Prostata 90 30.9 87.0
Lunga, luftstrupe 36 12.4 35.1
Hud, ej-melanom2 16 5.5 13.1
Non-Hodgkin lymfom 15 5.2 20.5
Urinblåsa och urinvägar3 14 4.8 12.5
Tjocktarm 13 4.5 13.3
Magsäck 12 4.1 12.8
Bukspottkörtel 11 3.8 9.1
Hudmelanom 11 3.8 11.9
Ändtarm 9 3.1 11.8
Alla cancerformer2 291 100.0 303.4
1 Åldersjusterad till "världens standardbefolkning".
2 Med undantag för hudens basalcellscancer.
3 PUNLMP och ca in situ i urotel ingår.