Lunga, luftstrupe 30 27.0 28.8
Prostata 12 10.8 8.8
Bukspottkörtel 10 9.0 9.1
Non-Hodgkin lymfom 9 8.1 8.5
Njure 7 6.3 8.3
Tjocktarm 6 5.4 7.7
Hudmelanom 5 4.5 5.7
Urinblåsa och urinvägar3 5 4.5 4.1
Myelom och andra plasmacellstumörer 4 3.6 4.1
Magsäck 3 2.7 2.7
Alla cancerformer2 111 100.0 108.6
1 Åldersjusterad till "världens standardbefolkning".
2 Med undantag för hudens basalcellscancer.
3 PUNLMP och ca in situ i urotel ingår.