer C90 4 78.9 10.5 5.3 5.3 -
  Leukemi C91-95 4 80.0 15.0 5.0 - -
  Myelodysplastiska syndrom D46 1 50.0 16.7 - - 33.3
  Myeloproliferativa neoplasier D45,D47 1 20.0 20.0 - 20.0 40.0
Ingår inte i ovanstående
  Ca in situ i bröst D05 5 100.0 - - - -
  Förstadier till cancer i livmoderhals 3 100.0 - - - -
  Borderlinetumör i äggstock D39 2 100.0 - - - -
  Basaliom i hud 63 100.0 - - - -
1 Preferensordningen för diagnosernas verifikationsmetod är:
 1. Histologisk undersökning (inklusive obduktion, och vid leukemi undersökning av benmärg och blod)
 2. Cytologisk undersökning
 3. Kirurgi (inklusive endoskopi), obduktion utan histologisk verifikation, röntgen och specifika laboratoriefynd
 4. Klinisk undersökning
2 PUNLMP och ca in situ i urotel ingår.